Help for English

Test: USED TO

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 04.02.2009

Otestujte si, zda umíte správně používat výraz USED TO, ale také vazby BE USED TO a GET USED TO.  1. When I was a kid, I ________ in a small town. Now I live in Prague.

  2. She ________ camping, when she was younger. She doesn't anymore.

  3. When Michael moved to England, he ________ on the left.

  4. When I started working, I had to ________ early.

  5. Where ________ when they got married?

  6. Jack has lived in London for more than 20 years. He ________ there.

  7. When I moved to our new house, I didn't like the fact that I had to commute to work every day. I soon ________ a bus to work though.

  8. When I was a student, I ________ jeans and a T-shirt. Now that I have a proper job, I have to wear a suit.

  9. I know that this flat is quite small. We will have to ________ here.

  10. Are you sure you want to drive back home? ________ such a big car?

Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme! , která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Co znamená 'USED TO'?

Co znamená a jak se používá anglická vazba USED TO? Kdy za ní následuje infinitiv slovesa a kdy sloveso s koncovkou -ing?

INTERMEDIATE

WOULD pro opakované děje v minulosti

Jak se používá sloveso WOULD pro vyjádření opakovaných dějů v minulosti (chodíval, dělával, sedával…), jak se liší od spojení USED TO.

UPPER-INTERMEDIATE

Vazba BE + infinitiv

Kdy a jak se používá vazba slovesa BÝT a infinitivu.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Test: USED TO 47 52627 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 11 lety