Help for English

Shopping Vocabulary

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z testu na Help for English 
advertisement - reklama, inzerát
BrE
/əd'vɜ:tɪsmənt/ Přehrát
AmE
/ˌædvər'taɪzmənt/ Přehrát

noun - information in the newspapers or TV etc. that tries to persuade people to buy a product, use a service etc.

 
bargain - výhodná koupě
BrE
/'bɑ:gɪn/ Přehrát
AmE
/'bɑ:rgɪn/ Přehrát

noun - a thing that you buy at a lower price than usual

bunch
bunch - trs, hrozen, svazek
BrE
/'bʌntʃ/ Přehrát
AmE
/'bʌntʃ/ Přehrát

noun - a number of things fastened together (e.g. flowers, grapes, keys etc.)

 
cash desk - pokladna (v obchodě)
BrE
/'kæʃdesk/ Přehrát
AmE
/'kæʃdesk/ Přehrát

noun - the place in a shop where you pay for what you have bought

 
costs - náklady, výlohy
BrE
/'kɒsts/ Přehrát
AmE
/'kɑ:sts/ Přehrát

noun - the amount of money that has to be paid for something

 
customer - zákazník
BrE
/'kʌstəmə/ Přehrát
AmE
/'kʌstəmər/ Přehrát

noun - a person who goes to a shop to buy things

 
deliver - doručit, dodat
BrE
/dɪ'lɪvə/ Přehrát
AmE
/dɪ'lɪvər/ Přehrát

verb - to take something to somebody, usually something that has been sent or ordered

 
department store - obchodní dům
BrE
/dɪ'pɑ:tmənt stɔ:/ Přehrát
AmE
/dɪ'pɑ:rtmənt stɔ:r/ Přehrát

noun - a large shop (usually with many floors) where you can buy almost anything

 
discount - sleva
BrE
/'dɪskaʊnt/ Přehrát
AmE
/'dɪskaʊnt/ Přehrát

noun - a price that is lower than usual

 
expense - výdaj, náklad
BrE
/ɪks'pens/ Přehrát
AmE
/ɪks'pens/ Přehrát

noun - the money you give away for something, the cost of something (in money)

 
mall - obchodní centrum, obchodní středisko, nákupní centrum, nákupní středisko
BrE
/'mɔ:l/ Přehrát
AmE
/'mɔ:l/ Přehrát

noun - a carefully designed complex of shops, restaurants, including a parking area etc.

 
merchandise - zboží (prodávané)
BrE
/'mɜ:tʃəndaɪz/ Přehrát
AmE
/'mɜ:rtʃəndaɪz/ Přehrát

noun - the goods that are offered for sale

 
order - objednat si, objednat
BrE
/'ɔ:də/ Přehrát
AmE
/'ɔ:rdər/ Přehrát

verb - to ask a waiter for a certain food or drink, to ask a supplier to send you certain goods etc.

pack
pack - balík, balení, sada
BrE
/'pæk/ Přehrát
AmE
/'pæk/ Přehrát

noun - a number of things put together

 
pay - platit, zaplatit
BrE
/'peɪ/ Přehrát
AmE
/'peɪ/ Přehrát

verb - to give money for something

 
payment - platba, splátka
BrE
/'peɪmənt/ Přehrát
AmE
/'peɪmənt/ Přehrát

noun - an amount of money paid

 
price - cena
BrE
/'praɪs/ Přehrát
AmE
/'praɪs/ Přehrát

noun - the money that has to be paid for something, the value

 
purchase - koupě
BrE
/'pɜ:tʃəs/ Přehrát
AmE
/'pɜ:rtʃəs/ Přehrát

noun, formal - something you have bought; the act of buying something

queue
queue - fronta, řada lidí
BrE
/'kju:/ Přehrát
AmE
/'kju:/ Přehrát

noun - people standing in a line, usually waiting something

 
reduction - redukce, snížení, zmenšení
BrE
/rɪ'dʌkʃn/ Přehrát
AmE
/rɪ'dʌkʃn/ Přehrát

noun - the act of making something lower or smaller

 
sale - výprodej
BrE
/'seɪl/ Přehrát
AmE
/'seɪl/ Přehrát

noun - an event when a shop is selling its goods at lower prices

 
sell - prodat, prodávat
BrE
/'sel/ Přehrát
AmE
/'sel/ Přehrát

verb - to give something to somebody for money

 
serve - obsluhovat
BrE
/'sɜ:v/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rv/ Přehrát

verb - (in a shop) to help customers, to give them goods etc.

 
shopper - nakupující, zákazník
BrE
/'ʃɒpə/ Přehrát
AmE
/'ʃɑ:pər/ Přehrát

noun - a person who goes to a shop to buy things

 
spend - utratit (peníze)
BrE
/'spend/ Přehrát
AmE
/'spend/ Přehrát

verb - to give money to pay for something

 
stock - skladové zásoby, skladované zboží, zboží na skladě
BrE
/'stɒk/ Přehrát
AmE
/'stɑ:k/ Přehrát

noun - the goods that are stored in a shop ready to be sold

 
wrap - zabalit, balit (např. dárek)
BrE
/'ræp/ Přehrát
AmE
/'ræp/ Přehrát

verb - to cover from all sides with paper etc.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Shopping vocabulary B

Slovíčka z testu na Help for English
INTERMEDIATE

Shopping vocabulary test

Test znalosti slovíček spojených s nakupováním.
STARTER

Shopping: Can I help you?

Základní fráze, které použijete při nakupování.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář