Help for English

Informace o zkouškách LTEfC

ALL LEVELS Vydáno dne 25.08.2007

Informace o jazykových zkouškách pro děti: LTEfC (London Tests of English for Children).London Tests of English for Children

The Pearson Group

Zábava & motivace

London Tests of English for Children (LTEfC) jsou koncipovány tak, aby byly zajímavé a zábavné pro mladé posluchače a jejich cílem je, aby si dítě svou první zkušenost s učením se angličtiny mohlo uchovat v paměti a aby pro něj byla motivující.

Úrovně a doby trvání

Úroveň
Délka zkoušky
První slova (Firstwords)
1h
Odrazový můstek (Springboard)
1h
Pochodem v chod (Quickmarch)
1h
Průlom (Breakthrough)
1h 15min

Cíl LTEfC

Cílem LTEfC je testovat schopnosti posluchačů používat anglický jazyk komunikativně, spíše než testovat jejich znalosti jazykového systému.

Části zkoušky

Na všech úrovních pokročilosti se testuje schopnost porozumění slyšenému a čtenému textu a schopnost psaní. Na nižších úrovních je z povahy věci kladen větší důraz na znalosti vymezené slovní zásoby a jazyka.

Zkouška se skládá také z ústní části, během níž děti hrají stolní či jiné hry, nebo se účastní krátkého rozhovoru.

Podnětné & povzbudivé

Rodina Brownova

Během čtyř úrovní testu se posluchač postupně seznámí s rodinou Brownových ? nepříliš typickou britskou rodinou ? a bude s ní sdílet některé každodenní i pozoruhodnější úkony, dobrodružství a svízelné situace. Tato metoda činí ze zkoušek méně stresující a příjemné záležitosti, protože kandidáti se tu mohou vztahovat k situacím, s nimiž se lze setkat v každodenním životě.

Jsou zkoušky pro děti stresující?

Okolnosti zkoušky mohou být pro malé děti někdy stresující a problémem se tak může stát potřeba soustředit se celou dobu nutnou k napsání testu. Abychom situaci, v níž se kandidáti nacházejí, učinili ještě více známou a méně odtažitou, děláme 5-7 minutové přestávky k relaxaci, jež se nezapočítávají do času trvání zkoušky.

Certifikáty

Certifikáty jsou oceňovány výrazy: uspěl (Pass), dobrý (Merit) a s vyznamenáním (Distinction), pro každou úroveň zvlášť.

Kdy mohu vykonat LTEfC?

Zkoušky se konají podle rozvrhu v květnu, červnu a prosinci.

Cena zkoušek

Úroveň
Cena v Kč
Firstwords
900
Springboard
1050
Quickmarch
1200
Breakthrough
1350

Zkušební střediska

Tuto zkoušku můžete vykonat ve většině velkých měst v ČR. Podrobný seznam zkušebních středisek naleznete zde:
Zkušební střediska


Ukázkové testy naleznete zde:
Sample papersOnline angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Informace o zkouškách LTE

Informace o jazykových zkouškách LTE (London Tests of English).
ALL LEVELS

Informace o zkouškách BEC

BEC – Business English Certificates – Informace o mezinárodně uznávaných zkouškách z obchodní angličtiny.
ALL LEVELS

O webu Help for English

Informace o tom, co náš web nabízí, detailní popis jednotlivých funkcí, rubrik apod.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář