Help for English

King Arthur - legendary

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z článku na Help for Englishaffair
affair - milostný poměr, milostná pletka, poměr (milostný), pletka (milostná)
BrE
/ə'feə/ Přehrát
AmE
/ə'fer/ Přehrát

noun - a sexual relationship between two people, especially when one of them is married to somebody else

barbarian
barbarian - barbar, divoch
BrE
/bɑ:'beəriən/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - a person of an uncivilized nation, an uncivilized person

 
be in charge - mít na starosti (něco)
BrE
/ˌbi: ɪn'tʃɑ:dʒ/ Přehrát
AmE
/ˌbi: ɪn'tʃɑ:dʒ/ Přehrát

verb - to be responsible for something

 
conceive - počnout
BrE
/kən'si:v/ Přehrát
AmE
/kən'si:v/ Přehrát

verb - to become pregnant

 
crown - korunovat
BrE
/'kraʊn/ Přehrát
AmE
/'kraʊn/ Přehrát

verb - to make somebody king or queen

 
defeat - porazit (v boji)
BrE
/dɪ'fi:t/ Přehrát
AmE
/dɪ'fi:t/ Přehrát

verb - to win over somebody in a fight

 
dowry - věno
BrE
/'daʊri/ Přehrát
AmE
/'daʊri/ Přehrát

noun - the amount of money that parents must pay to the man who marries their daughter (in some cultures)

 
dozen - tucet
BrE
/'dʌzən/ Přehrát
AmE
/'dʌzən/ Přehrát

noun - a group or set of twelve things (or approximately twelve)

 
equal - rovný, rovnocenný, shodný, stejný
BrE
/'i:kwəl/ Přehrát
AmE
/'i:kwəl/ Přehrát

adjective - the same, of the same number, quality, amount etc.

 
grail - grál
BrE
/'greɪl/ Přehrát
AmE
/'greɪl/ Přehrát

noun - the legendary cup that was used by Jesus Christ at the last supper

grave
grave - hrob, hrobka
BrE
/'greɪv/ Přehrát
AmE
/'greɪv/ Přehrát

noun - a place in the cemetery where a dead body is buried

 
imagination - představivost, fantazie
BrE
/ɪˌmædʒɪ'neɪʃn/ Přehrát
AmE
/ɪˌmædʒɪ'neɪʃn/ Přehrát

noun - the ability to form pictures in your mind, the ability to get new and original ideas

 
quest - výprava, pátrání
BrE
/'kwest/ Přehrát
AmE
/'kwest/ Přehrát

noun - a journey the purpose of which is to search for something

 
rebel - postavit se (autoritě), bouřit se, vzbouřit se, vzepřít se
BrE
/rɪ'bel/ Přehrát
AmE
/rɪ'bel/ Přehrát

verb - to fight against authority, to oppose authority

 
rebellion - vzpoura, povstání
BrE
/rɪ'beliən/ Přehrát
AmE
/rɪ'beliən/ Přehrát

noun - an organized (and often armed) opposition against authority (government, king etc.)

 
reveal - odhalit, ukázat, prozradit
BrE
/rɪ'vi:l/ Přehrát
AmE
/rɪ'vi:l/ Přehrát

verb - to show something that was hidden or secret

 
saga - sága
BrE
/'sɑ:gə/ Přehrát
AmE
/'sɑ:gə/ Přehrát

noun - a long story about a person and his family

 
sentence - odsoudit (k trestu)
BrE
/'sentəns/ Přehrát
AmE
/'sent̬əns/ Přehrát

verb - to give a punishment to a criminal

 
soil - půda (zem), zemina, zem, hlína
BrE
/'sɔɪl/ Přehrát
AmE
/'sɔɪl/ Přehrát

noun - the substance in the ground in which plants grow

 
supposedly - prý, snad (prý)
BrE
/sə'pəʊzədli/ Přehrát
AmE
/sə'poʊzədli/ Přehrát

adverb - according to what is said or believed

 
suppress - potlačit, zastavit (silou)
BrE
/sə'pres/ Přehrát
AmE
/sər'pres/ Přehrát

verb - to stop something by force

sword
sword - meč
BrE
/'sɔ:d/ Přehrát
AmE
/'sɔ:rd/ Přehrát

noun - a weapon with a long metal blade

 
vale - údolí
BrE
/'veɪl/ Přehrát
AmE
/'veɪl/ Přehrát

noun, literary - valley

 
wounded - zraněný, zraněn, raněný, poraněný
BrE
/'wu:ndɪd/ Přehrát
AmE
/'wu:ndɪd/ Přehrát

adjective - injuredPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Merlin

Článek o legendárním čaroději Merlinovi.
INTERMEDIATE

King Arthur

Král Artuš jako historická postava a jako legenda.
INTERMEDIATE

King Arthur - historical

Slovíčka z článku na Help for English
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář