Help for English

Three Little Drummers (vocabulary)

INTERMEDIATE Vydáno dne 17.12.2007

Slovíčka z vánoční písně na Help for English.abreast
abreast - vedle sebe, v řadě vedle sebe
BrE
/ə'brest/ Přehrát
AmE
/ə'brest/ Přehrát

adverb - side by side

 
afar - z daleka
BrE
/ə'fɑ:/ Přehrát
AmE
/ə'fɑ:r/ Přehrát

adverb - from a great distance

 
arise - povstat, objevit se
BrE
/ə'raɪz/ Přehrát
AmE
/ə'raɪz/ Přehrát

verb - to start to exist

baker
baker - pekař
BrE
/'beɪkə/ Přehrát
AmE
/'beɪkər/ Přehrát

noun - a person whose job is to make bread and rolls and cakes, etc.

 
beggar - žebrák
BrE
/'begə/ Přehrát
AmE
/'begər/ Přehrát

noun - a person sitting or standing in the street who asks people for money

 
circle - kroužit
BrE
/'sɜ:kl/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rkl/ Přehrát

verb - to move in circles

 
drummer - bubeník
BrE
/'drʌmə/ Přehrát
AmE
/'drʌmər/ Přehrát

noun - a person who plays the drums

 
follow - sledovat, následovat, jít za
BrE
/'fɒləʊ/ Přehrát
AmE
/'fɑ:loʊ/ Přehrát

verb - to go after somebody

 
Jew - Žid
BrE
/'dʒu:/ Přehrát
AmE
/'dʒu:/ Přehrát

noun - a person descended from the ancient people of Israel

 
line - řada
BrE
/'laɪn/ Přehrát
AmE
/'laɪn/ Přehrát

noun - people or things standing in a row

 
pasture - pastvina, pastva
BrE
/'pɑ:stʃə/ Přehrát
AmE
/'pæstʃər/ Přehrát

noun - a meadow or a field where animals (cows, sheep, horses etc.) can eat grass

 
rill - potok, potůček
BrE
/'rɪl/ Přehrát
AmE
/'rɪl/ Přehrát

noun - a small stream

sheep
sheep - ovce
BrE
/'ʃi:p/ Přehrát
AmE
/'ʃi:p/ Přehrát

noun - a white farm animal that is kept for wool or meat

 
sign - znak, znamení
BrE
/'saɪn/ Přehrát
AmE
/'saɪn/ Přehrát

noun - a mark or symbol with a meaning

soldier
soldier - voják
BrE
/'səʊldʒə/ Přehrát
AmE
/'soʊldʒər/ Přehrát

noun - a person who is in the army

stubble
stubble - strniště
BrE
/'stʌbl/ Přehrát
AmE
/'stʌbl/ Přehrát

noun - short stalks that are left in the ground after crops have been harvested

valley
valley - údolí
BrE
/'væli/ Přehrát
AmE
/'væli/ Přehrát

noun - the low place between hills or mountains

 
wander - toulat se, potulovat se, bloumat
BrE
/'wɒndə/ Přehrát
AmE
/'wɑ:ndər/ Přehrát

verb - to walk about without a particular goal or directionPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Three Little Drummers

Poněkud netradiční vánoční koleda a skutečný bonbónek pro milovníky keltské hudby v podání jedné z nejlepších kapel zabývajících se tímto hudebním žánrem – THE CROSSING.
INTERMEDIATE

Three Little Pigs

Pohádka ‚O třech prasátkách‘ doplněná zvukovou nahrávkou.
PRE-INTERMEDIATE

Slovíčka LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW

Jak se používají výrazy ‘little’, ‘a little’, ‘few’, ‘a few’ a jaký je mezi nimi rozdíl.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář