Help for English

Longman Dictionary of Contemporary English

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 15.04.2009

Recenze nejnovější edice vynikajícího slovníku, jehož součástí je mimo jiné i DVD-ROM.
Longman Dictionary

of Contemporary English

5th edition

Verdikt: 100%

t

produktLongman Dictionary of Contemporary English 5th edition
popisslovník + DVD-ROM
(2108 stran, barevný tisk, paperback)
vydavatelstvíLongman, 2009
cena861,- Kč

Na knižním trhu s anglickými učebnicemi a slovníky je stále větší konkurence. Pokud jde o výkladové slovníky pro pokročilé studenty, určitě jsou zde čtyři velmi silní hráči. Nakladatelství Longman je rozhodně jedním z nich a svojí žhavou novinkou rozhodně dokazuje, že je velice dobře připraveno na toto konkurenční prostředí a jsou schopni k vynikajícímu výkladovému slovníku přidat ještě mnoho skvělých 'bonusů', které rozhodně zatím nejsou běžné.

Dokazuje to už jen fakt, že jako první na trhu připravili pro studenty slovník, jehož součástí není CD-ROM, ale rovnou DVD-ROM, kde naleznete přes 2 GB užitečných dat nejen pro studenty, ale i pro jejich učitele. Na DVD naleznete mimo jiné Longman Vocabulary Trainer, díky kterému si jedinečným a velice efektivním způsobem můžete procvičovat slovíčka. Tohoto 'trenéra slovní zásoby' však nemusíte používat jen na svém počítači, ale také na PDA nebo mobilním telefonu s připojením na internet. A když už jsme u internetu, určitě potěší možnost mít přístup ke slovníku online odkudkoli. I toto nový Longman umožňuje.

Ale nepředbíhejme a pojďme si slovník představit podrobněji.

Na zadní straně slovníku se dočtete mimo jiné následující:

SLOVNÍK:
- 230,000 slov, frází a významů
- 165,000 příkladů
- integrovaný slovník Collocations s více než 65,000 kolokacemi
- integrovaný Thesaurus s více než 18,000 výrazy
- poznámky zaměřené na rozdíl mezi mluvenou a psanou angličtinou
- 3000 nejčastějších mluvených a psaných slov je zvýrazněno
- jasné definice, které používají 2000 nejběžnějších slov

DVD-ROM:
- 88,000 příkladů s výslovností a dalších 1 milion 'corpus' příkladů
- 147,000 kolokací + 48,000 synonym a antonym
- tisíce otázek interaktivních cvičení včetně zkoušek FCE, CAE, CPE, IELTS a TOEIC
- Longman Vocabulary Trainer: nejrychlejší způsob, jak se naučit a zopakovat slovíčka
- Longman Writing Assistant

ONLINE přístup:
- 300,000 slovíček, frází a významů
- pravidelná aktualizace

Go mobile!
- stáhněte si Longman Vocabulary Trainer do vašeho mobilního telefonu nebo PDA.

 

V recenzi naleznete v pravé části spoustu náhledů.
Po kliknutí se vám otevře plná velikost v novém oknu.

 

Papírový slovník

Jednotlivé části slovníku:
- samotný slovník na 2043 stranách
- Formality in spoken and written English (16 stran uprostřed) více níže
- Longman Communication 3000 (15 stran) více níže
- Longman Defining Vocabulary (seznam 2000 slov použitých v definicích)
- Irregular Verbs
- 3 barevné mapy (United Kingdom, North America a Australia and New Zealand)
- Geographical Names více níže
- Numbers, Weights and Measures

Jak vidíte, slovník je opravdu obsáhlý, ale většinu čtenářů určitě zajímá hlavně samotná výkladová část. Pojďme si tedy projít, na co vše se můžete těšit.

V prvé řadě je třeba říct, že to je jeden z prvních slovníků pro pokročilé studenty na trhu, který je celobarevný, což rozhodně ještě více zpřehledňuje orientaci.

Slovíčka jsou psána modře. Důležitá slovíčka (nejčastějších 3000 slov psané i mluvené angličtiny viz níže) jsou pak červeně. Rámečky Collocations jsou modré a Thesaurus je pak fialový. Samozřejmě nesmí chybět ani barevné obrázky, kterých je zde opravdu spousta. viz níže


Definice slov

Definice slov jsou psány velmi jasně a jednoduše za použití nejčastějších 2000 slov, jejichž seznam naleznete na konci
slovníku v části Longman Defining Vocabulary.


Příkladové věty

U většiny významů najdete spoustu příkladových vět, které vám pomohou s pochopením správného významu slova a s jeho lepším zapamatováním. Příklady jsou založeny na Longman Corpus
Network
a Longman Web Corpus.

Longman Corpus Network je databáze 390 milionu slov psané i mluvené angličtiny jak britské tak americké, která čerpá z knih, novin, konverzací, internetu,
inzerátů, reklam a mnoha dalších zdrojů.


Collocations = slovní spojení

Nespornou výhodou tohoto slovníku jsou integrované Collocations
(slova, která se běžně používají společně ve vazbách). Je to v podstatě takový malý 'slovník ve slovníku' s 65,000 kolokacemi
(na DVD pak naleznete dalších 82,000).

Kolokace naleznete vždy přehledně v modrém rámečku s označením COLLOCATIONS, kde jsou nejčastější podstatná a přídavná jména, slovesa a fráze. Díky tomu budete vědět, jaká další slova se nejčastěji používají s hledaným slovem, nebo ve kterých vazbách je nejčastější.


Thesaurus

Thesaurus se v podstatě zabývá synonymy a antonymy (slova stejného a opačného významu) a dá se pořídit jako samostatný slovník. Zde máte opět jakýsi 'slovník ve slovníku', protože nejdůležitější slovíčka z Thesauru naleznete přímo zde.

Ve fialovém rámečku s označením THESAURUS tedy vždy naleznete u daného slova výrazy podobné s vysvětlením, co znamenají, a kdy je vhodné to či ono slovo použít.

V takovém rámečku je hned několik slov a bylo by dosti neekonomické mít stejný rámeček pod všemi slovíčky, kterých se týká. Z tohoto důvodu naleznete rámeček Thesaurus u toho nejdůležitějšího z nich a u ostatních pak ve slovníku najdete jen odkaz THESAURUS s šipkou, u kterého slova jsou další informace.

Více se o důležitosti Thesauru dozvíte v samostatném článku ZDE.


Grammar = gramatika

Kromě rámečků Collocations a Thesaurus naleznete ve slovníku rámečky GRAMMAR. Jedná o slovíčka, kde je důležité zdůraznit
nějaký gramatický jev.

Často zde naleznete i červené vykřičníky, které poukazují na časté chyby, kterých se studenti dopouštějí.

Kromě těchto rámečků narazíte o výkladu jednotlivých slovíček často na tzv. GRAMMAR PATERNS, jako je správný slovosled, slovesné vzorce nebo možné předložky.


Frequency = frekvence užití

Pokud má slovíčko více významů, jsou seřazeny podle toho, jak často se s jednotlivými významy setkáte. Nejčastější je jako první.

Červeně jsou pak ve slovníku označena slovíčka, která patří do seznamu 3000 nejpoužívanějších slov psané či mluvené angličtiny. U těchto slovíček najdete červené značky s označením S1, S2 a S3 a pak W1, W2 a W3:

S1 / S2 / S3: nejčastějších 1000 / 2000 / 3000 slov mluvené angličtiny
W1 / W2 / W3: nejčastějších 1000 / 2000 / 3000 slov psané angličtiny

Seznam všech slovíček, která do této skupiny patří, najdete na konci slovníku v části Longman Communication 3000.


Grafy

A když jsme u toho, jak často se které slovo používá, určitě pomohou i grafy, které se dají rozdělit na dva druhy:

- grafy, které se zaměřují jen na jedno slovo a vidíte v nich, zda se dané slovo používá více v mluvené, či psané angličtině

- grafy, které obsahují informace o více slovech a opět vidíte, jak často se používají tato slova v mluvené a psané angličtině.Obrázky

Jak jsem jiš zmiňoval, jednou z největších výhod papírového slovníku je celobarevný tisk, proto je ještě přehlednější. Slovníky jsou většinou tištěny trojbarevně a uprostřed je pak vloženo několik stran s barevnými obrázky.

V tomto slovníku je vše jinak. Barevné obrázky naleznete 'rozesety' po celém slovníku. Je zde několik obrázků celostránkových (car, clean, fruit, office, vegetables), daleko více pak obrázků na polovinu stránky a pak samozřejmě ještě malé 'okénka' s různými tématy, kde se slovíčka zaměřují buď na tzv. word families nebo třeba protiklady.

Zde jsou příklady obrázků:

Obrázky na celou stránku nebo polovinu stránky:

Obrázky menší:


Academic Words = akademická slova

Ve slovníku narazíte na červenou značku AC, která označuje Academic Words (akademická slova, nebo také odborné výrazy).
Seznam všech slovíček z tohoto seznamu naleznete na DVD i ve formě PDF.


Frázová slovesa a idiomy

Jako v každém kvalitním slovníku, i zde naleznete nespočet
frázových sloves, idiomů a dalších vazeb.
U frázových sloves můžete narazit na oboustrannou šipku, která označuje,
že předmět může být za předložkou i před předložkou.


Signposts = rozcestník

Pokud má slovíčko více významů, pak díky jasně zvýrazněným rozcestníkům v modrém rámečku hravě najdete význam,
který vás zajímá.


Register

U některých slov narazíte také na rámeček REGISTER, který ještě podrobněji popisuje, která slovíčka se více hodí v knižní angličtině a která zase v hovorové.

U slovíček také před jednotlivými významy často narazíte na poznámku, ve kterém prostředí se slovo nejčastěji vyskytuje.

Jsou zde použity tyto zkratky:
formal, informal, humurous, biblical, law, literary, medical, not polite, old-fashioned, old use, spoken, taboo, technical, trademark, written
Významy těchto zkratek jsou většinou jasné, ale seznam s vysvětlením
naleznete na první straně slovníku.Synonyma a antonyma

Ve slovníku také naleznete modré značky s označením SYN nebo OPP, které u jednotlivých významů slov přehledně označují slovíčka se stejným či opačným významem.


AmE vs. BrE

Jako ve všech moderních slovnících, i zde je věnovaná velká část rozdílům mezi americkou a britskou angličtinou. A to jak pravopisu, tak výslovnosti.

Pokud se slovíčko používá pouze v americké angličtině, naleznete u něj poznámku AmE. Pokud pouze v britské, pak BrE. Pokud existuje pro britské slovíčko americký ekvivalent, je napsáno za definicí.


Formality in spoken and written English

Uprostřed slovníku je část, která vysvětluje míru formality v mluvené a psané angličtině. Která slovíčka se hodí spíše používat v mluvené angličtině a která zase v psané.

Je rozdělena do těchto částí:

- agreeing
- disagreeing
- apologizing
- opinions
- requests
- suggestions
- hello
- goodbye
- thank you

V každé části naleznete slova, která je vhodné použít v každodenní angličtině a ve formální angličtině. Naleznete zde také například slova, která jsou vhodná použít při zdvořilém souhlasu či nesouhlasu, nebo silném souhlasu a nesouhlasu.


Geographical Names = zeměpisné názvy

V zadní části slovníku naleznete zeměpisné názvy. Podstatná jména a k nim přídavná jména, vždy s výslovností.
Zde je jen malý náhled.

 

Nakonec vám ještě nabízím několik náhledů celých stran, ať vidíte, jak jsou jednotlivé částo do slovníku zakomponovány.

 

 

DVD-ROM slovník

Součástí slovníku je i DVD-ROM, který naleznete vlepený na vnitřní straně obalu. Bude vám fungovat na systémech Windows 2000/XP/Vista, AppleMac 10.4+, Linux LinEx 2004, 2006, Ubuntu (5.10). Plná instalace má velikost přibližně 2,3 GB.

Pozn.: U některých disků se může stát, že i po plné instalaci bude program stále vyžadovat vložení disku do mechaniky, což určitě není příjemné. Naštěstí je na stránkách vydavatelství k dispozici PATCH (záplata), díky které tento problém odstraníte během jedné minuty. PATCH naleznete ZDE. Stačí stáhnout a otevřít ZIP a nainstalovat soubor patch.exe (necelých 5MB).

Po spuštění slovníku vás vždy přivítá úvodní obrazovka (obrázek vpravo), kde v horní části vidíte Word of the day. Každý den tu najdete jiné slovo k zapamatování.
Celkem zde máme 12 polí a už jen letmý pohled napoví, že se opravdu nebudete nudit. Pojďme si nyní projít jednotlivá pole postupně v pořadí, v jakém je vidíte na úvodní obrazovce:


Dictionary

Jako první je určitě políčko nejdůležitější: slovník samotný. Je velice obsáhlý a pro lepší dokreslení toho, co všechno umí, jsem zvolil slovíčko SPEAK. U všech náhledů budu tedy volit slovíčko SPEAK.

Jako jedinečnou novinku bych tady rád vypíchnul fakt, že všechny příkladové věty jsou se zvukovou stopou, proto si můžete zdokonalovat i poslechové dovednosti.

 

Úvod hledaného slova:

Jako první uvidíte růžově označeno slovo SPEAK a u něj oznámku S1 W1 (stejně jako v papírovém slovníku). Po fonetickém přepisu si můžete výslovnost poslechnout buď britskou (červená značka) nebo americkou (modrá značka). Jelikož je SPEAK nepravidelné sloveso, hned v úvodu jsou také tvary minulého času a příčestí minulého s výslovností.

Pak je zde několik užitečných značek. První je Menu, ve které uvidíte přehledně, kolik částí tento výklad má a můžete se jednoduše kliknutím přesunout na oblast, která vás zrovna zajímá. My jsme si klikni na 4. FORMAL SPEECH.

Další značky jsou Word Family, Word Origin a Verb Form.
Pokud kliknete na Word Family, otevře se vám okno s dalšími slovními druhy s kořenem SPEAK (viz obrázek). Stačí kliknout a dostanete se na požadované slovo. Word Origin vám pak ukáže, z kterého slova vzniklo. V tabulce Verb Form pak uvidíte všechny tvary slovesa SPEAK.


MENU vpravo:


COLLOCATIONS (slovní spojení) je důležitou součástí papírového slovníku. Na DVD se však stává ještě přehlednější a objemnější (celkem 147,000). Kromě klasických okének Collocations, které znáte z papírového slovníku (viz náhled vpravo), naleznete také speciální část věnovanou kolokacím v barevném menu vpravo. Jsou zde následující odkazy:

- Collocations from this entry (kolokace stejné jako v rámečku tištěné verze a zde mezi definicemi) první dva náhledy
- Collocations from other entries (kolokace, které jsou v příkladech u ostatních slov ve slovníku) třetí náhled
- Collocations from the corpus (kolokace z Longman Corpusu) poslední dva náhledy

 


Stejně jako tomu bylo u Collocations, i v případě Thesaura najdete u definic rámeček jako v tištěném slovníku, ale k tomuto tématu je také vpravo navíc barevné menu THESAURUS, kde najdete:

- Thesaurus (thesaurus stejný jako v rámečku tištěné verze a zde ve výkladu slova)
- Longman Language Activator (více níže)
- Word sets (pokud slovíčko patří do nějakých širších okruhů, všechny naleznete zde)

 


Další část pravého menu se jmenuje PHRASE BANK. Pokud vás zajímají pouze fráze daného slova, stačí kliknout sem. Máte zde opět na výběr:

- Phrases from this entry (všechny fráze, které jsou ve všech definicích u daného slova)
- Phrases from other entries (fráze, kterou jsou u jiných slovíček a také obsahují vámi hledané slovo)

 


Další ikona se jmenuje EXAMPLE BANK. U většiny definicí ve slovníku najdete spoustu příkladových vět (které jsou dokonce namluveny). Jako bonus zde často najdete další příkladové věty a to ve dvou kategoriích:

- Other dictionary examples (příklady, které jsou u jiných slov, ale obsahují slovo vámi hledané)
- Examples from the corpus (další příklady, tentokrát z Longman Corpus)

 


Jak jsem zmiňoval výše, všechny příkladové věty u definicí mají zvukovou stopu. Můžete si tedy zlepšovat i poslechové dovednosti (listening comprehension). V části PRONUNCIATION si můžete také zlepšovat svou výslovnost.

Po kliknutí na tuto ikonu se vám otevře okno se všemi příkladovými větami k danému výrazu. Za každou větou je červené nahrávací tlačítko a zelené přehrávací. Můžete si tak jednoduše poslechnout libovolnou větu a pak se snažit co nejlépe ji napodobit. Dělejte to tak dlouho, dokud nebude spokojeni s vaší nahrávkou.

 


Poslední část pravého menu jsou USER NOTES. Ke každému slovíčku si můžete připsat libovolnou poznámku, která se vždy objeví na konci výkladu (viz obrázek). Klikněte na Add a note a zapište si poznámku. View note vám ukáže všechny poznámky, které jste si zapsali.

 

Cultural Dictionary

Opět zde máme jakýsi 'slovník ve slovníku' s více než 9,000 výrazy, které jsou spíše encyklopedického charakteru. Najdete zde výrazy, které jsou spojené s kulturou anglicky mluvících zemí, které nenajdete běžně ve slovníku.

Do 'kulturního' slovníku se dostane buď ze základního menu (druhá ikona), nebo ze slovníku (vpravo je záložka CULTURE).

 

Activator

Language Acivator je skvělá pomůcka k rozšíření slovní zásoby. Jsou dvě možnosti, jak s ním pracovat. V menu vlevo vidíte dvě záložky: KEYWORDS a FULL INDEX.

KEY WORDS

Opět použiji slovíčko SPEAK. Po zadání tohoto slova se vám objeví v prostředním sloupci osm sekcí, kde si můžete zvolit význam, který hledáte. Po kliknutí na požadovanou definici se v pravém sloupci objeví slovíčka stejného významu. Zde je několik náhledů:

FULL INDEX

Pokud znáte konkrétní slovíčko, ke kterému hledáte synonyma, stačí jej zadat do části FULL INDEX. Já jsem zvolil SPEAK FOR. V prostředním sloupečku se nám objevila hlavní sekce REPRESENT a vpravo pak SPEAK FOR s definicí a další výrazy, které lze použít.

 

Grammar

Součástí slovníku na DVD je také učebnice gramatiky. Naleznete zde vysvětlenou základní anglickou gramatiku. V náhledu vpravo vidíte seznam všech oblastní. Do této sekce se dostanete buď z hlavního menu, nebo ze slovníku přes záložku GRAMMAR.

 

Exercises

V této části si můžete trénovat svoje jazykové dovednosti. Dostanete se do ní buď z hlavního menu, nebo přes záložku ve slovníku. Cvičení je zde opravdu hodně a jsou velmi různorodá. Nejlepší obrázek si asi uděláte z náhledů, které tady přikládám ke každé části sekce EXERCISES.

Části jsou následující: Grammar, Vocabulary, Synonyms, Collocations, Register, Listening and Pronunciation, Culture a Exam Practice, kde si můžete vyzkoušet některá cvičení z mezinárodních zkoušek FCE, CPE, CAE, IELTS a TOEIC.


Počet cvičení je následující:
- grammar 41
- vocabulary 50
- synonyms 68
- collocations 71
- register 43
- listening and pronunciation 42
- culture 25
- exam practice 83

Celkem zde tedy naleznete úctyhodných 423 cvičení.


Vocabulary Trainer

Osobní trenér slovní zásoby je opět něco, co tu ještě nebylo. Jedná se o program, ve kterém si budete moci procvičit známá slovíčka a naučit se slovíčka neznámá. Umět slovíčka znamená, že je umíte správně používat, proto jsou jednotlivé otázky koncipovány tak, aby zkoušely jak význam, tak i gramatiku, kolokace, pravopis a výslovnost.

Máte zde na výběr ze tří základních sekcí:
- Academic Vocabulary
- General Vocabulary
- Topic Vocabulary

Tento 'trenér' je velice komplexní, proto si tuto část rozebereme podrobněji.

Chcete-li si protrénovat nějaká slovíčka, musíte nejprve vybrat jednu z daných hlavních sekcí, a to buď academic, general nebo topic vocabulary. V každé z těchto hlavních sekcí jsou podsekce zaměřující se na určitý okruh slovní zásoby. V našem případě (náhled vpravo) jsem zvolil general vocabulary a podsekci Eat and drink.

Možností však máte daleko víc:

Academic Vocabulary:
agreeing/disagreeing, cause, change 1, change 2, change 3, decreasing, giving reasons, increase, part, problems and solutions, related/unrelated, reporting what people say, showing and proving, subjects and topics

General Vocabulary:
beautiful, clothes, cook, cut, eat and drink, food, group, hit, piece, small, weather 1, weather 2

Topic Vocabulary:
books/literature, business, computers/internet, education, environment, holidays/tourism, law, media, politics 1, politics 2, politics 3, sport, traffic/transport, work/jobs

V každé sekci je přibližně 20 - 30 slovíček, která si můžete připomenout, nebo se je naučit. Po zvolení požadované oblasti začíná samotné zkoušení. Vždy budete muset zodpovědět správně 25 otázek k náhodně zvoleným slovíčkům. Otázky jsou různorodé. Někdy musíte správně napsat slovíčko, které uslyšíte, jindy musíte vybrat do věty slovo, které se tam významově nejlépe hodí. Jindy uvidíte definici a musíte vybrat, které slovíčko je definováno. Naopak také podle slovíčka musíte vybrat jeho správnou definici. Jindy ve větě slovo chybí a vy musíte správně napsat, co se do věty nejlépe hodí.

V každé podsekci si můžete otevřít seznam všech slov, která sem patří, kliknutím na Show word list. U každé slovíčka je stupnice, která označuje, jak dobře toto slovíčko již znáte. Slova si můžete seřadit podle abecedy, nebo podle vaše skóre od slovíček, která znáte nejlépe, až po slovíčka, která neznáte.

Pojďme pokračovat dál. Pokud zvolíte slovíčko správně, objeví se zelené Correct a u tohoto slovíčka se vám přičte jedna správná odpověď. Až budete mít správné odpovědi čtyři, slovíčko se připíše do My vocabulary list, což je seznam slovíček, která již umíte.

Pokud si přesto nejste jisti tímto slovíčkem, nebo jste odpověď pouze tipovali, můžete kliknout na Flip card
(otoč kartu) a objeví se vám plná definice. Vy se pak můžete ujistit, že tomuto slovu dobře rozumíte.

Může se však stát, že odpovíte špatně, v tom případě se objeví Wrong a automaticky se 'otočí karta'. Vy si budete moci přečíst správnou definici slovíčka i s příkladovými větami.

Všimněte si v náhledech, že nad otázkou je stupnice Session progress, která označuje, jak daleko zatím jste a jestli máte některá slovíčka špatně. Pokud je stupnice celá zelená, vše máte zatím dobře, jakmile však odpovíte špatně, část stupnice bude červená.

Pod stupnicí je pak část Words added to my vocabulary list. Zde jsou slovíčka, která jste správně poznali čtyřikrát, a proto se přiřadila do vašeho seznamu slovíček.

Úplně nahoře je pak samotný My vocabulary list score, kde vidíte, kolik slovíček už umíte. Pokud znáte alespoň 5 slovíček, můžete si vlevo dole kliknout na Review my vocabulary list, a můžete si tato slovíčka opět připomenout. V této sekci máte dokonce možnost podívat se na seznam těchto slovíček a datum, kdy byly do seznamu zapsány. Pozor! Pokud však v těchto sloves budete dělat chyby, budou ze seznamu vyřazena.

 

Teacher Resources

Jak již název další kapitoly napovídá, v tomto slovníku si přijdou na své i učitelé. Najdou zde spoustu materiálů ve třech sekcích:

- Worksheet (20)
- Quiz (10)
- Homework (10)

Je zde tedy celkem 40 různých úloh, které jsou ve formátu PDF. Každé PDF má jednu část pro studenta a druhou pro učitele, který v ní najde, jak s materiálem pracovat včetně klíče.

 

Pop Up Dictionary

Další částí DVD je Pop Up Dictionary. Pokud na něj kliknete, celý slovník se zmenší do 'kapesních' rozměrů a bude vždy nad všemi dokumenty, se kterými pracujete. Můžete mít takto slovník stále po ruce. To však není vše. Pokud pracujete třeba na internetu nebo ve Wordu, stačí najet kurzorem nad slovo, které neznáte, a v tomto malém slovníčku se vám toto slovo ukáže i s definicí. Nemusíte tedy překlikávat a nemusíte ani vpisovat slovo.
U některých aplikací je třeba podržet tlačítko ctrl.

 

Guided Tour

Pokud si slovník pořídíte, rozhodně doporučuji navštívit tuto sekci. Pro každou část slovníku na DVD je zde krátké video, které vás seznámí s tímto slovníkem a ukáže vám, jak jej nejlépe využít.

EDIT: Nyní si můžete prohlédnout komplení GUIDED TOUR online zde.

 

Communication 3000

Jak jsme si již zmínili, ve slovníku naleznete nejčastějších 3000 slovíček označeny červeně (na DVD růžově). V této části se pak můžete podívat na jejich kompletní seznam. Můžete si dokonce poslechnout britskou i americkou výslovnost a také si otevřít seznam ve formátu PDF.
Tento seznam je i na konci tištěného slovníku.

 

Academic Word List

Červenou značkou AC jsou označena ve slovníku akademická slovíčka. Zde naleznete jejich kompletní seznam včetně britské a americké výslovnosti a možnosti si jej stáhnout ve formátu PDF.

 

Writing Assistant

Writing assistant funguje velice podobně jako Pop Up Dictionary (viz výše). Jeho nespornou výhodou jsou horní záložky Thesaurus, Grammar, Collocations a Errors, který upozorňuje na časté chyby, kterých se studenti dopouštějí.

 

 

Online slovník

Na DVD disku, který je součástí slovníku, naleznete kód, který použijete při registraci na stránkách www.longmandictionariesonline.com a budete mít možnost mít Longman slovník po dobu jednoho roku vždy po ruce díky internetu. Kromě slovníku samotného budete mít přístup i k části Cultural Dictionary, Activator, Exercies,
Vocabulary Trainer a Teacher Resources.

 

Mobilní Vocabulary Trainer

Pokud se vám líbil osobní trenér slovní zásoby, který je na DVD, a můžete k němu mít přístup i online, přidám ještě 'třešničku na dort'. Tento Vocabulary Trainer totiž můžete používat i ve svém mobilním telefonu nebo PDA.

Slovíčka nejsou již řazena do tří kategorií, nicméně zde naleznete všechny sekce, jako na DVD.

Stačí navštívit stránky www.vocabtrainer.net v prohlížeči vašeho mobilního telefonu a zadat ID, které najdete na disku DVD. Pak už můžete trénovat a opakovat slovíčka kdekoli a kdykoli.

Tyto stránky můžete navštívit i ve vašem prohlížeči na počítači. po zadání ID se na Vocabulary Trainer také dostanete.

 

Závěr

Co dodat závěrem? Rozhodnout, který výkladový slovník pro pokročilé studenty je nejlepší, je opravdu těžké, ne-li nemožné. Určitě jsou na trhu čtyři špičkoví hráči a slovníky jsou si velice podobné. Všechny jsou vynikající. Longman se proto chtěl odlišit a rozhodl se jít cestou přidáním několika bonusů. Myslím, že to je cesta správným směrem.

 

EnglishBooks.cz
V tomto e-shopu zakoupíte Longman Dictionary of Contemporary English
s 10% slevou.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Longman Business English Dictionary

Recenze výkladového slovníku obchodní angličtiny Longman Business English Dictionary.
UPPER-INTERMEDIATE

Longman Exams Dictionary

Recenze vynikajícího slovníku, který není určen pouze studentům připravujícím se na jazykové zkoušky.
UPPER-INTERMEDIATE

Oxford Advanced Learner's Dictionary (8th Ed.)

Recenze osmého vydání jednoho z nejlepších výkladových slovníků pro pokročilé studenty angličtiny.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Longman Dictionary of Contemporary English 44 42257 Od mojche poslední příspěvek
před 9 lety