Help for English

Prince Charlie

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z článku na Help for English 
achieve - dosáhnout (čeho)
BrE
/ə'tʃi:v/ Přehrát
AmE
/ə'tʃi:v/ Přehrát

verb - to gain a success, to be successful in completing something, usually thanks to hard work

 
approach - přístup (k něčemu)
BrE
/ə'prəʊtʃ/ Přehrát
AmE
/ə'proʊtʃ/ Přehrát

noun - the way you deal with something, the way you plan to deal with something

 
casual - neformální, ležérní
BrE
/'kæʒʊəl/ Přehrát
AmE
/'kæʒʊəl/ Přehrát

adjective - not formal (about clothes etc.)

 
degree - titul (akademický), akademický titul
BrE
/dɪ'gri:/ Přehrát
AmE
/dɪ'gri:/ Přehrát

noun - a kind of title you get when you graduate from a university, e.g. Ph.D., M.A., etc.

 
develop - vyvinout, vyvíjet, rozvinout, rozvíjet
BrE
/dɪ'veləp/ Přehrát
AmE
/dɪ'veləp/ Přehrát

verb - to make something better, larger, more active, more complex, etc.

 
dissolve - ukončit, skončit
BrE
/dɪ'zɒlv/ Přehrát
AmE
/dɪ'zɑ:lv/ Přehrát

verb - to end (esp. something official)

 
duty - povinnost
BrE
/'dju:ti/ Přehrát
AmE
/'du:t̬i/ Přehrát

noun - something that you must do

 
effort - úsilí, námaha
BrE
/'efət/ Přehrát
AmE
/'efərt/ Přehrát

noun - trying hard, using strength

 
eldest - nejstarší
BrE
/'eldɪst/ Přehrát
AmE
/'eldəst/ Přehrát

adjective - the oldest one

 
estate - pozemek, majetek
BrE
/ɪs'teɪt/ Přehrát
AmE
/ɪs'teɪt/ Přehrát

noun - a large piece of land owned by somebody, esp. in the country

 
heir - dědic
BrE
/'eə/ Přehrát
AmE
/'er/ Přehrát

noun - a person who gets things from somebody who has died

 
charity - charita, dobročinnost
BrE
/'tʃærəti/ Přehrát
AmE
/'tʃærəti/ Přehrát

noun - an organisation that collects money from people in order to help people in need

 
infamous - neslavný, neblaze proslulý, nechvalně známý
BrE
/'ɪnfəməs/ Přehrát
AmE
/'ɪnfəməs/ Přehrát

adjective - ill-famed, having a bad reputation

 
involve - zahrnout, zapojit, obsáhnout
BrE
/ɪn'vɒlv/ Přehrát
AmE
/ɪn'vɑ:lv/ Přehrát

verb - to include someone or something in an activity, to make use of something or somebody in an activity

jet
jet - proudové letadlo, tryskáč, stíhačka
BrE
/'dʒet/ Přehrát
AmE
/'dʒet/ Přehrát

noun - a kind of aircraft with a jet engine

 
keen - horlivý, nadšený, vášnivý
BrE
/'ki:n/ Přehrát
AmE
/'ki:n/ Přehrát

adjective - liking to do something very much

navy
navy - námořnictvo
BrE
/'neɪvi/ Přehrát
AmE
/'neɪvi/ Přehrát

noun - armed forces trained to make war at sea

outfit
outfit - oděv, oblečení, ohoz
BrE
/'aʊtfɪt/ Přehrát
AmE
/'aʊtfɪt/ Přehrát

noun - the clothes that are worn in a particular situation

 
polo - pólo
BrE
/'pəʊləʊ/ Přehrát
AmE
/'poʊloʊ/ Přehrát

noun - a game which is played on horseback and is similar to field hockey

 
rank - hodnost (vojenská)
BrE
/'ræŋk/ Přehrát
AmE
/'ræŋk/ Přehrát

noun - a position of a soldier in the army

 
replace - nahradit, vyměnit
BrE
/rɪ'pleɪs/ Přehrát
AmE
/rɪ'pleɪs/ Přehrát

verb - to put something in place of something else

 
retire - odstoupit, ustoupit
BrE
/rɪ'taɪə/ Přehrát
AmE
/rɪ'taɪər/ Přehrát

verb - to leave a post or a job (esp. after a long time you have been doing it)

 
risqué - frivolní, pikantní, šťavnatý
BrE
/rɪs'keɪ/ Přehrát
AmE
/rɪs'keɪ/ Přehrát

adjective - not appropriate because suggesting indecency or sexual impropriety

 
rumour - zvěst, fáma, neověřená zpráva
BrE
/'ru:mə/ Přehrát
AmE
/'ru:mər/ Přehrát

noun - a piece of information that people tell one another but which may not be true

sail
sail - plout, plavit se, plachtit
BrE
/'seɪl/ Přehrát
AmE
/'seɪl/ Přehrát

verb - to travel on a boat driven by wind; to travel on water

 
subsequent - následný, po sobě jdoucí
BrE
/'sʌbsɪkwənt/ Přehrát
AmE
/'sʌbsɪkwənt/ Přehrát

adjective - following in time or order, happening after something

 
throne - trůn
BrE
/'θrəʊn/ Přehrát
AmE
/'θroʊn/ Přehrát

noun - the official chair where a king or queen sits

 
troupe - skupina, spolek (např. divadelní)
BrE
/'tru:p/ Přehrát
AmE
/'tru:p/ Přehrát

noun - a group of people who travel and perform together (e.g actors, dancers etc.)

 
unlike - na rozdíl od
BrE
/ʌn'laɪk/ Přehrát
AmE
/ʌn'laɪk/ Přehrát

preposition - not like, different fromPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

The Royal Family: Prince Charlie

Článek o nejstarším synovi Alžběty II., princi Charlesovi.
INTERMEDIATE

The Royal Family: Prince Will

Článek o princi Williamovi, nejstarším synovi Charlese a Diany.
INTERMEDIATE

The Royal Family: Prince Harry, the troublemaker

Kdo je princ Harry?
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář