Help for English

Slovíčko CHARGE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 13.06.2019

Článek o několika významech slovíčka CHARGE.Slovíčko CHARGE

Slovo charge/'tʃɑ:dʒ/ může mít mnoho významů a použití ve vazbách. Může jít o podstatné jméno nebo sloveso. V obou případech se nabízí mnoho použití. Velice často zde podstatné jméno a sloveso souvisí. Pojďme si je rozebrat postupně.

CHARGE = účtovat / poplatek

charge = účtovat

charge/'tʃɑ:dʒ/
charge for sth = účtovat za něco
charge sb (for) sth = účtovat někomu (za) něco
charge sth to sb = účtovat něco někomu
charge extra for sth = účtovat příplatek za něco

overcharge = naúčtovat příliš mnoho, ošidit
undercharge = naúčtovat nižší cenu, ošidit se
chargeable = účtovatelný

We are only going to charge you a small fee for the postage. TTT *1
These two items will be charged separately. TTT *2
They charged us too much for the delivery. TTT *3
How much do you charge for services? TTT *4
They charged me 20 dollars for postage and 25 dollars for packing. TTT *5
Your drinks will be charged to your room. TTT *6 

Wait, the shop assistant has just overcharged me. TTT *7 Let me see. You're wrong. She actually undercharged you. TTT *8 

charge = poplatek

charge/'tʃɑ:dʒ/
admission charge = vstupné
service charge = poplatek za obsluhu
extra charge = poplatek zvlášť
additional / supplementary charge = příplatek
free of charge = zdarma

There is no charge for using the toilets. TTT *9
I won't order anything from them. Their delivery charges are too high. TTT *10
There is an additional charge of 5% for all payments made with credit or debit cards. TTT *11
Car rental charges have increased by 10% this year. TTT *12
Is service charge included? TTT *13
If you stay for two nights, the third night is free of charge. TTT *14 

CHARGE = obžalovat / žaloba

charge = obžalovat, obvinit

charge/'tʃɑ:dʒ/
charge sb with sth = obžalovat / obvinit někoho z něčeho
charge sb with a crime = obvinit někoho ze zločinu

The police have charged him with murder. TTT *15
He was charged with driving too fast. TTT *16
They were charged with threatening a police officer. TTT *17
She was charged in connection with the robbery. TTT *18 

charge = obvinění, obžaloba

charge/'tʃɑ:dʒ/
charges of sth = obvinění z něčeho
charges against sb = obvinění proti někomu
press / bring charges (of sth) against sb = podat proti někomu žalobu
drop the charges = odvolat žalobu, stáhnout žalobu
dismiss the charges = zamítnout žalobu, zprostit obžaloby
a murder charge = obvinění z vraždy

She has been arrested on a charge of murder. TTT *19
The police have brought charges of theft against him. TTT *20
They will have to drop the charges. There is no evidence. TTT *21
The judge dismissed all the charges against me. TTT *22
Criminal charges will be brought against the couple. TTT *23 

CHARGE = nabít / náboj

charge (up) / recharge = nabít/dobít

charge/'tʃɑ:dʒ/
charge a gun = nabít zbraň
recharge batteries = dobít baterie
rechargeable batteries = dobíjecí baterie

charger/'tʃɑ:dʒə­/ = nabíječka
recharger = dobíječka

You have to charge the MP3 player before you use it. TTT *24
I need to recharge my mobile before I make that call. TTT *25
The phone isn't working. It isn't charged. TTT *26 

charge = náboj

charge/'tʃɑ:dʒ/
positive charge
negative charge

‘in charge (of)’

Nakonec si ještě ukažme užitečné spojení.

be in charge/ˌbi: ɪn't­ʃɑ:dʒ/ = řídit, vést něco, někoho
be in charge of sth / sb = být zodpovědný za něco (někoho), mít něco (někoho) na starosti

take charge = zaujmout vedení
take charge of sth = ujmout se něčeho

put sb in charge = dát někoho do vedení
put sb in charge of sth = dát někomu něco na starosti

Who is in charge here? TTT *27
Who is in charge of marketing? TTT *28
My father had to leave and he put me in charge. TTT *29
I was put in charge of invoicing while our accountant was on holiday. TTT *30
Our new colleague will be in charge of the department when Mr. Jackson leaves. TTT *31  

Závěr

Jak vidíte, slovíčko charge má nejeden význam. Zmíněný výčet však obsahuje jen ty základnější.

Dejte si pozor na vazby a předložky. Například charge sb for sth TTT *32 a charge sb with sth TTT *33 .

Překlad:
 1. Za poštovné vám budeme účtovat jen malý poplatek.
 2. Tyto dvě položky budou účtovány zvlášť.
 3. Za dodávku nám naúčtovali příliš mnoho.
 4. Kolik si účtujete za služby?
 5. Naúčtovali mi 20 dolarů za poštovné a 25 dolarů za balné.
 6. Vaše nápoje budou účtovány na váš pokoj.
 7. Počkej, ta prodavačka mě ošidila.
 8. Ukaž. Pleteš se. Ona se sama ošidila.
 9. Za použití toalety se neplatí.
 10. Nic si od nich znovu neobjednám. Jejich poplatky za dopravu jsou příliš vysoké.
 11. Účtujeme příplatek 5% za všechny platby kreditní nebo debetní kartou.
 12. Poplatky za půjčení auta stouply tento rok o 10%.
 13. Je v ceně zahrnut poplatek za obsluhu?
 14. Pokud u nás budete bydlet dvě noci, třetí je zdarma.
 15. Policie ho obžalovala z vraždy.
 16. Byl obžalován z příliš rychlé jízdy.
 17. Byli obžalováni z vyhrožování policisty.
 18. Byla obžalována v souvislosti s loupeží.
 19. Byla zatčena na základě obvinění z vraždy.
 20. Policie ho obvinila z krádeže.
 21. Budou muset stáhnout žalobu. Nejsou důkazy.
 22. Soudce mě zprostil obžaloby.
 23. Proti manželům budou vznesena obvinění.
 24. Musíš si ten MP3 přehrávač nabít, než jej budeš používat.
 25. Musím si dobít mobil, než budu telefonovat.
 26. Telefon nefunguje. Není nabit.
 27. Kdo to tady řídí?
 28. Kdo má na starosti marketing?
 29. Otec musel odejít a dal mi na starosti dohled.
 30. Dali mi na starosti fakturaci, když byla naše účetní na dovolené.
 31. Náš nový kolega bude mít na starosti toto oddělení, až pan Jackson odejde.
 32. účtovat někomu za něco
 33. obvinit / žalovat někoho z něčehoAplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Slovíčko MEAN

Článek o mnoha významech slovíčka MEAN.

INTERMEDIATE

Slovíčko CREAM

Slovíčko CREAM není jen smetana. O jeho mnoha významech si dnes můžete přečíst.

PRE-INTERMEDIATE

Slovíčko ISSUE

Článek o několika významech slovíčka ISSUE.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko CHARGE 24 21144 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 10 měsíci