Help for English

The O. C. - Important words 1

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Důležitá slovíčka z prvních tří dílů seriálu The O.C. 
abandon - opustit (někoho)
BrE
/ə'bændən/ Přehrát
AmE
/ə'bændən/ Přehrát

verb - to leave someone (esp. someone who needs you)

 
accident - nehoda, neštěstí, náhoda
BrE
/'æksɪdənt/ Přehrát
AmE
/'æksɪdənt/ Přehrát

noun - something unpleasant that happens by chance (not planned)

 
apologize - omluvit se, omluvit
BrE
/ə'pɒlədʒaɪz/ Přehrát
AmE
/ə'pɑ:lədʒaɪz/ Přehrát

verb - to say that you are sorry and regret having done something

 
attorney - advokát, právník
BrE
/ə'tɜ:nɪ/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun, American English - a person who speaks for people in the court and/or gives them advice about the law

 
awesome - skvělý, boží, úžasný
BrE
/'ɔ:səm/ Přehrát
AmE
/'ɔ:səm/ Přehrát

adjective - absolutely excellent or great

 
be supposed to - mít (něco udělat)
BrE
/ˌbi: sə'pəʊst tʊ/ Přehrát
AmE
/ˌbi: sə'poʊst tʊ/ Přehrát

verb - be required / expected to do something

blow
blow - foukat
BrE
/'bləʊ/ Přehrát
AmE
/'bloʊ/ Přehrát

verb - to let air out of your mouth quickly

 
burn down - nechat shořet (např. dům)
BrE
/ˌbɜ:n'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌbɜ:rn'daʊn/ Přehrát

verb - to destroy a building by fire

 
case - případ
BrE
/'keɪs/ Přehrát
AmE
/'keɪs/ Přehrát

noun - an example of something, a situation solved by the police, a detective or a court

 
court - soud
BrE
/'kɔ:t/ Přehrát
AmE
/'kɔ:rt/ Přehrát

noun - a place where people are judged, where it is decided whether somebody is guilty or innocent

 
deserve - zasloužit si, zasluhovat si
BrE
/dɪ'zɜ:v/ Přehrát
AmE
/dɪ'zɜ:rv/ Přehrát

verb - to earn something good or bad because of what you have done

 
embarrassed - v rozpacích
BrE
/ɪm'bærəst/ Přehrát
AmE
/ɪm'bærəst/ Přehrát

adjective - feeling silly or awkward, especially in front of people

 
forgive - odpustit, omluvit
BrE
/fə'gɪv/ Přehrát
AmE
/fər'gɪv/ Přehrát

verb - to stop being angry about something bad that somebody has done to you

 
grab - popadnout, chňapnout, rychle vzít
BrE
/'græb/ Přehrát
AmE
/'græb/ Přehrát

verb - to take hold of something suddenly

 
grounded - mající zaracha
BrE
/'graʊndɪd/ Přehrát
AmE
/'graʊndɪd/ Přehrát

adjective - not allowed to leave the house (as a form of punishment)

 
happen - stát se, přihodit se
BrE
/'hæpən/ Přehrát
AmE
/'hæpən/ Přehrát

verb - to take place

 
housing development - sídliště (rodinné domy)
BrE
/ˌhaʊzɪŋ dɪ'veləpmənt/ Přehrát
AmE
/ˌhaʊzɪŋ dɪ'veləpmənt/ Přehrát

noun - an area where a large number of similar houses are built (at the same time by one company)

hug
hug - objetí, obejmutí
BrE
/'hʌg/ Přehrát
AmE
/'hʌg/ Přehrát

noun - an act of putting your arms around somebody to show affection

 
idea - myšlenka, nápad
BrE
/aɪ'dɪə/ Přehrát
AmE
/aɪ'dɪə/ Přehrát

noun - a thought, a mental picture

 
invitation - pozvání, pozvánka
BrE
/ˌɪnvɪ'teɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌɪnvɪ'teɪʃn/ Přehrát

noun - an act of asking somebody to come to a place with you (a party, a restaurant etc.)

jail
jail - věznice, vězení
BrE
/'dʒeɪl/ Přehrát
AmE
/'dʒeɪl/ Přehrát

noun - a prison, a building where criminals are kept

 
lawyer - právník, právnička
BrE
/'lɔ:ɪə/ Přehrát
AmE
/'lɔ:ɪər/ Přehrát

noun - a person who has been educated in law and whose job is connected with law

 
legal guardian - zákonný zástupce
BrE
/ˌli:gl'gɑ:rdiən/ Přehrát
AmE
/ˌli:gl'gɑ:rdiən/ Přehrát

noun, formal - a person who has legal responsibilty for a minor (a child or a young person)

 
locked up - zavřený (ve vězení), ve vězení, v base (ve vězení)
BrE
/ˌlɒkt'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌlɑ:kt'ʌp/ Přehrát

adjective - in prison

 
mind - vadit
BrE
/'maɪnd/ Přehrát
AmE
/'maɪnd/ Přehrát

verb - to dislike something, to have something against

 
next door - vedle (někoho jako soused)
BrE
/ˌnekst'dɔ:/ Přehrát
AmE
/ˌnekst'dɔ:r/ Přehrát

adverb - living in a flat or house next to somebody

 
offer - nabídnout, nabízet
BrE
/'ɒfə/ Přehrát
AmE
/'ɑ:fər/ Přehrát

verb - to ask if somebody would like something

 
probation - podmínka (podmínečné prominutí trestu)
BrE
/prə'beɪʃn/ Přehrát
AmE
/proʊ'beɪʃn/ Přehrát

noun - a period of time when a criminal is released and has to behave well

 
quit - skoncovat, přestat (s), skončit
BrE
/'kwɪt/ Přehrát
AmE
/'kwɪt/ Přehrát

verb - to stop doing something

 
responsibility - zodpovědnost, odpovědnost
BrE
/rɪsˌpɒnsɪ'bɪləti/ Přehrát
AmE
/rɪsˌpɒnsɪ'bɪləti/ Přehrát

noun - ability to be trusted or relied on

 
smart - chytrý, bystrý
BrE
/'smɑ:t/ Přehrát
AmE
/'smɑ:rt/ Přehrát

adjective - clever, intelligent, quick to understand and learn

 
solve - vyřešit, řešit, najít řešení
BrE
/'sɒlv/ Přehrát
AmE
/'sɑ:lv/ Přehrát

verb - to find the answer to a question or problem, to find a way of dealing with a difficult situation

steal
steal - krást, ukrást, odcizit
BrE
/'sti:l/ Přehrát
AmE
/'sti:l/ Přehrát

verb - to take something that is not yours

 
stuff - věci
BrE
/'stʌf/ Přehrát
AmE
/'stʌf/ Přehrát

noun, informal - things (usually unspecified)

 
suppose - předpokládat, domnívat se
BrE
/sə'pəʊz/ Přehrát
AmE
/sə'poʊz/ Přehrát

verb - to think, to have an opinion that

 
treat - chovat se (k někomu), jednat (s někým), zacházet (s někým)
BrE
/'tri:t/ Přehrát
AmE
/'tri:t/ Přehrát

verb - to behave somehow towards a person

 
unpack - vybalit, rozbalit, vybalit si
BrE
/ʌn'pæk/ Přehrát
AmE
/ʌn'pæk/ Přehrát

verb - to take things out of luggage or a packagePokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

The O. C. - Important words 2

Další důležitá slovíčka ze seriálu The O.C.
PRE-INTERMEDIATE

The O. C. - Important words 3

Další důležitá slovíčka ze seriálu The O.C.
INTERMEDIATE

The O. C. - Important words 4

Další důležitá slovíčka ze seriálu The O. C.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno The O. C. - Important words 1 0 8044