Help for English

Matt Epp - Hallelujah

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písně na Help for English 
alone - sám, osamotě
BrE
/ə'ləʊn/ Přehrát
AmE
/ə'loʊn/ Přehrát

adverb - with nobody else, with nobody's help

 
anymore - už ne
BrE
/æni'mɔ:/ Přehrát
AmE
/æni'mɔ:r/ Přehrát

adverb - from now on (in negative sentences)

blood
blood - krev
BrE
/'blʌd/ Přehrát
AmE
/'blʌd/ Přehrát

noun - the red liquid that flows inside our body

 
die - zemřít, umřít
BrE
/'daɪ/ Přehrát
AmE
/'daɪ/ Přehrát

verb - to stop living, to become dead

 
fall ill - onemocnět
BrE
/ˌfɔ:l'ɪl/ Přehrát
AmE
/ˌfɔ:l'ɪl/ Přehrát

verb - to become ill

 
feeling - pocit
BrE
/'fi:lɪŋ/ Přehrát
AmE
/'fi:lɪŋ/ Přehrát

noun - a sensation, an emotion, something that you feel

flow
flow - plynout, téct
BrE
/'fləʊ/ Přehrát
AmE
/'floʊ/ Přehrát

verb - to move smoothly, used especially about water, time etc.

 
get better - zlepšit se, zotavit se
BrE
/ˌget'betə/ Přehrát
AmE
/ˌget'bet̬ər/ Přehrát

verb - to start to feel well after an illness

 
leave - odejít, odjet, opustit
BrE
/'li:v/ Přehrát
AmE
/'li:v/ Přehrát

verb - to go away from somewhere or somebody

 
less - méně
BrE
/'les/ Přehrát
AmE
/'les/ Přehrát

determiner - a smaller amount or part

 
lose - ztratit, přijít o
BrE
/'lu:z/ Přehrát
AmE
/'lu:z/ Přehrát

verb - to have something no more; to put something somewhere where you can't find it

 
right - správný, pravý
BrE
/'raɪt/ Přehrát
AmE
/'raɪt/ Přehrát

adjective - correct, true

 
sound - tvrdý (spánek), nerušený (spánek), klidný (spánek)
BrE
/'saʊnd/ Přehrát
AmE
/'saʊnd/ Přehrát

adjective - (of sleep) not interrupted, deep

 
still - stále ještě, ještě, dosud
BrE
/'stɪl/ Přehrát
AmE
/'stɪl/ Přehrát

adverb - up to now, since then, not having stopped

 
sure - jistý
BrE
/'ʃʊə/ Přehrát
AmE
/'ʃʊr/ Přehrát

adjective - certain, knowing something for certain

throw
throw - házet, hodit, vrhnout, vrhat, mrštit, metat
BrE
/'θrəʊ/ Přehrát
AmE
/'θroʊ/ Přehrát

verb - to send something through the air by a fast and strong movement of the hand

vampire
vampire - upír
BrE
/'væmpaɪə/ Přehrát
AmE
/'væmpaɪər/ Přehrát

noun - a character of horror movies that sucks blood from people (e.g. Count Dracula)

 
will - vůle, chtění
BrE
/'wɪl/ Přehrát
AmE
/'wɪl/ Přehrát

noun - a wish to do something

 
worry - strachovat se, dělat si starosti, obávat se, dělat si obavy
BrE
/'wʌri/ Přehrát
AmE
/'wɜ:ri/ Přehrát

verb - to be anxious, to fear that something bad might happen

 
wrong - nesprávný, špatný
BrE
/'rɒŋ/ Přehrát
AmE
/'rɒŋ/ Přehrát

adjective - incorrect, not rightPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

"Hallelujah" by Matt Epp

Smutná a pomalá píseň, do které při poslechu doplníte vynechaná slova. Nakonec si můžete text přeložit a svůj překlad porovnat s naším.
ALL LEVELS

Matt Epp - The Mom Song

Slovíčka z písně na Help for English
INTERMEDIATE

Question Time with Matt Epp

Exkluzivní rozhovor, který našim stránkám poskytl kanadský muzikant Matt Epp, jehož několik písní je ke slyšení i na našich stránkách.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář