Help for English

Prince Will

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z článku na Help for English 
achievement - úspěch (dosažený), výkon
BrE
/ə'tʃi:vmənt/ Přehrát
AmE
/ə'tʃi:vmənt/ Přehrát

noun - something that has been managed, esp. through hard work etc.

 
attain - dosáhnout (čeho)
BrE
/ə'teɪn/ Přehrát
AmE
/ə'teɪn/ Přehrát

verb - to gain or achieve something (usually with effort)

 
attend - chodit (někam pravidelně), docházet
BrE
/ə'tend/ Přehrát
AmE
/ə'tend/ Přehrát

verb - to go somewhere (e.g. a school, course etc.) regularly

 
avid - vášnivý, náruživý, nadšený, zapálený
BrE
/'ævɪd/ Přehrát
AmE
/'ævɪd/ Přehrát

adjective - very intererested or enthusiastic, eager

 
cadet - kadet
BrE
/kə'det/ Přehrát
AmE
/kə'det/ Přehrát

noun - a student at a military or police school

 
dairy - mlékárna
BrE
/'deərɪ/ Přehrát
AmE
/'derɪ/ Přehrát

noun - a place where milk products are made

 
degree - titul (akademický), akademický titul
BrE
/dɪ'gri:/ Přehrát
AmE
/dɪ'gri:/ Přehrát

noun - a kind of title you get when you graduate from a university, e.g. Ph.D., M.A., etc.

 
event - událost (např. společenská)
BrE
/ɪ'vent/ Přehrát
AmE
/ɪ'vent/ Přehrát

noun - an occasion that has been organized and that is attended by many people

 
female - žena
BrE
/'fi:meɪl/ Přehrát
AmE
/'fi:meɪl/ Přehrát

noun - a girl or a woman, opposite of 'male'

 
flutter - poletovat, třepetat křídly
BrE
/'flʌtə/ Přehrát
AmE
/'flʌt̬ər/ Přehrát

verb - to move back and forth, form side to side, or up and down (in the air), to fly in this manner

 
gap year - rok volna, roční pauza (ve studiu)
BrE
/'gæpjɪə/ Přehrát
AmE
/'gæpjɪr/ Přehrát

noun - a year when a student doesn't go to school but decides to travel or do something else instead, usually before starting at a new school

grade
grade - známka (školní)
BrE
/'greɪd/ Přehrát
AmE
/'greɪd/ Přehrát

noun - a mark that you get at school for a test or exam

handsome
handsome - pohledný, hezký
BrE
/'hænsəm/ Přehrát
AmE
/'hænsəm/ Přehrát

adjective - good-looking and attractive (usually about men)

christen
christen - pokřtít
BrE
/'krɪsn/ Přehrát
AmE
/'krɪsn/ Přehrát

verb - to make somebody a member of Christian community, to baptize somebody

 
informal - neformální, ležérní
BrE
/ɪn'fɔ:ml/ Přehrát
AmE
/ɪn'fɔ:rml/ Přehrát

adjective - not formal (about clothes etc.)

 
late - zemřelý, zesnulý
BrE
/'leɪt/ Přehrát
AmE
/'leɪt/ Přehrát

adjective - not alive anymore

 
mission - mise, poslání
BrE
/'mɪʃn/ Přehrát
AmE
/'mɪʃn/ Přehrát

noun - a special task that a person (or a group of people) is given

officer
officer - důstojník
BrE
/'ɒfɪsə/ Přehrát
AmE
/'ɑ:fɪsər/ Přehrát

noun - a person in the army who gives orders to soldiers

 
privilege - privilegium
BrE
/'prɪvɪlɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'prɪvɪlɪdʒ/ Přehrát

noun - a right to do something that only one or very few people can do

 
prove - dokázat, prokázat
BrE
/'pru:v/ Přehrát
AmE
/'pru:v/ Přehrát

verb - to show that something is true

 
sight - pohled, podívaná
BrE
/'saɪt/ Přehrát
AmE
/'saɪt/ Přehrát

noun - what you can see

 
the press - tisk
BrE
/ðə'pres/ Přehrát
AmE
/ðə'pres/ Přehrát

noun - newspapers and journalists

 
voluntary - dobrovolný
BrE
/'vɒləntri/ Přehrát
AmE
/'vɑ:lənteri/ Přehrát

adjective - doing something because you want to do it, not because you were told to

 
well-spoken - vybraně mluvící
BrE
/ˌwel'spəʊkən/ Přehrát
AmE
/ˌwel'spoʊkən/ Přehrát

adjective - speaking in a polite and educated wayPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

The Royal Family: Prince Will

Článek o princi Williamovi, nejstarším synovi Charlese a Diany.
INTERMEDIATE

The Royal Family: Prince Harry, the troublemaker

Kdo je princ Harry?
INTERMEDIATE

The Royal Family: Prince Charlie

Článek o nejstarším synovi Alžběty II., princi Charlesovi.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář