*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
English Me
*

Longman Business English Dictionary

Vydáno dne 11.03.2009

Recenze výkladového slovníku obchodní angličtiny Longman Business English Dictionary.

Course Map (mapa kurzu)


Longman Business

English Dictionary

NEW EDITION

Verdikt: 95%

 

produkt Longman Business English Dictionary
popis slovník + CD-ROM
(628 stran, černo-modro-bílý tisk, paperback)
vydavatelství Longman, 2007
cena 982,- Kč

Recenze slovníku Longman Business English Dictionary je první recenze, která se zaměřuje na obchodní angličtinu. V našem kurzu obchodní angličtiny si jich během kurzu představíme více.

Tento slovník je určen pro pokročilé studenty, kterým angličtina obecně nečiní větší obtíže, ale často se setkávají s anglickými obraty, kterým nerozumí, protože se nejedná o rovinu všeobecné angličtiny. Může se také hodit někomu, kdo potřebuje do angličtiny přeložit souvislý text a ačkoli zná konkrétní anglický výraz, už neví, jak jej použít ve větě, s kterými předložkami se pojí atp.

Na zadní straně se mimo jiné dočtete:

- 30 000 aktuálních obchodních obratů
- nejaktuálnější termíny z oblasti marketingu, financí, bankovnictví nebo práce s počítači
- tisíce nových slov, jako např. derisking, wiki, eyeballs
- i obtížné obraty jsou jednoduše vysvětleny za použití základních 2 000 slov
- 18 000 příkladů z autentického obchodního prostředí ukazující slovíčka v kontextu
- interaktivní CD-ROM - 35 000 příkladů britské a americké výslovnosti, testy BEC a BULATS včetně poslechových cvičení

V recenzi naleznete ukázky papírového slovníku i CD-ROMu. Po kliknutí na náhledy se otevřou větší obrázky v novém okně.

 

Slovník: kniha

Papírový slovník obsahuje dvě základní části.
Kromě slovníku samotného, který je na 592 stranách, naleznete ještě uprostřed knihy na 34 stranách část nazvanou Business Resources Section, která se soustředí na ještě cílenější rozšíření slovní zásoby (podrobnosti níže).

Určitě není třeba zmiňovat základní rysy každého kvalitního výkladového slovníku, jako například:
- rozepsaná výslovnost (IPA - International Phonetic Alphabet)
- zkratky slovních druhů (n, v, adj, atd.)
- tvary nepravidelných podstatných jmen nebo sloves
- užitečné kolokace (slova, která jsou často používána spolu)
- významy slov řazeny podle četnosti použití (nejčastější pod číslem 1)
- informace o použití daného slova
Kromě běžných zkratek formal, informal, spoken, written a old-fashioned zde naleznete také trademark, approving, disapproving a journalism.

Okruhy slovní zásoby
U některých slov naleznete velkými písmeny oblast obchodní angličtiny, ve které se s daným slovem nejčastěji setkáte.

ACCOUNTING
INSURANCE
BANKING
LAW
COMMERCE
MANUFACTURING
COMPUTING
MARKETING
ECONOMICS
PROPERTY
FINANCE
STATISTICS
HUMAN RESOURCES
TAX

Složená slova
Velká část je věnována také složeným slovům = COMPOUND WORDS, která jsou obzvlášť v obchodní angličtině velice důležitá. Zde se totiž, více než jinde, používají zažité obraty a fráze.

Orientace je zde velice snadná. Složené slovo můžete najít dvěma způsoby.
Ukážeme si to na příkladu. Dejme tomu, že hledáme výraz CAPITAL SHARES.
Najdeme si slovo SHARE a pod ním v odrážce nalezneme spoustu dalších spojení (v našem případě druhů podílů a akcií).
Můžeme však také zkusit najít CAPITAL SHARES přímo, což se nám také podaří - nalezneme však odkaz přímo na sekci SHARE, kde najdeme plné vysvětlení. (viz náhledy vpravo)
Díky funkci 'cross-reference' nám proto nemůže žádné slovo uniknout.

Zkratky
Správné pochopení zkratek je určitě velice důležité, obzvlášť v oblasti obchodní angličtiny. Tento slovník se jim proto věnuje velmi podrobně a většinu zkratek naleznete zapsanou dvěma způsoby (každý zařazen abecedně):

- ve formě zkratky, za kterou je rozepsána
- rozepsanou formou, za kterou je použitá zkratka

Definici slova pak naleznete buď u jednoho, nebo druhého vstupu.
Pokud je častěji používána forma zkratky, naleznete definici u zkratky.
Pokud je běžnější forma rozepsaná, naleznete definici tam.

AmE vs. BrE
Jako všude, v oblasti obchodní angličtiny je dobré vědět, že existují rozdíly mezi americkou a britskou angličtinou.
Definice jsou psány britskou angličtinou, v příkladech je však čerpáno se zdrojů britských i amerických.
I zde naleznete označení, na která jste zvylí:
BrE u slov, která se používají pouze v britské angličtině.
AmE u slov, která se používají pouze v americké angličtině.
especially BrE / especially AmE pak naleznete u slov, která jsou častější v jedné, či druhé

Rozdíly v pravopisu jsou pochopitelně také zdůrazněny, stejně jako rozdíly významové.

WORD FOCUS
Ve slovníku se také setkáte s modrými rámečky WORD FOCUS, ve kterých naleznete informace o podobných výrazech ze stejné kategorie, díky kterým si budete moci ještě více rozšířit slovní zásobu.

Synonyma a jiné slovní druhy
Často se ve slovníku setkáte také s praktickým připomenutím synonym, které naleznete velkými písmeny na konci definice, a jiných slovních druhů, které vznikly například přidáním přípony.

Předložkové vazby
V příkladech užití naleznete také velice praktické poznámky například k předložkám, které se pojí s daným slovem.

Frázová slovesa a další vazby
I v oblasti obchodní angličtiny se můžete setkat se spoustou frázových sloves a jiných vazeb, které jsou v tomto slovníku také zohledněny.

Příklady použití
Ve slovníku naleznete 18 000 příkladů užití, které jsou užitečné a přirozené, jelikož čerpají z britských i amerických novin, jako například The Financial Times nebo The World St. Journal.

Obrázky a tabulky
Ve slovníku také naleznete spoustu tabulek a obrázků, které zjednodušují vysvětlení i zapamatování jednotlivých výrazů.

Definice slov
Výrazy jsou jasně vysvětleny pomocí nejzákladnějších 2000 slov.

Ukázkové strany slovníku:

 

Business Resources Section

Jak jsme si již řekli, součástí papírového slovníku je také díl Business Resources Section, který se zaměřuje na zlepšení psacích dovedností, a naleznete zde také několik cvičení, samozřejmě i s klíčem.

Obsah této sekce:

- Writing letters and emails (2 strany)
- Marketing concepts (3 strany)
- Management Measures (3 strany)
- Financial Statements (4 strany)
- Software applications and the Internet (2 strany)
- Jobs and work (3 strany)
- Business and finance (3 strany)
- Exam exercises (11 stran)
- Answer key

Writing letters and emails
V této části naleznete vzorový dopis a email důkladně rozebrané s poznámkami k jednotlivým částem.

Marketing concepts

Tato část se zaměřuje na tzv. 4P a 4C, které se používají v marketingu. Jsou zde i tři marketingová cvičení.

Management Measures
Tato část se zaměřuje na oblasti Hygiene factors, Motivator factors, Quality: ISO 9000 a Ehnical business practice. Součástí jsou i zde tři cvičení.

Financial Statements
Zde naleznete tři druhy finančních výkazů podrobně rozebrány. Cash flow statement, Profit and loss account a Balance sheet. I zde naleznete tři cvičení.

Software applications and the Internet
Rozebrané slovíčka, která jsou spojována se softwarovými aplikacemi a internetem, opět s třemi cvičeními.

Jobs and work / Business and finance
Celkem šest stran, na kterých si připomenete užitečná slovíčka v těchto oblastech.

Exam exercises
Na posledních 11 stranách naleznete různá cvičení z oblasti obchodní angličtiny. Je zde celkem 13 cvičení, která vyhází ze zkoušek BEC (Business English Certificates - více zde) a BULATS (Business Language Testing Service - více zde).

Ukázkové strany této sekce:

 

Slovník: CD-ROM

Nedílnou součástí slovníku je také CD-ROM, který naleznete vlepen uvnitř. Spustit jej můžete pod Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista. Výhodou je určitě možnost plné instalace (asi 200MB), kdy pak nemusíte mít CD stále v mechanice.

Po nainstalování a spuštění uvidíte úvodní stranu slovníku (viz náhled vpravo), kde v záhlaví naleznete následující ikony:

- Longman Business English Dictionary
- Subject Search
- Exercises
- Exam Practice
- Listening Practice
- Pronunciation Practice

Longman Business English Dictionary
Největší částí CD-ROMu je pochopitelně slovník samotný. Naleznete zde všechny obraty z papírového slovníku, ale CD-ROM je jednoznačně příjemnější na ovládání.

Subject Search
Další možností, jak ve slovníku hledat, je podle následujících tematických okruhů:

ACCOUNTING
BANKING
COMMERCE
COMPUTING
ECONOMICS
FARMING
FINANCE

HUMAN RESOURCES
INSURANCE
JOBS
JOURNALISM
LAW
MANUFACTURING
MARKETING

OFFICE
ORGANIZATIONS
PROPERTY
STATISTICS
TAX
TELECOMMUNICATIONS
TRANSORT
TRAVEL

Exercises
Po kliknutí na ikonu exercises se objeví dvě další sekce: writing practice a reading exerices. Obě sekce mají několik podskupin.

Writing practice
V této části si můžete zdokonalit své psací dovednosti.

- Writing guide
Zde naleznete několik typů jak lépe psát emails, informal letters, CVs, letters of application, reports a formal letters.

- Model essays

Vaším úkolem v této části je napsat formal letter, informal letter (email), factual information (2x) a report (2x).
U každého cvičení máte základní informace, ze kterých máte vycházet. Pak si můžete kliknout na ikonu SEE HELP, která vám pomůže v psaní, a nakonec je zde ikona SAMPLE ANSWER, kde se můžete podívat na vzorovou odpověď.

-
Topic exercises
Zde naleznete cvičení z těchto témat: business and economics, computers and the internet, holidays and tourism, jobs and work, law and the legal system. U každé části naleznete souvislý text, do kterého musíte doplnit vynechaná slova, která naleznete nad textem.

Reading exercises
Zde naleznete ukázky z části 'reading' různých testů.

- BEC Vantage (reading 1-5)
- BEC Higher (reading 1-6)
- BULATS (reading 1-10)
- IELTS (celkem 12 různých cvičení)
- CAE
(reading 1-5)

Exam Practice
V této části naleznete společně reading, writing a listening částí různých testů.
Části reading jsou stejné jako v části reading exercises.

BEC Vantage
reading 1-5
writing 1-2
listening 1-4

BEC Higher
reading 1-6
writing 1-2
listening 1-4

BULATS
reading 1-10
listening 1-7

IELTS
celkem 12 cvičení (stejné jako v předchozí části)
CAE
reading 1-5 (stejné jako v předchozí části)

Listening Practice
Zde naleznete pohromadě pouze poslechová cvičení zkoušek BEC Vantage, BEC Higher a BULATS (stejné jako v předchozí části).

Pronunciation Practice
Poslední 'vychytávka' je možnost zlepšovat si jednoduše výslovnost díky ikoně Pronunciation Practice. Jak vidíte na obrázku, u jakéhokoli slovíčka máte možnost si otevřít tento rámeček, kde si můžete poslechnout britskou i americkou výslovnost. Také si můžete jedním tlačítkem nahrát svoji výslovnost a poté porovnávat. Můžete to dělat tak dlouho, dokud nebudete spokojeni. Obsluha je velmi jednoduchá, myší kliknete na RECORD, začnete nahrávat, poté kliknete znovu a nahrávka bude ukončena. Pak si vše můžete spustit opět jedním kliknutím posledního tlačítka.Závěr

V tomto vynikajícím slovníku nenaleznete obraty jako TABLE nebo WINDOW. Hodí se však všem, kteří používají angličtinu v práci a často si nejsou jisti překlady, či spojeními. Zde naleznou nejen kolokace s předložkami a zažitá spojení, ale i spoustu příkladových vět.
Myslím, že velice jasnou představu o tom, co tento slovník nabízí, získáte už pouhým prohlédnutím náhledů. Vše je totiž psáno jasnou a srozumitelnou formou. Barevná rozlišení, obrázky a grafy to jen umocňují.

 

EnglishBooks.cz
V tomto e-shopu zakoupíte Longman Business English Dictionary s 10% slevou.Články ze stejné rubriky:

Roman Svozílek je soukromý učitel angličtiny s dvacetiletou praxí. Zaměřuje se především na firemní výuku v Praze. Na těchto webových stránkách spolupracuje od roku 2008.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Longman Business English Dictionary 4 14323 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 9 lety

Přihlášení


Menu


Partneři stránek

Anglické učebnice a beletrie s 15 % slevouCopyright 2005–2017 Vitware s.r.o.
ISSN 1803–8298