Help for English

Elementary Language Practice

ELEMENTARY Vydáno dne 21.09.2007

Recenze knihy určené k procvičování gramatiky a slovní zásoby pro studenty na úrovni Elementary a Pre-Intermediate, vhodné také např. pro přípravu na cambridgskou zkoušku KET.
Elementary

Language Practice

by Michael Vince


Verdikt: 85%

Obálka Elementary Language Practice

produkt
Elementary Language Practice (with key)
popis
učebnice / cvičebnice
(256 stran, černo-oranžovo-bílý tisk, paperback)

vydavatelství
Macmillan, 2003
cena*
408,- Kč
*Uvedená cena byla platná v den vydání recenze. Vydavatelství však může ceny průběžně měnit.

Kvalitního procvičování anglické gramatiky a slovní zásoby snad není nikdy dost, obzvláště pokud se přihlásíte na některou z jazykových zkoušek. Samozřejmě, že pouhá znalost těchto dvou věcí nemůže být cílem našeho studia, ale přesto je dobré, když si můžete být svými znalostmi gramatiky a slovní zásoby jistí.

Kniha Elementary Language Practice je prvním svazkem čtyřdílné série cvičebnic. Jedná se o velmi praktickou učebnici určenou mírně pokročilým začátečníkům (ne však naprostým začátečníkům), která vám na cca 250 stranách poskytne velké množství různých aktivit a cvičení. Pokrývá gramatické struktury a lexikální jednotky potřebné pro dosažení úrovně A2 (dle Společného evropského rámce pro jazyky), tedy např. pro složení mezinárodní cambridgské zkoušky KET (Key English Test).

Titul je dostupný ve dvou verzích, a to s klíčem nebo bez. Varianta s klíčem je samozřejmě ideální pro samostudium a domácí přípravu studentů. Učitelé si navíc mohou pořídit doplňové CD-ROM, na kterém naleznou tzv. placement test (test, který určí, která úroveň učebnice je pro studenta vhodná) a množství testů, které si lze libovolně přizpůsobit pro potřeby svých vyučovacích hodin.

Nyní pojďme do učebnice Elementary Language Practice nahlédnout a prozkoumat její kvality.

Gramatická část

Prvních 200 stran se věnuje prezentaci a procvičování anglické gramatiky. Tato část je rozdělena na 90 lekcí. Každá lekce se zabývá jedním gramatickým jevem a složitější oblasti jsou vždy rozpracovány ve více po sobě jdoucích lekcích. (Předpřítomnému času se např. věnují čtyři lekce, kde se postupně seznámíte s tím, jak se tento čas tvoří a používá v oznamovacích větách, potom jak vypadá v otázkách a záporech, dále si procvičíte rozdíl mezi minulým a předpřítomným časem a nakonec se zaměříte na časová určení spojená s těmito časy.) Každá lekce zabírá jednu dvojstranu, přičemž levá stránka obsahuje vysvětlení daného jevu a vpravo si potom nově nastudovanou gramatiku můžete procvičit.

Vysvětlení

Gramatika je samozřejmě prezentována bez použití češtiny. To by mohlo mnoho studentů, pro které je kniha určena (mírně pokročilí začátečníci), odradit. Pro pochopení vysvětlení jevů je nutná alespoň základní znalost poměrně specifické slovní zásoby týkající se mluvnice (slovní druhy, větné členy apod.). Každé pravidlo je naštěstí ilustrováno množstvím příkladových vět, ve kterých je probíraný jev zvyrazněný tučným písmem. V těchto příkladech jsou použita skutečně základní slovíčka, takže student nemusí zdlouhavě vyhledávat neznámé lexikální jednotky.

Učivo je probíráno systematicky, autor nezapomíná na žádné důležité oblasti, věnuje se zvlášť i takovým věcem jako jsou např. pravidla pravopisu, homofony (slova stejně znějící), používání předpon a koncovek atd. Vše je prezentováno přehledně, na stránkách se objevují nejrůznější tabulky, přehledy a ilustrace. Zvláště výrazně jsou studenti upozorněni na časté chyby a problémy studentů angličtiny. Na konci některých kapitol jsou odkazy na další související lekce.

Procvičování

Vzhledem k tomu, že název učebnice obsahuje slova language practice, procvičování bude pravděpodobně tím nejdůležitějším prvkem, tím, co bude každého asi zajímat nejvíce. Pravá část dvojstrany každé lekce slouží k tomu, abychom se mohli přesvědčit, že jsme prostudovanou látku pochopili. K tomu slouží množství skutečně různorodých cvičení a aktivit: vybírání správné varianty z nabídky, doplňování chybějících slov, doplňování správných slovesných tvarů, přepisování vět jiným způsobem, přiřazování možností, a další. Chybou mnoha učebic gramatiky je, že nabízejí neustále jen jeden jediný typ cvičení a student potom může nabýt falešného dojmu, že látku pochopil, a přitom se pouze naučil vyplňovat tento jediný typ cvičení. Toto se však knihy Elementary Language Practice rozhodně netýká.

Upevňování

Každý gramatický jev je ale potřeba si důkladně zažít, nelze ho pouze pochopit, krátce procvičit a potom na něj zapomenout. Aby se to nestalo, autor vyhradil každou sedmou lekci v knize pro souhrnné opakování předešlých kapitol. Jsou to další dvě stránky, kde se přesvědčíte, že neznáte pouze několik izolovaných gramatických jevů, ale dokážete tyto prostředky použít v kontextu a spolu s dalšími jevy.

Slovní zásoba

Jazyková cvičení by nebyla úplná, kdybychom zapomněli na slovní zásobu. Na tu se autor zaměřuje v celkem dvaceti lekcích. Narozdíl od kapitol v gramatické sekci zde chybí prezentace slovní zásoby, obě části dvojstrany každé lekce se věnují cvičením. Kniha pokrývá všechna důležitá témata každodenního života, jako jsou např. osobní údaje, bydlení, město, nakupování apod. Aktivity v této sekci knihy jsou také rozmanité, opět se setkáte s nejrůznějšími doplňovačkami, výběrem vhodného slova z nabídky, navíc jsou zde křížovky a přiřazování slovíček k obrázkům.

Zde však bude občas nutné použít slovník, kde si neznámá slovíčka budete muset vyhledat. Doporučen zde je titul téhož nakladatelství Macmillan Essential Dictionary, což je slovník výkladový. Myslím, že kombinace těchto dvou knih je velmi přínosná. Práce s výkladovým slovníkem je dovednost, která se vám bude hodit po celou dobu studia angličtiny.

Závěrem

Celkově hodnotím knihu Elementary Language Practice velmi pozitivně. Její hlavní kladné stránky jsou systematičnost, přehlednost, různorodost aktivit, srozumitelnost všech příkladových vět a vět ve cvičeních a v neposlední řadě také pravidelná souhrnná opakování.

Student úrovně ELEMENTARY či PRE-INTERMEDIATE, který si knihu pořídí, by neměl mít mnoho důvodů k nespokojenosti. Jedním z negativ by mohla být poměrně obtížná slovní zásoba používaná ve vysvětlení gramatiky (tu však pravděpodobně rychle pochopí během několika lekcí, pokud si klíčová slova bude vyhledávat). Sekce slovní zásoby by mohla být delší, ne však co se týče množství slovíček, ale každé slovíčko by se ve cvičeních mohlo objevovat vícekrát. Zjistíte-li tedy např. v jednom z cvičení, že neznáte nějaké slovíčko, je důležité, abyste ho viděli znovu v trochu jiné větě v jiné situaci a tím si ho lépe zapamatovali a zažili. To by možná vyřešilo, kdyby autor i v sekci 'vocabulary' používal opakovací lekce, kde by slovíčka byla použita v širším kontextu. Trochu zklamaní by mohli být i ti studenti, kteří si zvykli, že ke každé učebnici a slovníku bývá v dnešní době přiložen CD-ROM.

Nicméně pozitiva jednoznačně převažují nad negativy. Cena knihy je rozumná a pokud zvážíme vše, co o této knize bylo napsáno, neměla by nikoho odradit. Rozhodně tento titul doporučuji.

Macmillan.czExterní Odkazy:
Macmillan English - České stránky nakladatelství Macmillan.


englishbooks.cz Englishbooks.cz
V tomto e-shopu zakoupíte Elementary Language Practice s 10% slevou.
Elementary Language Practice (www.englishbooks.cz)Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

First Certificate Language Practice

Recenze knihy určené k procvičování gramatiky a slovní zásoby pro zkoušku FCE.
INTERMEDIATE

Oxford Practice Grammar - Intermediate

Novinka na trhu: Oxford Practice Grammar, učebnice s cvičebnicí anglické gramatiky ve třech úrovních (základní, středně pokročilí, pokročilí). My vám nabízíme recenzi této knihy.
UPPER-INTERMEDIATE

Jazyková terminologie 2

Otestujte si svoji znalost jazykové terminologie, tedy slovíčka týkající se gramatiky apod.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Elementary Language Practice 5 17881 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 12 lety