Help for English

Queen - The Show Must Go On

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 13.05.2009

Slovíčka z písně skupiny QUEEN s názvem ‚The Show Must Go On‘ 
abandoned - opuštěný
BrE
/ə'bændənd/ Přehrát
AmE
/ə'bændənd/ Přehrát

adjective - deserted, not occupied anymore

 
ache - bolet
BrE
/'eɪk/ Přehrát
AmE
/'eɪk/ Přehrát

verb - to have a dull continuous pain

 
bill - účet
BrE
/'bɪl/ Přehrát
AmE
/'bɪl/ Přehrát

noun - a document that states how much you have paid or how much you have to pay (e.g. in a restaurant, or from a telephone company)

butterfly
butterfly - motýl
BrE
/'bʌtəflaɪ/ Přehrát
AmE
/'bʌt̬ərflaɪ/ Přehrát

noun - an insect with big colourful wings and a long thin body

 
carry on - pokračovat, pokračovat v, dále něco dělat
BrE
/ˌkæri'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌkæri'ɑ:n/ Přehrát

verb - to continue, to go on

corner
corner - roh
BrE
/'kɔ:nə/ Přehrát
AmE
/'kɔ:rnər/ Přehrát

noun - a place where two walls meet at an angle (usually the right angle)

 
crime - zločin, trestný čin
BrE
/'kraɪm/ Přehrát
AmE
/'kraɪm/ Přehrát

noun - an act that is against the law and can be punished

 
curtain - opona
BrE
/'kɜ:tən/ Přehrát
AmE
/'kɜ:rt̬ən/ Přehrát

noun - a large cloth dividing the stage and the audience in a theater

dawn
dawn - úsvit, rozbřesk, svítání
BrE
/'dɔ:n/ Přehrát
AmE
/'dɔ:n/ Přehrát

noun - the time in the morning when the sun starts to rise

 
empty - prázdný
BrE
/'empti/ Přehrát
AmE
/'empti/ Přehrát

adjective - having nothing inside, not full

 
face - čelit, postavit se (čemu)
BrE
/'feɪs/ Přehrát
AmE
/'feɪs/ Přehrát

verb - not to be afraid to deal with something difficult, dangerous or unpleasant

 
failed - neúspěšný
BrE
/'feɪld/ Přehrát
AmE
/'feɪld/ Přehrát

adjective, American English - not successful

 
fairy tale - pohádka
BrE
/'feərɪteɪl/ Přehrát
AmE
/'feərɪteɪl/ Přehrát

noun - a story for children, especially one about princesses, dragons, knights, witches etc.

 
flake - odlupovat se
BrE
/'fleɪk/ Přehrát
AmE
/'fleɪk/ Přehrát

verb - to come off in small thin pieces

 
free - volný, svobodný
BrE
/'fri:/ Přehrát
AmE
/'fri:/ Přehrát

adjective - able to do what you like, not bound, tied up, or imprisoned

 
give in - poddat se (něčemu), přestat se bránit
BrE
/gɪv'ɪn/ Přehrát
AmE
/gɪv'ɪn/ Přehrát

verb - to stop fighting against something

 
go on - pokračovat, jít dále
BrE
/ˌgəʊ'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ'ɑ:n/ Přehrát

verb - to continue something, to move further ahead

grin
grin - úšklebek, úsměv
BrE
/'grɪn/ Přehrát
AmE
/'grɪn/ Přehrát

noun - a smile, esp. one showing your teeth

 
grow - růst, vyrůst
BrE
/'grəʊ/ Přehrát
AmE
/'groʊ/ Přehrát

verb - to get bigger, larger or older

 
happen - stát se, přihodit se
BrE
/'hæpən/ Přehrát
AmE
/'hæpən/ Přehrát

verb - to take place

 
heartache - bolest srdce, smutek, žal
BrE
/'hɑ:tˌeɪk/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rt̬ˌeɪk/ Přehrát

noun - great sorrow or sadness

 
hero - hrdina
BrE
/'hɪərəʊ/ Přehrát
AmE
/'hɪroʊ/ Přehrát

noun - a person who is special for some people, esp. one who has achieved something great or one that is brave and strong

 
chance - náhoda
BrE
/'tʃɑ:ns/ Přehrát
AmE
/'tʃæns/ Přehrát

noun - a thing that happens at random, without a plan or intention

 
mindless - bezduchý, bezmyšlenkovitý
BrE
/'maɪndləs/ Přehrát
AmE
/'maɪndləs/ Přehrát

adjective - done without thinking

 
pantomime - pantomima
BrE
/'pæntəmaɪm/ Přehrát
AmE
/'pæntəmaɪm/ Přehrát

noun - telling of a story without words only by the movement of your hands, feet etc. and with the expression on your face

 
romance - romantický vztah
BrE
/rəʊ'mæns/ Přehrát
AmE
/'roʊmæns/ Přehrát

noun - a romantic relationship, esp. a short one

 
score - skóre, stav (bodový)
BrE
/'skɔ:/ Přehrát
AmE
/'skɔ:r/ Přehrát

noun - the number points or goals etc. made in a game

 
show - pořad (zábavný), představení
BrE
/'ʃəʊ/ Přehrát
AmE
/'ʃoʊ/ Přehrát

noun - an amusing performance, TV programme etc.

smile
smile - usměv
BrE
/'smaɪl/ Přehrát
AmE
/'smaɪl/ Přehrát

noun - a happy expression on your face

 
soul - duše (člověka)
BrE
/'səʊl/ Přehrát
AmE
/'soʊl/ Přehrát

noun - the part of a person which is not physical, the spiritual part of a person

space
space - prostor, místo
BrE
/'speɪs/ Přehrát
AmE
/'speɪs/ Přehrát

noun - room, empty place

 
turn - odbočit, zahnout, obrátit se, zabočit
BrE
/'tɜ:n/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rn/ Přehrát

verb - to change direction, to the right or left

 
whatever - cokoliv
BrE
/wɒt'evə/ Přehrát
AmE
/wɑ:t̬'evər/ Přehrát

pronoun - anything

 
will - vůle, chtění
BrE
/'wɪl/ Přehrát
AmE
/'wɪl/ Přehrát

noun - a wish to do something

wing
wing - křídlo
BrE
/'wɪŋ/ Přehrát
AmE
/'wɪŋ/ Přehrát

noun - one of the two parts that birds use for flying, one of similar part on an aircraft that enables it to fly

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Queen - I Want to Break Free

Slovíčka z písně skupiny QUEEN s názvem ‚I Want to Break Free‘
INTERMEDIATE

The Royal Family: Queen Liz

Článek o britské královně Alžbětě II.
INTERMEDIATE

Queen Liz

Slovíčka z článku o britské královně Alžbětě II.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář