Help for English

The O. C. - Important words 2

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Další důležitá slovíčka ze seriálu The O.C. 
appreciate - ocenit, vážit si
BrE
/ə'pri:ʃieɪt/ Přehrát
AmE
/ə'pri:ʃieɪt/ Přehrát

verb - to be grateful for something, to realize the value of something and behave accordingly

 
care - mít starost, záležet, starat se
BrE
/'keə/ Přehrát
AmE
/'ker/ Přehrát

verb - to be interested in or worry about something

 
confidence - sebedůvěra
BrE
/'kɒnfɪdəns/ Přehrát
AmE
/'kɑ:nfɪdəns/ Přehrát

noun - the trust in oneself

 
disappointed - zklamaný
BrE
/ˌdɪsə'pɔɪntɪd/ Přehrát
AmE
/ˌdɪsə'pɔɪnt̬ɪd/ Přehrát

adjective - unhappy because something that you hoped for didn't happen

 
divorce - rozvést, rozvést se
BrE
/dɪ'vɔ:s/ Přehrát
AmE
/dɪ'vɔ:rs/ Přehrát

verb - to stop being married

 
emergency - naléhavý případ, nouzový případ
BrE
/ɪ'mɜ:dʒənsi/ Přehrát
AmE
/ɪ'mɜ:rdʒənsi/ Přehrát

noun - a situation that was not expected but has to be dealt with immediately

 
expect - očekávat, předpokládat, čekat, počítat (s něčím)
BrE
/ɪks'pekt/ Přehrát
AmE
/ɪks'pekt/ Přehrát

verb - to believe that something will happen because it seems likely

 
fight - rvačka
BrE
/'faɪt/ Přehrát
AmE
/'faɪt/ Přehrát

noun - a situation in which you use weapons or your own body to try to defeat somebody, usually in a violent way

 
forget - zapomenout
BrE
/fə'get/ Přehrát
AmE
/fər'get/ Přehrát

verb - not to know something that you knew before

 
grade - ročník (ve škole), třída (kolikátá)
BrE
/'greɪd/ Přehrát
AmE
/'greɪd/ Přehrát

noun - a class at school

 
hide - schovat, ukrýt, skrýt, schovat se
BrE
/'haɪd/ Přehrát
AmE
/'haɪd/ Přehrát

verb - to put something in a place where it cannot be found or seen

 
hire - najmout si, pronajmout si
BrE
/'haɪə/ Přehrát
AmE
/'haɪər/ Přehrát

verb - to give somebody money to work for you; to pay for using something for a short time

 
choice - volba, výběr, možnost
BrE
/'tʃɔɪs/ Přehrát
AmE
/'tʃɔɪs/ Přehrát

noun - choosing between things, an option, several possibilities to choose from

 
investigation - vyšetřování
BrE
/ɪnˌvestɪ'geɪʃən/ Přehrát
AmE
/ɪnˌvestɪ'geɪʃən/ Přehrát

noun - the act of finding out information and facts about a crime

 
join - připojit se k, přidat se k
BrE
/'dʒɔɪn/ Přehrát
AmE
/'dʒɔɪn/ Přehrát

verb - to become a part of a group

 
loan - půjčka (v bance apod.)
BrE
/'ləʊn/ Přehrát
AmE
/'loʊn/ Přehrát

noun - the money you borrow from a bank

 
mean - lakomý, skoupý
BrE
/'mi:n/ Přehrát
AmE
/'mi:n/ Přehrát

adjective - not willing to give things away, opposite of 'generous'

 
mean - mínit, mít na mysli, myslet tím
BrE
/'mi:n/ Přehrát
AmE
/'mi:n/ Přehrát

verb - to have in mind

napkin
napkin - ubrousek
BrE
/'næpkɪn/ Přehrát
AmE
/'næpkɪn/ Přehrát

noun - a piece of cloth or soft paper that you use to wipe your mouth with after you've finished eating

 
own - vlastnit
BrE
/'əʊn/ Přehrát
AmE
/'oʊn/ Přehrát

verb - to have, to have something that is yours and nobody else's

 
reason - příčina, důvod
BrE
/'ri:zn/ Přehrát
AmE
/'ri:zn/ Přehrát

noun - something that makes you decide to do something

 
relationship - vztah (mezi lidmi)
BrE
/rɪ'leɪʃnʃɪp/ Přehrát
AmE
/rɪ'leɪʃnʃɪp/ Přehrát

noun - the way you get on with somebody

 
seriously - vážně
BrE
/'sɪəriəsli/ Přehrát
AmE
/'sɪriəsli/ Přehrát

adverb - without joking, importantly, dangerously

 
support - podepírat, podepřít, unést (váhu)
BrE
/sə'pɔ:t/ Přehrát
AmE
/sə'pɔ:rt/ Přehrát

verb - to hold something from below so that it doesn't fall or collapse, to be able to hold the weight of something

 
weird - divný, podivný, výstřední
BrE
/'wɪəd/ Přehrát
AmE
/'wɪrd/ Přehrát

adjective - strange; not usual or normalPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

The O. C. - Important words 3

Další důležitá slovíčka ze seriálu The O.C.
INTERMEDIATE

Words of the Day 2 (noun game)

Další aktivita pro oživení hodin angličtiny.

INTERMEDIATE

The O. C. - Important words 4

Další důležitá slovíčka ze seriálu The O. C.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář