Help for English

Headway PRE Unit10 part 2

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Page 80–81 
cartoon - karikatura, kreslený vtip, novinový komiks
BrE
/kɑ:'tu:n/ Přehrát
AmE
/kɑ:r'tu:n/ Přehrát

noun - a funny drawing, a comic strip (esp. in a newspaper)

 
clue - stopa, vodítko, klíč (přen.)
BrE
/'klu:/ Přehrát
AmE
/'klu:/ Přehrát

noun - something that leads you to the right answer

 
confused - zmatený, pomatený, popletený
BrE
/kən'fju:zd/ Přehrát
AmE
/kən'fju:zd/ Přehrát

adjective - mixed up, understanding something in a wrong way or not understanding it at all

dictionary
dictionary - slovník
BrE
/'dɪkʃənri/ Přehrát
AmE
/'dɪkʃəneri/ Přehrát

noun - a book that explains and/or translates words, shows how to use them etc.

 
documentary - dokument (televizní), televizní dokument
BrE
/ˌdɒkju'mentri/ Přehrát
AmE
/ˌdɑ:kju'mentri/ Přehrát

noun - a television programme that gives true information about something

 
fail - selhat (v čem), neuspět (v čem)
BrE
/'feɪl/ Přehrát
AmE
/'feɪl/ Přehrát

verb, American English - to be unsuccessful in something

 
fizzy - sycený, perlivý, bublinkatý, s bublinkami
BrE
/'fɪzi/ Přehrát
AmE
/'fɪzi/ Přehrát

adjective - (about drinks) full of little bubbles

 
frightening - děsivý, strašidelný
BrE
/'fraɪtənɪŋ/ Přehrát
AmE
/'fraɪtənɪŋ/ Přehrát

adjective - making you feel very afraid

 
kid - dítě, děcko, mrně, prcek
BrE
/'kɪd/ Přehrát
AmE
/'kɪd/ Přehrát

noun, informal - a child

market
market - trh, tržnice
BrE
/'mɑ:kɪt/ Přehrát
AmE
/'mɑ:rkɪt/ Přehrát

noun - a place in the street where you can buy things

 
newsagent - trafikant
BrE
/'nju:zeɪdʒənt/ Přehrát
AmE
/'nu:zeɪdʒənt/ Přehrát

noun - a person who sells newspapers and magazines

petrol station
petrol station - benzínová stanice, benzínová pumpa
BrE
/'petrəlˌsteɪʃn/ Přehrát
AmE
/'petrəlˌsteɪʃn/ Přehrát

noun, British English - the place where you can buy fuel for your car

 
posh - nóbl, noblesní
BrE
/'pɒʃ/ Přehrát
AmE
/'pɑ:ʃ/ Přehrát

adjective, British English - elegant, stylish, fashionable

repair
repair - opravit, spravit, opravovat
BrE
/rɪ'peə/ Přehrát
AmE
/rɪ'per/ Přehrát

verb - to make something that has been broken work again; to mend, to fix

 
sporty - sportovní (o oblečení)
BrE
/'spɔ:ti/ Přehrát
AmE
/'spɔ:rti/ Přehrát

adjective - (of clothes) casual, suitable for sports

 
spy - špión, zvěd
BrE
/'spaɪ/ Přehrát
AmE
/'spaɪ/ Přehrát

noun - a person who tries to find out the enemy's secrets

 
terrified - vyděšený
BrE
/'terɪfaɪd/ Přehrát
AmE
/'terɪfaɪd/ Přehrát

adjective - very frightened

 
terrifying - děsivý, nahánějící hrůzu
BrE
/'terɪfaɪɪŋ/ Přehrát
AmE
/'terɪfaɪɪŋ/ Přehrát

adjective - very frighteningPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Headway PRE Unit10 part 1

Scared to death
ALL LEVELS

Headway PRE Unit10 part 3

Into the wild
ALL LEVELS

Headway PRE Unit10 part 4

Vocabulary
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář