Help for English

GAY words

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 17.02.2019

Učebnice o nich často mlčí, ale “gay” slovíčka můžete běžně slyšet v mnoha filmech a seriálech, proto je dobré je znát.GAY words

V tomto článku najdete slovíčka, která jsou spojena s gay tématikou. Nepůjde vyloženě o gay slang, ale o základní slovní zásobu, kterou rodilý mluvčí zná (bez ohledu na svou orientaci). S těmito slůvky se proto můžete běžně setkat v mnoha filmech, seriálech, nebo knihách.

Sexuální orientace (sexual orientation)

Určitě znáte tyto výrazy (v češtině jsou ostatně podobné):

heterosexual/ˌhetərəʊ'­sekʃʊəl/
homosexual/ˌhəʊməʊ's­ekʃʊəl/

gay/'geɪ/
lesbian/'lesbiən/

Pozn.: Slovíčko gay původně znamenalo veselý. V dnešní době se však s tímto významem příliš nesetkáte.

Angličtina je velice hravá. Jako příklad si můžeme uvést hlášku hlavního hrdiny seriálu Will and Grace Jacka. Je gay a rozhodně se tím netají. V jednom díle zvolal: I'm gayer than Christmas. TTT *1

Will and Grace je skvělý americký komediální seriál. První americký seriál, kde je hlavní postava gay. Doporučujeme však sledovat originál, nikoli dabovanou verzi, která se opravdu hodně nepovedla.

Pozor na výslovnost!

Dříve častá chyba, dnes už spíše výjimečně, ale přece jen připomeneme:

 • gay/'geɪ/ = homosexuál
 • guy/'gaɪ/ = chlapík, kluk, člověk

Slova gay, lesbian a homosexual se dají použít jako podstatné jméno (počitatelné, tedy se členem) nebo přídavné jméno:

He's homosexual. / He's a homosexual.
He's gay. / He's a gay.
She's lesbian. / She's a lesbian.
She's gay. (i toto je poměrně běžné)

Pozn.: Někteří mohou vnímat použití samotného podstatného jména gay jako mírně urážlivé (he's a gay), proto raději volí přídavné jméno (he's gay), nebo spojení he's a gay man.

straight

V běžné hovorové angličtině se s výrazy homosexual a heterosexual tak často nesetkáte. Co tedy použít?

homosexual = gay / lesbian
heterosexual = straight/'streɪt/

Ano, pokud o někom chcete říct, že je heterosexuál, použijete slovíčko straight:

He's / She's straight.

Hlavní význam slova straight je “rovný”, “přímý”, ale zde se nemyslí, že by heterosexuálové mluvili vždy pravdu a jednali na rovinu. Tím, že je straight (hetero), tak vlastně “nevybočuje z normálu” (s tím ostatně souvisí britské hanlivé označení pro gaye bent – viz níže).

questioning

Pokud si někdo myslí, že je možná gay, ale není si tím úplně jistý, může použít výraz questioning nebo gay curious.

U slova questioning je však třeba mít jasný kontext (jako ostatně u mnoha jiných slov z tohoto článku), protože jde o běžné slovo s jinými významy.

the closet

Slůvko straight je rozhodně užitečné znát. Podobných pro studenty (a ostatně jakékoli jiné nerodilé mluvčí) neznámých významů je však daleko víc. Jedním z nich je slovo closet/'klɒzɪt, které v americké angličtině označuje skříň, šatník.

be in the closet/ˌbi ɪn ð­ə 'klɒzɪt/

Pokud je někdo ‘ve skříni’, znamená to, že okolí (a někdy ani sobě) nepřiznal svou sexuální orientaci. O takovém člověku můžete říct, že je in the closet, případně closeted/‘klɒzɪtɪ­d/. Také se používá spojení closet case = 'skříňový’ případ, který je však poměrně hanlivý. Jde opět o člověka, který tají svou orientaci.

Paul is a closeted homosexual. TTT *2
One would expect him to say it out loud: I'm gay. But I just think he is still in the closet. TTT *3
Just look at him. He must be gay, but pretends he has a girlfriend. He's such a closet case. TTT *4  

come out of the closet/ˌkʌm 'aʊ­t əv ðə 'klɒzɪt/

Když je někdo ‘ve skříni’, může se z ní také dostat ven a přiznat tím svoji sexuální orientaci. S tímto je také spojen další obrat – coming out (coming out of the closet), který se používá i v češtině. Znamená to ‘přiznání se ke své odlišné orientaci’. Můžete použít i samotné frázové sloveso come out/ˌkʌm'aʊt/. Také se můžete s orientací přiznat někomu, pak použijete come out to sb.

He decided to come out to his parents by sending them a letter. TTT *5
As soon as she came out of the closet, she felt much better about herself. TTT *6
Coming out is very difficult for a teenager living in a small town. TTT *7  

Dokonce lze použít přímo sloveso out/‘aʊt/ (odhalit homosexualitu). Můžete 'vyautovat’ sami sebe, ale i někoho jiného: to out sb to sb

I told him I was gay and he outed me to the whole class. TTT *8  

Opět zde můžeme použít příklad ze seriálu, tentokrát South Park. V jednom díle vystupuje Tom Cruise, který se shodou okolností zamkne do skříně a nechce ven. Pak tam všichni řeší: Tom Cruise is in the closet. Tom Cruise won't come out of the closet.

Pochopitelně jde o dvojsmysl, který však do češtiny nelze přeložit. Seriál narážel na spekulace o Tomově sexuální orientaci.

Hanlivé výrazy

Stejně jako máme hanlivá slova v češtině (buzna, buzík, buzerant, teplouš apod.) i v angličtině se jich najde celá řada. Rozhodně je nedoporučujeme používat, ale je praktické některé znát.

V americké angličtině se nejčastěji setkáte se slovy fag /fæg/ a faggot /fægət/, ale pozor – v britské angličtině označuje slovo fag běžnou cigaretu, slovo faggot pak játrový knedlíček nebo otýpku.

V britské angličtině pak uslyšíte přídavné jméno bent TTT *9, nebo podstatná jména poof /pʊf/ (pouf), nebo poofter /pʊftər/ (poufter).

Další hanlivá označení pro homosexuála jsou například podstatná jména homo /hoʊmoʊ/ nebo fruit.

Pro afektovaného “vykrouceného” gaye se používají podstatná jména flamer, fairy nebo queen, a přídavná jména camp /kæmp/, effeminate /ɪ'femɪnət/, femme/fæm/ nebo limp wristed TTT *10.

Pro lesby je v hanlivější rovině slovo dyke /daɪk/ (dike) nebo les /lez/.

Pokud se lesba chová spíše jako muž, můžete použít přídavné jméno butch /bʊtʃ/ (chlapácký, drsňácký), které je v souvislosti s ženami dosti urážlivé, v souvislosti s muži (i homosexuály) ale nikoli.

Další výrazy

fag hag = hanlivé označení pro dívku / ženu, která se ráda obklopuje gayi

Pozn.: Obecně se tvrdí, že tato žena není atraktivní a zvedá si sebevědomí tím, že má kolem sebe spoustu mužů (gayů). Jelikož se však gayi obklopují i atraktivní ženy, začal se používat termín fruit fly. Můžete se také setkat s výrazem fag stag, který označuje muže, který se rád obklopuje gayi.

drag queen = travestita

Pozn.: Travestita je muž, který vystupuje v ženských šatech v klubech na tzv. drag shows a paroduje ženy (spojení “travesty show”, které známe z češtiny, se v angličtině nepoužívá).

queer/'kwɪə/ = homosexuální, teplý, ale také zvláštní, divní bizarní (nemusí být vždy vnímáno negativně)

gay friendly = označení míst, která jsou přátelská vůči gayům a lesbám

gaydar /'geɪdɑ:r/ = ‘radar na gaye’

Pozn.: České slovo radar je anglické radar/'reɪdɑ:. Spojením slov gay a radar vzniklo gaydar, které označuje údajnou schopnost poznat na někom, že je gay.

rainbow flag = duhová vlajka (gay vlajka) 

Pozn.: Je symbolem hrdosti gay a lesbické komunity. Zavlála poprvé v roce 1978 v San Francisku u příležitosti Gay and Lesbian Freedom Day Parade.

pride parade = pochod hrdosti (v češtině se používá gay pride)

LGBT/ GLBT = lesbian, gay, bisexual, and transgender

Pozn.: Transgender je osoba, která má poruchu pohlavní identity. Pokud takový člověk podstoupí operaci změny pohlaví, jedná se o transsexuála.

Závěr

V tomto článku jsme si zmínili základní výrazy spojené s gay tématikou. Pokud si zlepšujete své jazykové dovednosti třeba sledováním filmů či seriálů, určitě jste se již s některými setkali.

Jsou to totiž anglická slovíčka jako každá jiná a obecně se dá říct, že rodilí mluvčí tato slova znají a pokud je uslyší ve filmu, pochopí dvojsmysl nebo narážku. Pro českého studenta je to však země neprobádaná, proto tento článek.

Překlad:
 1. Jsem veselejší než Vánoce. (ale také jsem více gay, než Vánoce)
 2. Je homosexuál, který nepřiznal okolí svou orientaci.
 3. Člověk by čekal, že to vykřičí do světa: Já jsem gay. Ale on prostě ještě nepřiznal svou orientaci.
 4. Jen se na něj podívej. Určitě je gay, ale předstírá, že má přítelkyni. On je prostě ‘closet case’
 5. Rozhodl se přiznat svou orientaci rodičům tak, že jim poslal dopis.
 6. Jakmile se přiznala okolí se svou orientací, cítila se daleko lépe.
 7. Přiznat se ke své orientaci je velice obtížné pro teenagera žijícího v malém městě.
 8. Řekl jsem mu, že jsem gay, a on mě ‘vyautoval’ před celou třídou.
 9. doslova to znamená “zahnutý” – jako opak od “rovný” STRAIGHT
 10. doslova s uvolněným zápěstímOnline angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Confusing words #3

Následující test je určen pro začátečníky, na které čekají “záludná slova”. Píše se ve slově “pivo” EA nebo EE?

PRE-INTERMEDIATE

Slovník, slovníček, slovíčka

Studentům se často pletou slova DICTIONARY, VOCABULARY a WORDS. Tento článek by měl jejich použití objasnit.
ELEMENTARY

Spielberg, Frankenstein...

Jak se správně vyslovují slova začínající na písmena SP, ST apod.? Jak správně přečíst jména jako SPIELBERG či STEINBECK?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno GAY words 22 23281 Od orim poslední příspěvek
před 14 lety