Help for English

Scenery vocabulary

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z testu na Help for English 
bank - břeh (řeky apod.)
BrE
/'bæŋk/ Přehrát
AmE
/'bæŋk/ Přehrát

noun - the side of the river, lake etc.

 
bottom - dno, spodek, spodní strana
BrE
/'bɒtəm/ Přehrát
AmE
/'bɑ:t̬əm/ Přehrát

noun - the lowest part, the base on which something stands

 
canyon - kaňon
BrE
/'kænjən/ Přehrát
AmE
/'kænjən/ Přehrát

noun - a deep valley that was made by a river (esp. in areas with little rainfall)

cliff
cliff - útes, skála
BrE
/'klɪf/ Přehrát
AmE
/'klɪf/ Přehrát

noun - the rocks that form the coast of a sea

coast
coast - pobřeží
BrE
/'kəʊst/ Přehrát
AmE
/'koʊst/ Přehrát

noun - the line where the sea or ocean meets the dry land

dust
dust - prach
BrE
/'dʌst/ Přehrát
AmE
/'dʌst/ Přehrát

noun - fine powder with small particles of dirt and sand etc. that usually covers things in your home if you don't clean very often

field
field - pole; pastvina, pláň
BrE
/'fi:ld/ Přehrát
AmE
/'fi:ld/ Přehrát

noun - a large area of open land used especially for farming

 
flood - zaplavit
BrE
/'flʌd/ Přehrát
AmE
/'flʌd/ Přehrát

verb - to cover or fill with water

 
ground - zem, země
BrE
/'graʊnd/ Přehrát
AmE
/'graʊnd/ Přehrát

noun - the surface of the earth

 
hillside - stráň, úbočí (kopce), úbočí kopce
BrE
/'hɪlsaɪd/ Přehrát
AmE
/'hɪlsaɪd/ Přehrát

noun - the side of a hill

 
landscape - krajina
BrE
/'lændskeɪp/ Přehrát
AmE
/'lændskeɪp/ Přehrát

noun - a large expanse of scenery or countryside

 
landslide - sesuv půdy, sesun, půdní sesuv
BrE
/'lændslaɪd/ Přehrát
AmE
/'lændslaɪd/ Přehrát

noun - a mass of earth and rocks moving down a slope

mud
mud - bahno, bláto
BrE
/'mʌd/ Přehrát
AmE
/'mʌd/ Přehrát

noun - wet earth

 
narrow - úzký
BrE
/'nærəʊ/ Přehrát
AmE
Přehrát

adjective - not wide

orchard
orchard - sad, ovocný sad
BrE
/'ɔ:tʃəd/ Přehrát
AmE
/'ɔ:rtʃərd/ Přehrát

noun - a place where trees with fruit are grown

peak
peak - vrchol
BrE
/'pi:k/ Přehrát
AmE
/'pi:k/ Přehrát

noun - the top, especially of a mountain

 
shallow - mělký
BrE
/'ʃæləʊ/ Přehrát
AmE
/'ʃæloʊ/ Přehrát

adjective - not deep

 
shore - pobřeží
BrE
/'ʃɔ:/ Přehrát
AmE
/'ʃɔ:r/ Přehrát

noun - the line of land along the sea or lake

 
slope - svah
BrE
/'sləʊp/ Přehrát
AmE
/'sloʊp/ Přehrát

noun - a surface that is going up or down

 
soil - půda (zem), zemina, zem, hlína
BrE
/'sɔɪl/ Přehrát
AmE
/'sɔɪl/ Přehrát

noun - the substance in the ground in which plants grow

 
steep - prudký, příkrý
BrE
/'sti:p/ Přehrát
AmE
/'sti:p/ Přehrát

adjective - rising or falling quickly (e.g. a slope)

 
straight - rovný, přímý
BrE
/'streɪt/ Přehrát
AmE
/'streɪt/ Přehrát

adjective - not curled or bent or curved

stream
stream - potok, říčka
BrE
/'stri:m/ Přehrát
AmE
/'stri:m/ Přehrát

noun - a narrow natural flow of water, a narrow river

valley
valley - údolí
BrE
/'væli/ Přehrát
AmE
/'væli/ Přehrát

noun - the low place between hills or mountains

wind
wind - vinout, vinout se, klikatit, točit se, stočit, navinout
BrE
/'waɪnd/ Přehrát
AmE
/'waɪnd/ Přehrát

verb - to turn round and round, to bend

 
windy - větrný, větrno
BrE
/'wɪndi/ Přehrát
AmE
/'wɪndi/ Přehrát

adjective - full of wind

wood
wood - les, lesík
BrE
/'wʊd/ Přehrát
AmE
/'wʊd/ Přehrát

noun - a small forest, a place with many treesPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Scenery vocabulary B

Slovíčka z testu na Help for English
UPPER-INTERMEDIATE

Scenery Idioms Quiz

Kvíz zaměřený na idiomy obsahující slovíčka z oblasti krajiny a přírody (jako např. hill, mountain, lake, forest apod.)

INTERMEDIATE

Scenery vocabulary test

Test znalosti slovíček spojených s popisem krajiny.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář