Help for English

Destination B1

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 09.10.2008

Recenze vynikající cvičebnice anglické gramatiky a slovní zásoby od nakladatelství Macmillan.
Destination B1

Grammar and Vocabulary


Verdikt: 95%

Obálka Destination B1

produkt
Destination B1 (with key)
popis
učebnice / cvičebnice
(256 stran, černo-zeleno-bílý tisk, paperback)

úroveň
A2-B1 (mírně a středně pokročilí)
vydavatelství
Macmillan, 2007
cena*
536,- Kč
*Uvedená cena byla platná v den vydání recenze. Vydavatelství však může ceny průběžně měnit.

Dnes se podíváme na poměrně nový titul vydavatelství Macmillan a to na učebnici a cvičebnici anglické gramatiky a slovní zásoby. Jistě si řeknete, že to tu již bylo nesčíslněkrát, ale rád bych vás přesvědčil o opaku. Toto tu jistě ještě nebylo a pokud ano, dnešní titul ty předešlé v mnohém předčí.

Kniha se jmenuje DESTINATION B1 a jak název napovídá, měla by sloužit studentům, kteří směřují k úrovni B1 dle společného evropského rámce pro jazyky (tedy mírně a středně pokročilí studenti, ti kteří např. uvažují o cambridgské zkoušce PET).

Organizace knihy

Podívejme se nyní na uspořádání celé učebnice. V knize je celkem 42 lekcí, pravidelně se střídají vždy dvě gramatické lekce (každá na tři stránky) a jedna lekce zaměřená na slovní zásobu (4 stránky). Dohromady tyto tři lekce tvoří jakýsi celek, po jehož prostudování vás čeká jedna dvojstránka opakování a procvičování probraných jevů. Uprostřed knihy, tedy po 21 lekcích vás čeká první opakovací test a na konci knihy, tedy po dalších 21 lekcích, druhý opakovací test.

Gramatické lekce

Každá lekce gramatiky pokrývá tři stránky. První z nich vždy prezentuje klíčové učivo a na zbylých dvou stranách je pro vás nabídnuta škála různorodých cvičení. Čekají vás tu klasické učebnicové aktivity, tedy např. doplňování, spojování, skládání vět Destination B1 z nabízených slov, opravování chyb apod. Výklad učiva je veden formou tabulek a přehledů s desítkami praktických příkladů srozumitelných pro daný stupeň pokročilosti studenta. Nechybí tu nejrůznější pomůcky a triky (helpful hints) ani upozornění na záludnosti daného jevu a časté chyby (watch out!)

Slovní zásoba

Každá lekce zaměřená na slovíčka má nějaké téma, jak už je u podobných titulů zvykem. První stránka nabízí přehled slovní zásoby, se kterou se později v lekci pracuje. Vždy jsou zde tyto tabulky:
  • Topic vocabulary - tabulka s třiceti slovíčky týkajícími se tématu, u každého je uveden slovní druh, mezi který patří. Pokud slovíčko neznáte, v závěru knihy je slovníček s definicemi slov a příkladovými větami.
  • Phrasal verbs - osm frázových sloves, u kterých je uveden i jejich význam (vysvětlení významu)
  • Prepositional phrases - šest ustálených předložkových vazeb
  • Word formation - deset slov, u kterých jsou uvedené všechny odvozené tvary
  • Word patterns - slovní vzorce, celkem dvanáct slov i se vzorcem, ve kterém se používají. Dozvíte se zde tedy např. s jakými předložkami se dané podstatné jméno či přídavné jméno pojí, to, zda se sloveso váže s infinitivem, gerundiem či jinou vazbou apod.
Následující tři strany opět obsahují množství různých typů aktivit, ve kterých si danou slovní zásobu procvičíte. Pokud si s nějakým výrazem nevíte rady, můžete vždy nahlédnout do úvodního přehledu.

Opakování (Review)

Proberete-li tedy danou gramatiku a slovní zásobu, čeká na vás opakování ve formě dvoustránkového testu, kde si jak mluvnici tak slovíčka připomenete a ověříte si, jak úspěšné vaše učení bylo.

Kontrolní testy

Aby nebylo toho opakování málo, obsahuje kniha dva větší čtyřstránkové kontrolní testy. V každém je obsaženo učivo z poloviny knihy.

Prvky navíc

V závěru knihy naleznete (jak už bývá zvykem) nejrůznější doplňky. Chybět nemohou nepravidelná slovesa, ani již zmiňovaný výkladový slovníček doplněný příkladovými větami. Pokud si zakoupíte verzi pro samostudium (with key), najdete tu samozřejmě ještě klíč ke všem cvičením a sedm dodatečných opakovacích testů navíc.

Hodnocení

Titul DESTINATION B1 musím ohodnotit velice kladně. Jako jednoznačná pozitiva vidím provázanost gramatiky a slovní zásoby (včetně frázových sloves, předložkových vazeb, tvarosloví apod.), přehledné zpracování, zajímavá cvičení a různorodé aktivity, ale hlavně to, že kniha klade obrovský důraz na opakování a utvrzení učiva. Často se totiž stává, že jiné učebnice sice přehledně prezentují gramatiku a slovní zásobu, ale na procvičení nezbývá moc místa. Poté, co si projdete stránky s cvičením se už k dané problematice nevrátíte. Zde je to ale jinak. V DESTINATION se pravidelně k daným jevům vracíte ať již v krátkých opakováních nebo delších kontrolních testech. Díky tomu si gramatiku a slovní zásobu lépe zapamatujete a zažijete.

Nevýhody knihy DESTINATION B1 se hledají jen velmi těžko. Jednou malou vadou na kráse by mohla být např. ta skutečnost, že u slovíček není (ani v hlavní části ani ve slovníčku) uvedena výslovnost, takže pro případné vyhledání výslovnosti je potřeba otevřít slovník. Pokud jsou pro vás totiž některá slovíčka nová a nenaučíte se rovnou i správný způsob, jak se vyslovují, vede to často k zafixování špatné výslovnosti.

Pokud tedy usilujete o úroveň B1, chystáte se skládat zkoušku PET nebo jen hledáte kvalitní procvičování angličtiny, DESTINATION B1 je ideální pomocník. Jste-li na vyšší úrovni, můžete si zakoupit stejný titul i pro pokročilejší angličtináře - DESTINATION B2 či DESTINATION C1-C2.

Macmillan.czExterní Odkazy:
Macmillan English - České stránky nakladatelství Macmillan.


englishbooks.cz Englishbooks.cz
V tomto e-shopu zakoupíte Destination B1 s 10% slevou.
Destination B1 (www.englishbooks.cz)Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Macmillan English Grammar IN CONTEXT (essential)

Recenze učebnice a cvičebnice, která učí anglickou gramatiku V KONTEXTU.
INTERMEDIATE

Longman MATURITA Activator

Recenze učebnice pro střední školy, jejíž cílem je připravit studenty na základní úroveň nové maturity z angličtiny.
ELEMENTARY

Oxford Word Skills (Basic)

Recenze nové oxfordské učebnice slovní zásoby pro začátečníky a mírně pokročilé.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Destination B1 41 33057 Od Lucie B. poslední příspěvek
před 12 lety