Help for English

Health vocabulary B

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z testu na Help for Englishbe sick
be sick - zvracet, blinkat, blít
BrE
/ˌbi:'sɪk/ Přehrát
AmE
/ˌbi:'sɪk/ Přehrát

verb - to vomit; to let food come out of your stomach through your mouth, esp. when you feel sick

 
breathe - dýchat
BrE
/'bri:ð/ Přehrát
AmE
/'bri:ð/ Přehrát

verb - to take air inside your body and let it out (through your nose and mouth into your lungs and out)

 
casualty - oběť (nehody apod.)
BrE
/'kæʒəlti/ Přehrát
AmE
/'kæʒəlti/ Přehrát

noun - the victim of an accident etc.

 
contract - nakazit se
BrE
/kən'trækt/ Přehrát
AmE
/kən'trækt/ Přehrát

verb - do become ill, to catch a disease

 
cure - lék (na něco)
BrE
/'kjʊə/ Přehrát
AmE
/'kjʊr/ Přehrát

noun - something that can make someone healthy again

drug
drug - lék
BrE
/'drʌg/ Přehrát
AmE
/'drʌg/ Přehrát

noun - a chemical used as medicine

faint
faint - omdlít
BrE
/'feɪnt/ Přehrát
AmE
/'feɪnt/ Přehrát

verb - to lose consciousness briefly and fall

 
fever - horečka, vysoká teplota
BrE
/'fi:və/ Přehrát
AmE
/'fi:vər/ Přehrát

noun - a very high body temperature that you have when you are very ill

 
fit - záchvat
BrE
/'fɪt/ Přehrát
AmE
/'fɪt/ Přehrát

noun - a short attack of an illness

 
infect - infikovat
BrE
/ɪn'fekt/ Přehrát
AmE
/ɪn'fekt/ Přehrát

verb - to spread a disease at somebody, to make somebody ill by spreading your disease at them

 
injury - zranění, úraz
BrE
/'ɪndʒəri/ Přehrát
AmE
/'ɪndʒəri/ Přehrát

noun - a harm that is done to somebody, esp. in an accident

 
lose weight - hubnout, zhubnout
BrE
/ˌlu:z'weɪt/ Přehrát
AmE
/ˌlu:z'weɪt/ Přehrát

verb - to become less fat, to try to become less fat

pregnant
pregnant - těhotná
BrE
/'pregnənt/ Přehrát
AmE
/'pregnənt/ Přehrát

adjective - (of a woman or a female animal) about to have a baby

 
prescription - předpis (lékařský)
BrE
/prɪ'skrɪpʃn/ Přehrát
AmE
/prɪ'skrɪpʃn/ Přehrát

noun - a kind of document written by a doctor for a chemist, which allows you to use some kind of medicine

 
receipt - účtenka, účet, paragon
BrE
/rɪ'si:t/ Přehrát
AmE
/rɪ'si:t/ Přehrát

noun - a piece of paper that you get when you buy something, it shows how much you have paid for it

 
recipe - recept (na vaření), kuchařský recept
BrE
/'resəpi/ Přehrát
AmE
/'resəpi/ Přehrát

noun - a set of instructions for cooking something

 
recover - zotavit se, uzdravit se
BrE
/rɪ'kʌvə/ Přehrát
AmE
/rɪ'kʌvər/ Přehrát

verb - to get over an illness, to get well after an injury

 
sacrifice - oběť
BrE
/'sækrɪfaɪs/ Přehrát
AmE
/'sækrəfaɪs/ Přehrát

noun - something important that you give up for something that you think is even more important

 
severe - ukrutný, krutý, hrozný, prudký, vážný
BrE
/sɪ'vɪə/ Přehrát
AmE
/sɪ'vɪr/ Přehrát

adjective - very bad or serious; causing a lot of pain or trouble

sneeze
sneeze - kýchat, kýchnout
BrE
/'sni:z/ Přehrát
AmE
/'sni:z/ Přehrát

verb - to let air out of your nose suddenly and with a loud noise, often as a result of an allergy etc.

 
sore - bolestivý, bolavý
BrE
/'sɔ:/ Přehrát
AmE
/'sɔ:r/ Přehrát

adjective - painful esp. because of infection or heavy use (e.g. throat, feet etc.)

stretch
stretch - protáhnout, protáhnout se
BrE
/'stretʃ/ Přehrát
AmE
/'stretʃ/ Přehrát

verb - to straighten your body or a part of your body e.g. as an excercise etc.

 
stroke - mrtvice, mozková mrtvice
BrE
/'strəʊk/ Přehrát
AmE
/'stroʊk/ Přehrát

noun - a sudden illness of a part of the brain

 
sunstroke - úžeh
BrE
/'sʌnstrəʊk/ Přehrát
AmE
/'sʌnstroʊk/ Přehrát

noun - an illness caused by staying too long in hot sunlight

surgery
surgery - chirurgický zákrok
BrE
/'sɜ:dʒərɪ/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rdʒəri/ Přehrát

noun - a medical operation on the body involving cuttin open the skin etc.

thermometer
thermometer - teploměr
BrE
/θə'mɒmɪtə/ Přehrát
AmE
/θə'mɑ:mət̬ər/ Přehrát

noun - an instrument that measures temperature

 
treatment - léčení, léčba
BrE
/'tri:tmənt/ Přehrát
AmE
/'tri:tmənt/ Přehrát

noun - the use of medicine to try to cure a disease or illness

 
uneasy - nesvůj, pociťující nevolnost
BrE
/ʌn'i:zi/ Přehrát
AmE
/ʌn'i:zi/ Přehrát

adjective - having a bad and uncomfortable feeling

wound
wound - zranění, rána (zranění)
BrE
/'wu:nd/ Přehrát
AmE
/'wu:nd/ Přehrát

noun - an injury, a place where somebody was hurtPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Health vocabulary

Slovíčka z testu na Help for English
INTERMEDIATE

Health vocabulary test (verze B)

Test znalosti slovíček z oblasti zdraví, nemoci apod.
STARTER

Zdraví a nemoci

Slovíčka spojená se zdravím a nemocemi.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář