Help for English

Headway PRE Unit10 part 1

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Scared to death 
adventure - dobrodružství
BrE
/əd'ventʃə/ Přehrát
AmE
/əd'ventʃər/ Přehrát

noun - an exciting experience, usually unusual and sometimes dangerous

 
condition - stav
BrE
/kən'dɪʃn/ Přehrát
AmE
/kən'dɪʃn/ Přehrát

noun - that state of something

 
death - smrt, úmrtí
BrE
/'deθ/ Přehrát
AmE
/'deθ/ Přehrát

noun - the end of life, opposite of 'life'

 
excited - nadšený
BrE
/ɪk'saɪtɪd/ Přehrát
AmE
/ɪk'saɪt̬ɪd/ Přehrát

adjective - very happy about a thing

 
exclamation - výkřik, zvolání
BrE
/ˌeksklə'meɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌeksklə'meɪʃn/ Přehrát

noun - something that you suddenly cry out

exhausted
exhausted - vyčerpaný
BrE
/ɪg'zɔ:stɪd/ Přehrát
AmE
/ɪg'zɔ:stɪd/ Přehrát

adjective - very tired

footpath
footpath - pěšina, cesta, cestička, stezka
BrE
/'fʊtpɑ:θ/ Přehrát
AmE
/'fʊtpæθ/ Přehrát

noun - a path that people walk on

 
frightened - vyděšený
BrE
/'fraɪtnd/ Přehrát
AmE
/'fraɪtnd/ Přehrát

adjective - very afraid

handrail
handrail - zábradlí
BrE
/'hændreɪl/ Přehrát
AmE
/'hændreɪl/ Přehrát

noun - a long thing along stairs or a balcony, which you can hold on to stop you falling

 
have a rest - odpočinout si, odpočívat
BrE
/ˌhævə'rest/ Přehrát
AmE
/ˌhævə'rest/ Přehrát

verb - to relax for a while, to have a break

hole
hole - díra, otvor
BrE
/'həʊl/ Přehrát
AmE
/'hoʊl/ Přehrát

noun - an opening, an empty space in something

 
look down - pohrdat (kým), shlížet na (koho)
BrE
/ˌlʊk'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌlʊk'daʊn/ Přehrát

verb - to think that you are better than somebody

 
manage - uspět, podařit se
BrE
/'mænɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'mænɪdʒ/ Přehrát

verb - to succeed, to do something which is difficult

path
path - pěšina, cestička, cesta
BrE
/'pɑ:θ/ Přehrát
AmE
/'pæθ/ Přehrát

noun - a track for walking along

 
pattern - vzorek (např. ozdobný), vzorec (např. ozdobný)
BrE
/'pætən/ Přehrát
AmE
/'pæt̬ərn/ Přehrát

noun - an arrangement of symbols, pictures, shapes, lines etc.

 
scare - strašit, vystrašit, postrašit
BrE
/'skeə/ Přehrát
AmE
/'sker/ Přehrát

verb - to make somebody feel frightened

stand up
stand up - vstát, postavit se
BrE
/ˌstænd'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌstænd'ʌp/ Přehrát

verb - to lift your body and be on your feet

sweat
sweat - pot
BrE
/'swet/ Přehrát
AmE
/'swet/ Přehrát

noun - the drops of liquid that come through the skin when it is hot or when you do hard work

 
thrill - nadšení, vzrušení
BrE
/'θrɪl/ Přehrát
AmE
/'θrɪl/ Přehrát

noun - great excitementPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Headway PRE Unit10 part 2

Page 80–81
ALL LEVELS

Headway PRE Unit10 part 3

Into the wild
ALL LEVELS

Headway PRE Unit10 part 4

Vocabulary
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář