Help for English

Burlap to Cashmere - Eileen's Song

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písně na Help for Englishangel
angel - anděl
BrE
/'eɪndʒl/ Přehrát
AmE
/'eɪndʒl/ Přehrát

noun - a messenger from God, who watches over people and helps them

 
become - stát se
BrE
/bɪ'kʌm/ Přehrát
AmE
/bɪ'kʌm/ Přehrát

verb - to come be

dry
dry - suchý
BrE
/'draɪ/ Přehrát
AmE
/'draɪ/ Přehrát

adjective - not wet or humid, having no water or humidity

 
fade - vyblednout, uvadnout, zvolna zmizet
BrE
/'feɪd/ Přehrát
AmE
/'feɪd/ Přehrát

verb - to lose strength, energy, colour, volume etc. slowly

 
forget - zapomenout
BrE
/fə'get/ Přehrát
AmE
/fər'get/ Přehrát

verb - not to know something that you knew before

hell
hell - peklo
BrE
/'hel/ Přehrát
AmE
/'hel/ Přehrát

noun - a place where the devil lives or where bad people are believed to go after they die

 
lonesome - opuštěný, osamocený
BrE
/'ləʊnsəm/ Přehrát
AmE
/'loʊnsəm/ Přehrát

adjective - being alone, away from the others

 
lost - ztracený, v koncích
BrE
/'lɒst/ Přehrát
AmE
/'lɑ:st/ Přehrát

adjective - not able to find the way or solution

mud
mud - bahno, bláto
BrE
/'mʌd/ Přehrát
AmE
/'mʌd/ Přehrát

noun - wet earth

 
plain - planina, pláň, rovina
BrE
/'pleɪn/ Přehrát
AmE
/'pleɪn/ Přehrát

noun - a large area of flat land

pull
pull - tahat, táhnout, zatáhnout
BrE
/'pʊl/ Přehrát
AmE
/'pʊl/ Přehrát

verb - to move something towards you; to draw something along behind you

 
rise - vstávat, zdvihat se, vstát, zdvihnout se, povstat, vzpřímit se, stoupat, stoupnout
BrE
/'raɪz/ Přehrát
AmE
/'raɪz/ Přehrát

verb - to get up, to get upright

rose
rose - růže
BrE
/'rəʊz/ Přehrát
AmE
/'roʊz/ Přehrát

noun - a nice-smelling flower with thorns (usually red or white)

 
seek - hledat, vyhledávat, prohledávat
BrE
/'si:k/ Přehrát
AmE
/'si:k/ Přehrát

verb - to look for

shadow
shadow - stín (člověka apod.)
BrE
/'ʃædəʊ/ Přehrát
AmE
/'ʃædoʊ/ Přehrát

noun - a dark shape that is made by an object or person etc. when it blocks out light

shelter
shelter - úkryt, kryt
BrE
/'ʃeltə/ Přehrát
AmE
/'ʃeltər/ Přehrát

noun - a place where you can hide or hide something when there is a danger, or in case of rain etc.

soldier
soldier - voják
BrE
/'səʊldʒə/ Přehrát
AmE
/'soʊldʒər/ Přehrát

noun - a person who is in the army

 
tight - těsný, utažený
BrE
/'taɪt/ Přehrát
AmE
/'taɪt/ Přehrát

adjective - fastened very firmly so it is difficult to move; not loose

wing
wing - křídlo
BrE
/'wɪŋ/ Přehrát
AmE
/'wɪŋ/ Přehrát

noun - one of the two parts that birds use for flying, one of similar part on an aircraft that enables it to fly

 
within - v, ve, uvnitř, v rámci
BrE
/'wɪðɪn/ Přehrát
AmE
Přehrát

preposition - in, inside of, between the boundariesPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

"Eileen's Song" by Burlap to Cashmere

Skupina Burlap to Cashmere a jejich ‚létavá‘ písnička EILEEN'S SONG. Tu si můžete poslechnout, doplnit chybějící slova do textu a rovněž si přečíst český překlad celé písně.
PRE-INTERMEDIATE

Burlap to Cashmere - Skin is Burning

Slovíčka z písně skupiny Burlap to Cashmere
PRE-INTERMEDIATE

"A Kiss in a Cup" by Escape from Earth

Po úspěchu písně SO MUCH MORE skupiny Escape from Earth je zde další song této rockové sestavy. Do textu opět budete mít za úkol doplnit vynechaná slova.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář