Help for English

WOULD pro opakované děje v minulosti

INTERMEDIATE Vydáno dne 24.04.2015

Jak se používá sloveso WOULD pro vyjádření opakovaných dějů v minulosti (chodíval, dělával, sedával…), jak se liší od spojení USED TO. (Přepracovaný a doplněný článek z roku 2010)Sloveso WOULD:

Opakované děje v minulosti

Použití WOULD jako pomocného slovesa při vytváření podmiňovacího způsobu je nám již asi jasné. Možná znáte i WOULD vyjadřující tzv. ‘budoucnost v minulosti’. Toto slovíčko má ale významů ještě více. Jedním z nich je OPAKOVANÁ MINULOST. WOULD totiž používáme pro činnosti, které někdo v minulosti dělával.

When they were still married, they would go out almost every night. TTT
He would always bring her flowers on her birthday. TTT
My grandparents would sometimes take us on vacation with them. TTT
At Christmas in the past, people would light candles on trees to welcome guests. TTT 

Pokud se v angličtině už nějakou dobu pohybujete, asi podotknete, že úplně stejný význam má spojení used to/'ˌju:st tʊ­/. Ano, je to tak. USED TO a WOULD jsou v tomto případě většinou zaměnitelné, není žádný rozdíl ve významu.

When they were still married, they used to go out almost every night.
He always used to bring her flowers on her birthday.
My grandparents sometimes used to take us on vacation with them.
At Christmas, many years ago, people used to light candles on trees to welcome their guests.

Spojením USED TO jsme se už zabývali v článku ‘Co znamená USED TO’. Dozvíte se v něm, jak od tohoto slovesa tvoříme otázky, zápory apod.

Do češtiny můžeme tato slovesa překládat přidáním -val, tedy např. dělával, nosíval, chodíval, sedával, býval a nebo obyčejným minulým časem. Opakovanost potom můžeme zdůraznit přidáním příslovcí jako např. OBVYKLE, VŽDYCKY či OBČAS. Povšimněte si tedy českých překladů u našich příkladových vět.

WOULD vs. USED TO

Řekli jsme, že tyto dva výrazy jsou většinou zaměnitelné. Proč většinou? Občas se totiž používají různě.

 

Kdy nelze použít WOULD

Sloveso WOULD nepoužíváme, když se jedná o stavy. Můžeme ho použít pouze pro činnosti, pro to, co někdo dělával opakovaně, znovu a znovu, a pak zase znovu. Ne pro to, co prostě nějak bývalo. Pro stavy je možné použít pouze USED TO. Srovnejte:

My parents would always stand in front of the school and wait for me. TTT 

Jedná se o opakovanou činnost. Stáli tam jeden den, potom další den znovu, a potom znovu atd. Proto můžeme použít jak WOULD, tak USED TO.

A tree used to stand in front of our school. TTT 

Tento strom stával před školou pořád, ne opakovaně. Nebylo to jednou, a potom znovu. Proto použijeme pouze USED TO.

A tree would stand in front of the school.

I v následujících příkladech může být jen USED TO:

Look how tall Jack is now. He used to be very short as a kid. TTT nikoliv would
We used to have relatives in Connecticut. TTT nikoliv would
My grandmother used to believe in God. TTT nikoliv would
She used to live in a little village. TTT nikoliv would

WOULD nepoužíváme ani tehdy, jedná-li se o činnosti, které sice člověk provozuje pravidelně či opakovaně, ale nám nejde ani tak o tu opakovanost, ale o to, že je to pro toho člověka charakteristic­ké. Např:

When he was a child, he used to play soccer. TTT
He used to smoke. TTT 

U těchto vět nám vůbec nejde o to opakování, o frekvenci apod., ale říkáme spíše to, že jako dítě byl fotbalista a nebo že v minulosti byl kuřák. WOULD v těchto případech nepoužíváme:

When he was a child, he would play soccer.
He would smoke.

Porovnejte nyní s následujícími větami, kde již neříkáme, že býval fotbalista nebo kuřák:

When he was a child, he would often play soccer with his friends in the yard. TTT
He would smoke cigarettes in the barn. TTT 

 

Kdy nelze použít USED TO

Existují ale také naopak případy, kdy můžeme použít WOULD ale nelze použít USED TO. Jedná se především o děje, které mají nějakou posloupnost. WOULD tedy budeme používat tam, kde po sobě jde několik dějů:

He would get home and then the phone would ring and he would answer it and then he would disappear for a few hours. TTT 

USED TO by se v příkladu uvedeném výše nedalo použít ani v jednom případě.

V některých větách může být i následující významový rozdíl.

After work I used to go to a café where me and my co-workers would talk about life. TTT
After work I used to go to a café where me and my co-workers used to talk about life. TTT 

Na první pohled možná velmi podobné. V první větě ale mluvíme o tom, že to povídání o životě následovalo vždy po práci. V druhé větě ale říkáme, že se jednalo o kavárnu, kde si kolegové obecně kdysi povídali o životě, nejen po práci.

Závěrem

Společně se tyto dva výrazy výborně doplňují a umožňují nám vyprávět o věcech, které kdysi bývaly, ale dnes už to není pravda, jako např. zážitky z dětství, zkušenosti z minulých režimů, o životě v dávných dobách apod. Sloveso USED TO by měli znát všichni středně pokročilí studenti. Pokud ale chcete být schopni tvořit taková vypravování ještě na vyšší úrovni, naučte se dle tohoto článku používat i pomocné sloveso WOULD.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

WOULD LIKE (cvičení)

Umíte správně používat spojení WOULD LIKE?
PRE-INTERMEDIATE

Co znamená 'USED TO'?

Co znamená a jak se používá anglická vazba USED TO? Kdy za ní následuje infinitiv slovesa a kdy sloveso s koncovkou -ing? (Přepracovaný a doplněný článek z roku 2006)
ELEMENTARY

Fonetika, to je věda #2

Další cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti. Je určeno především úrovni ELEMENTARY, ale není pouze pro ně. Víte, jak se anglicky píše slovo “obvykle”?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno WOULD pro opakované děje v minulosti 81 68055 Od DashVal poslední příspěvek
před 11 měsíci