Help for English

Burlap to Cashmere - Skin is Burning

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písně skupiny Burlap to Cashmere 
afraid - strachující se, bojící se, obávající se
BrE
/ə'freɪd/ Přehrát
AmE
/ə'freɪd/ Přehrát

adjective - full of fear, fearful

 
beam - zářit, svítit
BrE
/'bi:m/ Přehrát
AmE
/'bi:m/ Přehrát

verb - to shine, to produce light

bone
bone - kost
BrE
/'bəʊn/ Přehrát
AmE
/'boʊn/ Přehrát

noun - one of the hard parts inside your body

burn
burn - hořet
BrE
/'bɜ:n/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rn/ Přehrát

verb - to be on fire

 
cancer - rakovina
BrE
/'kænsə/ Přehrát
AmE
/'kænsər/ Přehrát

noun - a very serious disease in which some cells grow uncontrollably in the body and kill the normal cells, it usually results in death

 
capture - zachytit (např. fotografií apod.)
BrE
/'kæptʃə/ Přehrát
AmE
/'kæptʃər/ Přehrát

verb - to take a picture of something

 
casual - laxní, lhostejný, nahodilý
BrE
/'kæʒʊəl/ Přehrát
AmE
/'kæʒʊəl/ Přehrát

adjective - seeming not to be worried or not to be taking something very seriously

 
darkness - tma, temnota
BrE
/'dɑ:knəs/ Přehrát
AmE
/'dɑ:rknəs/ Přehrát

noun - absence of light

 
dwell - přebývat, bydlet
BrE
/'dwel/ Přehrát
AmE
/'dwel/ Přehrát

verb - to live somewhere

 
Earth - Země (planeta), zeměkoule
BrE
/'ɜ:θ/ Přehrát
AmE
/'ɜ:rθ/ Přehrát

noun - the planet that we live on

fire
fire - oheň
BrE
/'faɪə/ Přehrát
AmE
/'faɪər/ Přehrát

noun - the process of burning something, usually producing flames, heat and smoke

 
flesh - tělo, živá tkáň, maso (na těle)
BrE
/'fleʃ/ Přehrát
AmE
/'fleʃ/ Přehrát

noun - the part of the body under the skin including muscles, fat etc.

gig
gig - vystoupení, koncert
BrE
/'gɪg/ Přehrát
AmE
/'gɪg/ Přehrát

noun, informal - a concert of a music band, a live performance, a show

 
grow - růst, vyrůst
BrE
/'grəʊ/ Přehrát
AmE
/'groʊ/ Přehrát

verb - to get bigger, larger or older

guitar
guitar - kytara
BrE
/gɪ'tɑ:/ Přehrát
AmE
/gɪ'tɑ:r/ Přehrát

noun - a musical instrument made from wood, played by hitting or strumming six strings

 
humble - pokorný, skromný
BrE
/'hʌmbl/ Přehrát
AmE
/'hʌmbl/ Přehrát

adjective - not proud, not special, not important

 
ocean - oceán
BrE
/'əʊʃən/ Přehrát
AmE
/'oʊʃən/ Přehrát

noun - a very large area of water, much bigger than a sea

 
pain - bolest
BrE
/'peɪn/ Přehrát
AmE
/'peɪn/ Přehrát

noun - the feeling you have in a part of body that has been hurt

 
peer - vrstevník
BrE
/'pɪə/ Přehrát
AmE
/'pɪr/ Přehrát

noun - a person of the same age etc. as somebody else

 
pride - pýcha, hrdost
BrE
/'praɪd/ Přehrát
AmE
/'praɪd/ Přehrát

noun - a good feeling about yourself because of something good you have done or something good you have, to gave such a feeling about somebody else who is close to you

reach
reach - dosáhnout, sáhnout
BrE
/'ri:tʃ/ Přehrát
AmE
/'ri:tʃ/ Přehrát

verb - to move your hand to touch something, to move your hand up in order to do something

roast
roast - péct (maso), upéct (maso)
BrE
/'rəʊst/ Přehrát
AmE
/'roʊst/ Přehrát

verb - to cook meat in an oven or over a fire

seagull
seagull - racek
BrE
/'si:gʌl/ Přehrát
AmE
/'si:gʌl/ Přehrát

noun - a white bird which lives near water and has long pointed wings and short legs

 
silence - ticho, mlčení
BrE
/'saɪləns/ Přehrát
AmE
/'saɪləns/ Přehrát

noun - a period of time when there is no sound, no speaking etc.

 
skin - kůže, pokožka
BrE
/'skɪn/ Přehrát
AmE
/'skɪn/ Přehrát

noun - the outer covering of the body

 
soul - duše (člověka)
BrE
/'səʊl/ Přehrát
AmE
/'soʊl/ Přehrát

noun - the part of a person which is not physical, the spiritual part of a person

 
trade - vyměňovat, vyměnit
BrE
/'treɪd/ Přehrát
AmE
/'treɪd/ Přehrát

verb - to exchange, to give one thing for another

 
trick - obelstít, podvést, obalamutit
BrE
/'trɪk/ Přehrát
AmE
/'trɪk/ Přehrát

verb - to cheat or deceive somebody

 
vanish - zmizet, rozplynout se
BrE
/'vænɪʃ/ Přehrát
AmE
/'vænɪʃ/ Přehrát

verb - to disappear suddenlyPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

"Skin is Burning" by Burlap to Cashmere

Zajímavá energická písnička skupiny Burlap to Cashmere, doplněná cvičením na doplňování chybějících slov do textu. Nakonec si můžete přečíst český překlad.
PRE-INTERMEDIATE

Burlap to Cashmere - Eileen's Song

Slovíčka z písně na Help for English
PRE-INTERMEDIATE

"Eileen's Song" by Burlap to Cashmere

Skupina Burlap to Cashmere a jejich ‚létavá‘ písnička EILEEN'S SONG. Tu si můžete poslechnout, doplnit chybějící slova do textu a rovněž si přečíst český překlad celé písně.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář