Help for English

Headway PRE Unit10 part 3

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Into the wildberry
berry - bobule
BrE
/'beri/ Přehrát
AmE
/'beri/ Přehrát

noun - a small fruit, usually round

 
bold - smělý, statečný
BrE
/'bəʊld/ Přehrát
AmE
/'boʊld/ Přehrát

adjective - brave, not afraid

 
book - rezervovat, rezervovat si, zabukovat
BrE
/'bʊk/ Přehrát
AmE
/'bʊk/ Přehrát

verb - to reserve (seats, hotel room etc) in advance

 
brave - statečný, odvážný
BrE
/'breɪv/ Přehrát
AmE
/'breɪv/ Přehrát

adjective - fearless, having courage

 
burn - spálit, pálit
BrE
/'bɜ:n/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rn/ Přehrát

verb - to let something be destroyed or eaten by fire

bush
bush - křoví, keř
BrE
/'bʊʃ/ Přehrát
AmE
/'bʊʃ/ Přehrát

noun - a plant like a small low tree

 
circumstance - okolnost
BrE
/'sɜ:kəmstæns/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rkəmstæns/ Přehrát

noun - a fact that influences a particular situation

 
efficient - efektivní
BrE
/ɪ'fɪʃənt/ Přehrát
AmE
/ɪ'fɪʃənt/ Přehrát

adjective - effective, able to work without wasting time, money, effort etc.

graduate
graduate - promovat, absolvovat (školu)
BrE
/'grædjʊeɪt/ Přehrát
AmE
/'grædʒʊeɪt/ Přehrát

verb - to finish the studies at a high school, college or university

hitchhike
hitchhike - stopovat (jet stopem), jet stopem
BrE
/'hɪtʃhaɪk/ Přehrát
AmE
/'hɪtʃhaɪk/ Přehrát

verb - to stand by the road, lift up your thumb and wait for a driver to give you a lift; to travel in this manner

 
hunter - lovec
BrE
/'hʌntə/ Přehrát
AmE
/'hʌnt̬ər/ Přehrát

noun - a person who chases and kills an animal, usually for food or sport

 
investigate - vyšetřovat, prošetřit
BrE
/ɪn'vestɪgeɪt/ Přehrát
AmE
/ɪn'vestɪgeɪt/ Přehrát

verb - to find out all information and facts about a crime

 
keep in touch - zůstat ve spojení, zůstat v kontaktu
BrE
/ˌki:p ɪn'tʌtʃ/ Přehrát
AmE
/ˌki:p ɪn'tʌtʃ/ Přehrát

verb - to stay in contact with someone

mushroom
mushroom - houba
BrE
/'mʌʃru:m/ Přehrát
AmE
/'mʌʃru:m/ Přehrát

noun - a living thing similar to a plant that has no leaves or flower, it grows very quickly, some of them can be eaten

plant
plant - rostlina
BrE
/'plɑ:nt/ Přehrát
AmE
/'plænt/ Přehrát

noun - a living thing that grows in the earth, usually with green leaves etc., sometimes grown by people in their houses

 
poisoning - otrava
BrE
/'pɔɪzənɪŋ/ Přehrát
AmE
/'pɔɪzənɪŋ/ Přehrát

noun - the state of having eaten something poisonous or dangerous

 
poisonous - jedovatý, otrávený
BrE
/'pɔɪzənəs/ Přehrát
AmE
/'pɔɪzənəs/ Přehrát

adjective - able to kill you when you eat or drink it

 
possession - vlastnictví, majetek
BrE
/pə'zeʃn/ Přehrát
AmE
/pə'zeʃn/ Přehrát

noun - something that you own

 
report - zpráva, ohlášení, hlášení, reportáž
BrE
/rɪ'pɔ:t/ Přehrát
AmE
/rɪ'pɔ:rt/ Přehrát

noun - information about something that has happened, often in a newspaper, TV etc.

squirrel
squirrel - veverka
BrE
/'skwɪrəl/ Přehrát
AmE
/'skwɜ:rəl/ Přehrát

noun - a small animal that climbs trees and jumps from branch to branch, it is usually red or brown and eats nuts, it has got a long thick tail

 
starve - hladovět
BrE
/'stɑ:v/ Přehrát
AmE
/'stɑ:rv/ Přehrát

verb - to be very hungry, to have nothing to eat for a long time

 
strength - síla
BrE
/'streŋθ/ Přehrát
AmE
/'streŋθ/ Přehrát

noun - how strong something is

 
survive - přežít
BrE
/sə'vaɪv/ Přehrát
AmE
/sər'vaɪv/ Přehrát

verb - to go on living or existing after a dangerous event or a difficult situation, e.g. a disaster, war etc.

 
various - rozmanitý, různý
BrE
/'væriəs/ Přehrát
AmE
/'væriəs/ Přehrát

adjective - several or many different

 
weak - slabý (bez síly)
BrE
/'wi:k/ Přehrát
AmE
/'wi:k/ Přehrát

adjective - not strong; not having much energy or power

 
wealthy - bohatý, zámožný
BrE
/'welθi/ Přehrát
AmE
/'welθi/ Přehrát

adjective - rich, not poorPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Headway PRE Unit10 part 1

Scared to death
ALL LEVELS

Headway PRE Unit10 part 2

Page 80–81
ALL LEVELS

Headway PRE Unit10 part 4

Vocabulary
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář