Help for English

Longman Business English Dictionary

INTERMEDIATE Vydáno dne 11.03.2009

Recenze výkladového slovníku obchodní angličtiny Longman Business English Dictionary.Course Map (mapa kurzu)

Longman Business English Dictionary

verdikt 95%
produkt Longman Business English Dictionary
popis slovník + CD-ROM (628 stran, černo-modro-bílý tisk, paperback)
vydavatelství Longman, 2007 (slovník může mít jiný vzhled obalu)
cena 982,– Kč

Recenze slovníku Longman Business English Dictionary je první recenze, která se zaměřuje na obchodní angličtinu. V našem kurzu obchodní angličtiny si jich během kurzu představíme více.

Tento slovník je určen pro pokročilé studenty, kterým angličtina obecně nečiní větší obtíže, ale často se setkávají s anglickými obraty, kterým nerozumí, protože se nejedná o rovinu všeobecné angličtiny. Může se také hodit někomu, kdo potřebuje do angličtiny přeložit souvislý text a ačkoli zná konkrétní anglický výraz, už neví, jak jej použít ve větě, s kterými předložkami se pojí atp.

Na zadní straně se mimo jiné dočtete:

 • 30 000 aktuálních obchodních obratů
 • nejaktuálnější termíny z oblasti marketingu, financí, bankovnictví nebo práce s počítači
 • tisíce nových slov, jako např. derisking, wiki, eyeballs
 • i obtížné obraty jsou jednoduše vysvětleny za použití základních 2 000 slov
 • 18 000 příkladů z autentického obchodního prostředí ukazující slovíčka v kontextu
 • interaktivní CD-ROM – 35 000 příkladů britské a americké výslovnosti, testy BEC a BULATS včetně poslechových cvičení

Pozn.: V recenzi naleznete ukázky papírového slovníku i CD-ROMu. Po kliknutí na náhledy se otevřou větší obrázky v novém okně.

Slovník: kniha

Papírový slovník obsahuje dvě základní části. Kromě slovníku samotného, který je na 592 stranách, naleznete ještě uprostřed knihy na 34 stranách část nazvanou Business Resources Section, která se soustředí na ještě cílenější rozšíření slovní zásoby (podrobnosti níže).

Určitě není třeba zmiňovat základní rysy každého kvalitního výkladového slovníku, jako například:

 • rozepsaná výslovnost (IPA – International Phonetic Alphabet)
 • zkratky slovních druhů (n, v, adj, atd.)
 • tvary nepravidelných podstatných jmen nebo sloves
 • užitečné kolokace (slova, která jsou často používána spolu)
 • významy slov řazeny podle četnosti použití (nejčastější pod číslem 1)
 • informace o použití daného slova

Kromě běžných zkratek formal, informal, spoken, written a old-fashioned zde naleznete také trademark, approving, disapproving a journalism.

Okruhy slovní zásoby

U některých slov naleznete velkými písmeny oblast obchodní angličtiny, ve které se s daným slovem nejčastěji setkáte.

 • accounting
 • insurance
 • banking
 • law
 • commerce
 • manufacturing
 • computing
 • marketing
 • economics
 • property
 • finance
 • statistics
 • human resources
 • tax
Složená slova

Velká část je věnována také složeným slovům (compound words), která jsou obzvlášť v obchodní angličtině velice důležitá. Zde se totiž, více než jinde, používají zažité obraty a fráze.

Orientace je zde velice snadná. Složené slovo můžete najít dvěma způsoby. Ukážeme si to na příkladu. Dejme tomu, že hledáme výraz capital shares. Najdeme si slovo share a pod ním v odrážce nalezneme spoustu dalších spojení (v našem případě druhů podílů a akcií).

Můžeme však také zkusit najít capital shares přímo, což se nám také podaří – nalezneme však odkaz přímo na sekci share, kde najdeme plné vysvětlení. (viz náhledy). Díky funkci ‘cross-reference’ nám proto nemůže žádné slovo uniknout.

Zkratky

Správné pochopení zkratek je určitě velice důležité, obzvlášť v oblasti obchodní angličtiny. Tento slovník se jim proto věnuje velmi podrobně a většinu zkratek naleznete zapsanou dvěma způsoby (každý zařazen abecedně):

 • ve formě zkratky, za kterou je rozepsána
 • rozepsanou formou, za kterou je použitá zkratka

Definici slova pak naleznete buď u jednoho, nebo druhého vstupu. Pokud je častěji používána forma zkratky, naleznete definici u zkratky. Pokud je běžnější forma rozepsaná, naleznete definici tam.

Word Focus

Ve slovníku se také setkáte s modrými rámečky word focus, ve kterých naleznete informace o podobných výrazech ze stejné kategorie, díky kterým si budete moci ještě více rozšířit slovní zásobu.

Synonyma a jiné slovní druhy

Často se ve slovníku setkáte také s praktickým připomenutím synonym, které naleznete velkými písmeny na konci definice, a jiných slovních druhů, které vznikly například přidáním přípony.

Předložkové vazby

V příkladech užití naleznete také velice praktické poznámky například k předložkám, které se pojí s daným slovem.

Frázová slovesa a další vazby

I v oblasti obchodní angličtiny se můžete setkat se spoustou frázových sloves a jiných vazeb, které jsou v tomto slovníku také zohledněny.

Příklady použití

Ve slovníku naleznete 18 000 příkladů užití, které jsou užitečné a přirozené, jelikož čerpají z britských i amerických novin, jako například The Financial Times nebo The World St. Journal.

Ukázkové strany slovníku:

Business Resources Section

Jak jsme si již řekli, součástí papírového slovníku je také díl Business Resources Section, který se zaměřuje na zlepšení psacích dovedností, a naleznete zde také několik cvičení, samozřejmě i s klíčem.

Obsah této sekce:

 • Writing letters and emails (2 strany)
 • Marketing concepts (3 strany)
 • Management Measures (3 strany)
 • Financial Statements (4 strany)
 • Software applications and the Internet (2 strany)
 • Jobs and work (3 strany)
 • Business and finance (3 strany)
 • Exam exercises (11 stran)
 • Answer key

Writing letters and emails

V této části naleznete vzorový dopis a email důkladně rozebrané s poznámkami k jednotlivým částem.

Marketing concepts

Tato část se zaměřuje na tzv. 4P a 4C, které se používají v marketingu. Jsou zde i tři marketingová cvičení.

Management Measures

Tato část se zaměřuje na oblasti Hygiene factors, Motivator factors, Quality: ISO 9000 a Ethnical business practice. Součástí jsou i zde tři cvičení.

Financial Statements

Zde naleznete tři druhy finančních výkazů podrobně rozebrány. Cash flow statement, Profit and loss account a Balance sheet. I zde naleznete tři cvičení.

Software applications and the Internet

Rozebrané slovíčka, která jsou spojována se softwarovými aplikacemi a internetem, opět s třemi cvičeními.

Jobs and work / Business and finance

Celkem šest stran, na kterých si připomenete užitečná slovíčka v těchto oblastech.

Exam exercises

Na posledních 11 stranách naleznete různá cvičení z oblasti obchodní angličtiny. Je zde celkem 13 cvičení, která vyhází ze zkoušek BEC (Business English Certificates – více zde) a BULATS (Business Language Testing Service – více "zde"www.cambrid­geesol.org/exam­s/professional-english/bulat­s.html).

Ukázkové strany této sekce:

Slovník: CD-ROM

Nedílnou součástí slovníku je také CD-ROM, který naleznete vlepen uvnitř. Spustit jej můžete pod Windows 98SE/ME/2000/­XP/Vista. Výhodou je určitě možnost plné instalace (asi 200MB), kdy pak nemusíte mít CD stále v mechanice.

Po nainstalování a spuštění uvidíte úvodní stranu slovníku (viz náhled vpravo), kde v záhlaví naleznete následující ikony:

 • Longman Business English Dictionary
 • Subject Search
 • Exercises
 • Exam Practice
 • Listening Practice
 • Pronunciation Practice

Největší částí CD-ROMu je pochopitelně slovník samotný. Naleznete zde všechny obraty z papírového slovníku, ale CD-ROM je jednoznačně příjemnější na ovládání.

Subject Search

Další možností, jak ve slovníku hledat, je podle následujících tematických okruhů:

 • ACCOUNTING
 • BANKING
 • COMMERCE
 • COMPUTING
 • ECONOMICS
 • FARMING
 • FINANCE
 • HUMAN RESOURCES
 • INSURANCE
 • JOBS
 • JOURNALISM
 • LAW
 • MANUFACTURING
 • MARKETING
 • OFFICE
 • ORGANIZATIONS
 • PROPERTY
 • STATISTICS
 • TAX
 • TELECOMMUNICATIONS
 • TRANSORT
 • TRAVEL

Exercises

Po kliknutí na ikonu exercises se objeví dvě další sekce: writing practice a reading exerices. Obě sekce mají několik podskupin.

Writing practice

V této části si můžete zdokonalit své psací dovednosti.

Writing guide

Zde naleznete několik typů jak lépe psát emails, informal letters, CVs, letters of application, reports a formal letters.

Model essays

Vaším úkolem v této části je napsat formal letter, informal letter (email), factual information (2×) a report (2×).

U každého cvičení máte základní informace, ze kterých máte vycházet. Pak si můžete kliknout na ikonu SEE HELP, která vám pomůže v psaní, a nakonec je zde ikona SAMPLE ANSWER, kde se můžete podívat na vzorovou odpověď.

Topic exercises

Zde naleznete cvičení z těchto témat: business and economics, computers and the internet, holidays and tourism, jobs and work, law and the legal system. U každé části naleznete souvislý text, do kterého musíte doplnit vynechaná slova, která naleznete nad textem.

Reading exercises

Zde naleznete ukázky z části ‘reading’ různých testů.

 • BEC Vantage (reading 1–5)
 • BEC Higher (reading 1–6)
 • BULATS (reading 1–10)
 • IELTS (celkem 12 různých cvičení)
 • CAE(reading 1–5)

Exam Practice

V této části naleznete společně reading, writing a listening částí různých testů. Části reading jsou stejné jako v části reading exercises.

 • BEC Vantage
  • reading 1–5
  • writing 1–2
  • listening 1–4
 • BEC Higher
  • reading 1–6
  • writing 1–2
  • listening 1–4
 • BULATS
  • reading 1–10
  • listening 1–7
  • IELTS
  • celkem 12 cvičení (stejné jako v předchozí části)
 • CAE
  • reading 1–5 (stejné jako v předchozí části)**

Listening Practice

Zde naleznete pohromadě pouze poslechová cvičení zkoušek BEC Vantage, BEC Higher a BULATS (stejné jako v předchozí části).

Pronunciation Practice

Poslední ‘vychytávka’ je možnost zlepšovat si jednoduše výslovnost díky ikoně Pronunciation Practice. Jak vidíte na obrázku, u jakéhokoli slovíčka máte možnost si otevřít tento rámeček, kde si můžete poslechnout britskou i americkou výslovnost. Také si můžete jedním tlačítkem nahrát svoji výslovnost a poté porovnávat. Můžete to dělat tak dlouho, dokud nebudete spokojeni. Obsluha je velmi jednoduchá, myší kliknete na RECORD, začnete nahrávat, poté kliknete znovu a nahrávka bude ukončena. Pak si vše můžete spustit opět jedním kliknutím posledního tlačítka.

Závěr

V tomto vynikajícím slovníku nenaleznete obraty jako table nebo window. Hodí se však všem, kteří používají angličtinu v práci a často si nejsou jisti překlady, či spojeními. Zde naleznou nejen kolokace s předložkami a zažitá spojení, ale i spoustu příkladových vět.

Myslíme, že velice jasnou představu o tom, co tento slovník nabízí, získáte už pouhým prohlédnutím náhledů. Vše je totiž psáno jasnou a srozumitelnou formou. Barevná rozlišení, obrázky a grafy to jen umocňují.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Longman Dictionary of Contemporary English

Recenze nejnovější edice vynikajícího slovníku, jehož součástí je mimo jiné i DVD-ROM.
UPPER-INTERMEDIATE

Longman Exams Dictionary

Recenze vynikajícího slovníku, který není určen pouze studentům připravujícím se na jazykové zkoušky.
ALL LEVELS

Informace o zkouškách BEC

BEC – Business English Certificates – Informace o mezinárodně uznávaných zkouškách z obchodní angličtiny.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Longman Business English Dictionary 4 16728 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 15 lety