Help for English

Queen Liz

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z článku o britské královně Alžbětě II. 
attend - chodit (někam pravidelně), docházet
BrE
/ə'tend/ Přehrát
AmE
/ə'tend/ Přehrát

verb - to go somewhere (e.g. a school, course etc.) regularly

 
audience - audience
BrE
/'ɔ:dɪəns/ Přehrát
AmE
/'ɔ:dɪəns/ Přehrát

noun - a meeting or a conference with an important person

 
concern - zájem, znepokojení
BrE
/kən'sɜ:n/ Přehrát
AmE
/kən'sɜ:rn/ Přehrát

noun - being worried or interested in something

 
conqueror - dobyvatel
BrE
/'kɒŋkərə/ Přehrát
AmE
/'kɑ:ŋkərər/ Přehrát

noun - someone who has won in a battle

 
credit - uznání, zásluha
BrE
/'kredɪt/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - saying that somebody deserves praise, approval

 
crown - korunovat
BrE
/'kraʊn/ Přehrát
AmE
/'kraʊn/ Přehrát

verb - to make somebody king or queen

 
decade - desetiletí
BrE
/'dekeɪd/ Přehrát
AmE
/'dekeɪd/ Přehrát

noun - a period of ten years

 
duke - vévoda
BrE
/'dju:k/ Přehrát
AmE
/'du:k/ Přehrát

noun - a nobleman of high rank (one who is in charge of a part of a country or of a small country)

 
duty - povinnost
BrE
/'dju:ti/ Přehrát
AmE
/'du:t̬i/ Přehrát

noun - something that you must do

 
eldest - nejstarší
BrE
/'eldɪst/ Přehrát
AmE
/'eldəst/ Přehrát

adjective - the oldest one

 
include - zahrnout, obsáhnout, zahrnovat, obsahovat
BrE
/ɪn'klu:d/ Přehrát
AmE
/ɪn'klu:d/ Přehrát

verb - to contain, to have something as a part

 
Majesty - veličenstvo
BrE
/'mædʒəsti/ Přehrát
AmE
/'mædʒəsti/ Přehrát

noun - a title used for a king or a queen

monarch
monarch - panovník, monarcha
BrE
/'mɒnək/ Přehrát
AmE
/'mɑ:nərk/ Přehrát

noun - a king or queen, a ruler of a country who inherits the right to rule

 
occasion - příležitost (událost)
BrE
/ə'keɪʒn/ Přehrát
AmE
/ə'keɪʒn/ Přehrát

noun - a special time when something happens

 
praise - chvála, pochvala
BrE
/'preɪz/ Přehrát
AmE
/'preɪz/ Přehrát

noun - words that say that someone has done something well

 
prime minister - premiér, předseda vlády
BrE
/'praɪmˌmɪnɪstə/ Přehrát
AmE
/'praɪmˌmɪnɪstər/ Přehrát

noun - the head of the cabinet or government

race
race - dostih
BrE
/'reɪs/ Přehrát
AmE
/'reɪs/ Přehrát

noun - a horse race

 
reform - reforma
BrE
/rɪ'fɔ:m/ Přehrát
AmE
/rɪ'fɔ:rm/ Přehrát

noun - a change for the better, an improvement

 
rule - vláda
BrE
/'ru:l/ Přehrát
AmE
/'ru:l/ Přehrát

noun - the power over a country, people etc. and use it

 
ruler - vladař, panovník, vládce
BrE
/'ru:lə/ Přehrát
AmE
/'ru:lər/ Přehrát

noun - a person, such as a king, who has the power over a country, people etc. and uses the power

stable
stable - stáj
BrE
/'steɪbl/ Přehrát
AmE
/'steɪbl/ Přehrát

noun - a place where people keep horses and/or other animals

 
stroke - mrtvice, mozková mrtvice
BrE
/'strəʊk/ Přehrát
AmE
/'stroʊk/ Přehrát

noun - a sudden illness of a part of the brain

 
support - podpora, pomoc
BrE
/sə'pɔ:t/ Přehrát
AmE
/sə'pɔ:rt/ Přehrát

noun - a help, something that helps a project, people etc. to work; a financial helpPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

The Royal Family: Queen Liz

Článek o britské královně Alžbětě II.
PRE-INTERMEDIATE

Queen - The Show Must Go On

Slovíčka z písně skupiny QUEEN s názvem ‚The Show Must Go On‘
PRE-INTERMEDIATE

Queen - I Want to Break Free

Slovíčka z písně skupiny QUEEN s názvem ‚I Want to Break Free‘
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář