Help for English

The Battle of Hastings (vocabulary)

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z článku na Help for Englisharcher
archer - lučištník, lukostřelec
BrE
/'ɑ:tʃə/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rtʃər/ Přehrát

noun - the person who uses a bow to shoot arrows

army
army - armáda, vojsko
BrE
/'ɑ:mɪ/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rmi/ Přehrát

noun - a large number of soldiers

arrow
arrow - šíp
BrE
/'ærəʊ/ Přehrát
AmE
/'æroʊ/ Přehrát

noun - a long sharp object shot from a bow

 
attack - útočit, zaútočit, napadnout
BrE
/ə'tæk/ Přehrát
AmE
/ə'tæk/ Přehrát

verb - to start a fight suddenly and with violence, to be violent towards someone

battle
battle - boj, bitva, souboj, zápas
BrE
/'bætl/ Přehrát
AmE
/'bæt̬l/ Přehrát

noun - a fight between enemies

battlefield
battlefield - bitevní pole
BrE
/'bætlfi:ld/ Přehrát
AmE
/'bæt̬lfi:ld/ Přehrát

noun - a place where a battle is (or was) fought

 
brave - statečný, odvážný
BrE
/'breɪv/ Přehrát
AmE
/'breɪv/ Přehrát

adjective - fearless, having courage

bury
bury - pohřbít
BrE
/'beri/ Přehrát
AmE
/'beri/ Přehrát

verb - to put a dead person's body in the ground

cavalry
cavalry - kavalérie, jezdectvo, jízda (jezdectvo)
BrE
/'kævəlrɪ/ Přehrát
AmE
/'kævəlri/ Přehrát

noun - soldiers on horseback

 
commander - velitel
BrE
/kə'mændə/ Přehrát
AmE
/kə'mændər/ Přehrát

noun - an military officer who controls others and is in charge of military operations

 
conquer - dobýt
BrE
/'kɒŋkə/ Přehrát
AmE
/'kɑ:ŋkər/ Přehrát

verb - to defeat an army in a war and take control of the country

 
defensive - obranný, ochranný, defenzivní
BrE
/dɪ'fensɪv/ Přehrát
AmE
/dɪ'fensɪv/ Přehrát

adjective - protecting oneself from being criticised

 
disfigure - znetvořit, zohavit
BrE
/dɪs'fɪgə/ Přehrát
AmE
/dɪs'fɪgjər/ Přehrát

verb - to ruin the appearance of sth or sb

 
divide - rozdělit, oddělit
BrE
/dɪ'vaɪd/ Přehrát
AmE
/dɪ'vaɪd/ Přehrát

verb - to separate into pieces

 
flank - křídlo (voj.)
BrE
/'flæŋk/ Přehrát
AmE
/'flæŋk/ Přehrát

noun - the side of a military formation

 
flee - utéct, uprchnout, rozprchnout se
BrE
/'fli:/ Přehrát
AmE
/'fli:/ Přehrát

verb - to escape hurriedly

headstone
headstone - náhrobek, náhrobní kámen
BrE
/'hedstəʊn/ Přehrát
AmE
/'hedstoʊn/ Přehrát

noun - a stone that marks a grave, it usually has something written on it

horseman
horseman - jezdec (na koni)
BrE
/'hɔ:smən/ Přehrát
AmE
/'hɔ:rsmən/ Přehrát

noun - a person skilled at riding horses

 
infantry - pěchota
BrE
/'ɪnfəntri/ Přehrát
AmE
/'ɪnfəntri/ Přehrát

noun - the soldiers who fight on foot

knight
knight - rytíř
BrE
/'naɪt/ Přehrát
AmE
/'naɪt/ Přehrát

noun - a soldier serving a king or queen, usually with armour and on a horse

 
mounted - na koni
BrE
/'maʊntɪd/ Přehrát
AmE
/'maʊnt̬ɪd/ Přehrát

adjective - on a horse

rank
rank - řada (voj.)
BrE
/'ræŋk/ Přehrát
AmE
/'ræŋk/ Přehrát

noun - a line of soldiers (standing next to each other) in a military formation

 
rely - spoléhat, spolehnout se
BrE
/rɪ'laɪ/ Přehrát
AmE
/rɪ'laɪ/ Přehrát

verb - to trust somebody or something, to depend on something or somebody

 
retreat - ustoupit
BrE
/rɪ'tri:t/ Přehrát
AmE
/rɪ'tri:t/ Přehrát

verb - to move back, to withdraw

 
rumour - zvěst, fáma, neověřená zpráva
BrE
/'ru:mə/ Přehrát
AmE
/'ru:mər/ Přehrát

noun - a piece of information that people tell one another but which may not be true

shield
shield - štít
BrE
/'ʃi:ld/ Přehrát
AmE
/'ʃi:ld/ Přehrát

noun - a piece of metal or wood which a soldier held in one hand for his protection against arrows etc.

 
spear - kopí, oštěp
BrE
/'spɪə/ Přehrát
AmE
/'spɪr/ Přehrát

noun - a long straight stick with a sharp point at one end which is used as a weapon

 
tactic - taktika
BrE
/'tæktɪk/ Přehrát
AmE
/'tæktɪk/ Přehrát

noun - a plan or strategy that you use to achieve a particular goal

 
tapestry - tapiserie
BrE
/'tæpɪstri/ Přehrát
AmE
/'tæpəstri/ Přehrát

noun - a thick cloth that is hung on walls and which has pictures and other designs embroidered on it

 
threaten - vyhrožovat
BrE
/'θretn/ Přehrát
AmE
/'θret̬n/ Přehrát

verb - to warn someone to do what you want or you will harm them

 
trample - udupat, zadupat
BrE
/'træmpl/ Přehrát
AmE
/'træmpl/ Přehrát

verb - to injure or damage by stepping on roughly

 
victory - vítězství
BrE
/'vɪktəri/ Přehrát
AmE
/'vɪktəri/ Přehrát

noun - a success in winning in something

 
weaken - slábnout, oslabit
BrE
/'wi:kən/ Přehrát
AmE
/'wi:kən/ Přehrát

verb - to become weaker, to lose strengthPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

The Battle of Hastings

Informace o jedné z nejzásadnějších událostí britské historie, o bitvě u Hastings (1066).
INTERMEDIATE

Miscellaneous Vocabulary Test 3

Test zaměřený na obecnou znalost slovní zásoby, kolokací apod. středně pokročilých angličtinářů.

PRE-INTERMEDIATE

The Birthmark (vocabulary)

Slovíčka z povídky The Birthmark ve zjednodušené verzi na Help for English.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář