Help for English

Shopping vocabulary B

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z testu na Help for English 
accept - přijmout, akceptovat
BrE
/ək'sept/ Přehrát
AmE
/ək'sept/ Přehrát

verb - to take or receive sth

 
achieve - dosáhnout (čeho)
BrE
/ə'tʃi:v/ Přehrát
AmE
/ə'tʃi:v/ Přehrát

verb - to gain a success, to be successful in completing something, usually thanks to hard work

badge
badge - odznak, nášivka
BrE
/'bædʒ/ Přehrát
AmE
/'bædʒ/ Přehrát

noun - a small thing fastened to the clothes that says something about the person, e.g. what they are, or have done

bench
bench - lavička, lavice
BrE
/'bentʃ/ Přehrát
AmE
/'bentʃ/ Přehrát

noun - a kind of outdoor seat for two or more people

bunch
bunch - trs, hrozen, svazek
BrE
/'bʌntʃ/ Přehrát
AmE
/'bʌntʃ/ Přehrát

noun - a number of things fastened together (e.g. flowers, grapes, keys etc.)

 
cost - stát (o ceně)
BrE
/'kɒst/ Přehrát
AmE
/'kɑ:st/ Přehrát

verb - to have the price of

credit card
credit card - kreditní karta, platební karta
BrE
/'kredɪtkɑ:d/ Přehrát
AmE
/'kredɪtkɑ:rd/ Přehrát

noun - a card issued by a bank that allows you to pay without using cash

crowded
crowded - přelidněný, plný (lidí)
BrE
/'kraʊdɪd/ Přehrát
AmE
/'kraʊdɪd/ Přehrát

adjective - Full of people

 
department store - obchodní dům
BrE
/dɪ'pɑ:tmənt stɔ:/ Přehrát
AmE
/dɪ'pɑ:rtmənt stɔ:r/ Přehrát

noun - a large shop (usually with many floors) where you can buy almost anything

 
front - předek, přední část
BrE
/'frʌnt/ Přehrát
AmE
/'frʌnt/ Přehrát

noun - the most important side; not the back

hanger
hanger - ramínko (na šaty)
BrE
/'hæŋə/ Přehrát
AmE
/'hæŋər/ Přehrát

noun - an object (wooden or plastic) with a hook that you can use to hang your clothes on in a wardrobe

 
income - příjem
BrE
/'ɪnkʌm/ Přehrát
AmE
/'ɪŋkʌm/ Přehrát

noun - the money you get regularly, e.g. for your work etc.

line
line - fronta, řada lidí
BrE
/'laɪn/ Přehrát
AmE
/'laɪn/ Přehrát

noun - people standing in a line, usually waiting something

 
pinch - špetka
BrE
/'pɪntʃ/ Přehrát
AmE
/'pɪntʃ/ Přehrát

noun - a small amount of salt, sugar etc., the amount that can be picked up between your thumb and index finger

 
price - cena
BrE
/'praɪs/ Přehrát
AmE
/'praɪs/ Přehrát

noun - the money that has to be paid for something, the value

 
price cut - sleva, snížení cen
BrE
/'praɪsˌkʌt/ Přehrát
AmE
/'praɪsˌkʌt/ Přehrát

noun - a price of a product that is lower than the usual price

 
price tag - cenovka
BrE
/'praɪsˌtæg/ Přehrát
AmE
/'praɪsˌtæg/ Přehrát

noun - a small piece of card etc. that says how much a product costs

quay
quay - nábřeží, přístaviště
BrE
/'ki:/ Přehrát
AmE
/'ki:/ Přehrát

noun - a long platform along the bank of a river etc. (usually built of stone) that boats can be tied to and passengers or goods can get on and off

 
rich - bohatý
BrE
/'rɪtʃ/ Přehrát
AmE
/'rɪtʃ/ Přehrát

adjective - having a lot of money and wealth, not poor

 
sale - výprodej
BrE
/'seɪl/ Přehrát
AmE
/'seɪl/ Přehrát

noun - an event when a shop is selling its goods at lower prices

 
selection - výběr
BrE
/sɪ'lekʃn/ Přehrát
AmE
/sɪ'lekʃn/ Přehrát

noun - a range of things that you can choose from

 
sell - prodat, prodávat
BrE
/'sel/ Přehrát
AmE
/'sel/ Přehrát

verb - to give something to somebody for money

 
shopping mall - nákupní centrum, nákupní středisko
BrE
/'ʃɒpɪŋˌmɔ:l/ Přehrát
AmE
/'ʃɑ:pɪŋˌmɔ:l/ Přehrát

noun - a large building with many shops inside

signature
signature - podpis
BrE
/'sɪgnətʃə/ Přehrát
AmE
/'sɪgnətʃər/ Přehrát

noun - your name that you have written on a document etc. to show that you have written it or agree with it

 
stack - skládat na sebe, rovnat na sebe, rovnat (na sebe)
BrE
/'stæk/ Přehrát
AmE
/'stæk/ Přehrát

verb - to put things on top of one another, e.g on shelves in a shop etc.

 
stash - zásoba (tajná)
BrE
/'stæʃ/ Přehrát
AmE
/'stæʃ/ Přehrát

noun - a secret store of something (e.g. drugs, money, etc.)

 
stock - skladové zásoby, skladované zboží, zboží na skladě
BrE
/'stɒk/ Přehrát
AmE
/'stɑ:k/ Přehrát

noun - the goods that are stored in a shop ready to be sold

 
store - obchod (velký)
BrE
/'stɔ:/ Přehrát
AmE
/'stɔ:r/ Přehrát

noun - a large shop

 
try on - vyzkoušet (oblečení)
BrE
/ˌtraɪ'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌtraɪ'ɑ:n/ Přehrát

verb - to put a piece of clothing on to check whether it is the right sizePokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Shopping Vocabulary

Slovíčka z testu na Help for English
PRE-INTERMEDIATE

Shopping vocabulary test (verze B)

Test znalosti slovíček spojených s nakupováním.
PRE-INTERMEDIATE

PENSION vs. PENZIÓN

Víte, co znamená anglické slovíčko PENSION? A jak přeložit český ‘penzión’?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář