Help for English

Prince Harry

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z článku na Help for English 
admit - přiznat, připustit, připustit si
BrE
/əd'mɪt/ Přehrát
AmE
/əd'mɪt/ Přehrát

verb - to agree, often unwillingly, that something is true

 
adultery - cizoložství
BrE
/ə'dʌltəri/ Přehrát
AmE
/ə'dʌltəri/ Přehrát

noun, formal - sexual relationship of a married person with someone who is not their husband or wife

 
behaviour - chování
BrE
/bɪ'heɪvjə/ Přehrát
AmE
/bɪ'heɪvjər/ Přehrát

noun - the way that you act

 
career - kariéra
BrE
/kə'rɪə/ Přehrát
AmE
/kə'rɪr/ Přehrát

noun - the succession of jobs you have

cattle
cattle - skot, dobytek
BrE
/'kætl/ Přehrát
AmE
/'kæt̬l/ Přehrát

noun - cows or similar animals

 
commit - spáchat
BrE
/kə'mɪt/ Přehrát
AmE
/kə'mɪt/ Přehrát

verb - to do an illegal act

 
controversy - polemika, spor, spory
BrE
/'kɒntrəvɜ:si/ Přehrát
AmE
/'kɑ:ntrəvɜ:rsi/ Přehrát

noun - disagreement, a dispute

 
duty - povinnost
BrE
/'dju:ti/ Přehrát
AmE
/'du:t̬i/ Přehrát

noun - something that you must do

 
found - založit, zřídit, položit základy
BrE
/'faʊnd/ Přehrát
AmE
/'faʊnd/ Přehrát

verb - to set up, to start the building of

 
gap year - rok volna, roční pauza (ve studiu)
BrE
/'gæpjɪə/ Přehrát
AmE
/'gæpjɪr/ Přehrát

noun - a year when a student doesn't go to school but decides to travel or do something else instead, usually before starting at a new school

 
charity - charita, dobročinnost
BrE
/'tʃærəti/ Přehrát
AmE
/'tʃærəti/ Přehrát

noun - an organisation that collects money from people in order to help people in need

 
launch - zahájit, spustit
BrE
/'lɔ:ntʃ/ Přehrát
AmE
/'lɔ:ntʃ/ Přehrát

verb - to start using something, to introduce something and start using it

 
orphanage - sirotčinec
BrE
/'ɔ:fənɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'ɔ:rfənɪdʒ/ Přehrát

noun - a home for children who have been abandoned or whose parents have died

 
paternity - otcovství
BrE
/pə'tɜ:nɪti/ Přehrát
AmE
/pə'tɜ:rnət̬i/ Přehrát

noun, formal - the state of being a father

 
receive - získat, dostat, obdržet
BrE
/rɪ'si:v/ Přehrát
AmE
/rɪ'si:v/ Přehrát

verb - to get, usually without having to pay for it

 
source - zdroj
BrE
/'sɔ:s/ Přehrát
AmE
/'sɔ:s/ Přehrát

noun - a place where something comes from, a place where something is taken from

 
speculation - spekulace
BrE
/ˌspekju'leɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌspekju'leɪʃn/ Přehrát

noun - a hypothesis about something that is formed with little evidence

 
subject - poddaný
BrE
/'sʌbdʒɪkt/ Přehrát
AmE
/'sʌbdʒɪkt/ Přehrát

noun - a person who is loyal to his or her ruler, king, queen etc.

 
subject - téma, téma rozhovoru
BrE
/'sʌbdʒɪkt/ Přehrát
AmE
/'sʌbdʒɪkt/ Přehrát

noun - the topic or theme that is talked about

 
surname - příjmení
BrE
/'sɜ:neɪm/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rneɪm/ Přehrát

noun - the name you have in common with other members of the family, a family name

 
the public - veřejnost
BrE
/ðə'pʌblɪk/ Přehrát
AmE
/ðə'pʌblɪk/ Přehrát

noun - people in general

 
troublemaker - výtržník, problémový člověk, provokatér, rebel, buřič
BrE
/'trʌblˌmeɪkə/ Přehrát
AmE
/'trʌblˌmeɪkər/ Přehrát

noun - a person who likes to cause troublePokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

The Royal Family: Prince Harry, the troublemaker

Kdo je princ Harry?
INTERMEDIATE

Harry Potter Trivia

Jednoduché i záludnější otázky týkající se magického světa Harryho Pottera.

INTERMEDIATE

The Royal Family: Prince Will

Článek o princi Williamovi, nejstarším synovi Charlese a Diany.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář