Help for English

Easter vocabulary

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka spojená s Velikonocemibasket
basket - koš, košík
BrE
/'bɑ:skɪt/ Přehrát
AmE
/'bæskɪt/ Přehrát

noun - a container made from thin sticks

bonnet
bonnet - klobouček
BrE
/'bɒnɪt/ Přehrát
AmE
/'bɑ:nɪt/ Přehrát

noun - a kind of a hat, especially a woman's hat

bun
bun - houska, žemle, bochánek
BrE
/'bʌn/ Přehrát
AmE
/'bʌn/ Přehrát

noun - a very small loaf of bread or a kind of bread roll

bunny
bunny - králíček
BrE
/'bʌni/ Přehrát
AmE
/'bʌni/ Přehrát

noun - a child's word for a rabbit

cross
cross - kříž, křížek
BrE
/'krɒs/ Přehrát
AmE
/'krɑ:s/ Přehrát

noun - two lines or long pieces of something that go across each other, the shape ' X '

 
customs - obyčeje, zvyky
BrE
/'kʌstəmz/ Přehrát
AmE
/'kʌstəmz/ Přehrát

noun - traditions, a way of behaving that a group of people have had for a long time

 
decorate - ozdobit, vyzdobit
BrE
/'dekəreɪt/ Přehrát
AmE
/'dekəreɪt/ Přehrát

verb - to make something prettier and more beautiful by adding things to it, painting it etc.

 
Easter - Velikonoce
BrE
/'i:stə/ Přehrát
AmE
/'i:stər/ Přehrát

noun - the Christian holiday that celebrates the crucifixion and resurrection of Jesus Christ

egg
egg - vejce
BrE
/'eg/ Přehrát
AmE
/'eg/ Přehrát

noun - an oval white thing that comes from hens, people eat it boiled or fried etc.

 
fast - postit se, držet půst
BrE
/'fɑ:st/ Přehrát
AmE
/'fæst/ Přehrát

verb - to choose not to eat food for some time (esp. for religious or medical reasons)

 
hunt - hledání, pátrání (po něčem)
BrE
/'hʌnt/ Přehrát
AmE
/'hʌnt/ Přehrát

noun - the act of searching for something

chocolate
chocolate - čokoláda
BrE
/'tʃɒklɪt/ Přehrát
AmE
/'tʃɑ:klɪt/ Přehrát

noun - sweet brown food made from cocoa

 
parade - přehlídka, průvod
BrE
/pə'reɪd/ Přehrát
AmE
/pə'reɪd/ Přehrát

noun - an event in which people march through the streets with musicians, dancers, etc, it is a part of some celebrations

ribbon
ribbon - stuha, stužka
BrE
/'rɪbən/ Přehrát
AmE
/'rɪbən/ Přehrát

noun - a narrow piece of coloured material that is used for decoration, e.g. wrapping up presents etc.

 
roll - valit, válet
BrE
/'rəʊl/ Přehrát
AmE
/'roʊl/ Přehrát

verb - to turn over and over

spring
spring - jaro
BrE
/'sprɪŋ/ Přehrát
AmE
/'sprɪŋ/ Přehrát

noun - the season of the year after winter

 
tradition - tradice
BrE
/trə'dɪʃən/ Přehrát
AmE
/trə'dɪʃən/ Přehrát

noun - a custom, belief etc. that a group of people have had for a long timePokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Easter in England

Jak se slaví Velikonoce ve Velké Británii? To se dozvíte v tomto článku.

ALL LEVELS

Easter - Velikonoce na Help for English

Jaké velikonoční materiály naleznete na našich stránkách?

INTERMEDIATE

Eggs and Tricks, but No Whips

Přečtěte si krátké velikonoční příběhy dvou rodilých mluvčích.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář