Help for English

DESSERT vs. DESERT

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 23.08.2020

Další dvojice slov, kde je minimální rozdíl v pravopisu, ale značný rozdíl ve významu i výslovnosti.DESSERT vs. DESERT

Máme tady další z mnoha ‘záludných dvojic’. Tentokrát jde o slovíčka desert/'dezət/ a dessert/dɪ'zɜ:t/. Článek bude tentokrát docela krátký, protože zde nemusíte čekat žádné výjimky. Je třeba se pouze naučit pravopis, výslovnost a také význam.

 • dessert/dɪ'zɜ:t/ = dezert, moučník
 • desert/'dezət/poušť

dessert (n) = dezert, moučník

Překlad tohoto slova je velice jednoduchý. Jde o český moučník nebo dezert. Studentům však často dělá problémy pravopis: jsou zde dvě ‘s. Tento problém mají občas i autoři jídelních lístků v restauracích a místo “moučníku” tak můžete vidět “poušť”.

Další problém je výslovnost. Slovo je převzaté z francouzštiny, proto se bude číst tak trochu ‘francouzsky’ s přízvukem na druhé slabice.

dessert/dɪ'zɜ:t/ = dezert, moučník
dessertspoon = dezertní lžička
dessert trolley = vozík, na kterém vozí v restauraci moučníky
dessert wine = dezertní víno

Look at the dessert trolley. The desserts look delicious. TTT *1
Can I have some of the lovely dessert wine? TTT *2
What are you having for dessert? TTT *3
I had a cheesecake for dessert. TTT *4
Are you going to have a dessert or just a starter with your main course? TTT *5  

starter/'stɑ:tə = předkrm
main course/ˌmeɪn'kɔ­:s/ (main dish) = hlavní chod
dessert/dɪ'zɜ:t/ = dezert, moučník

desert (n) = poušť

Jako pomůcku si představte, že poušť je velmi suchá, proto zde píšeme ‘suše’ jen jedno ‘s a vyslovujeme ji ‘drsně’, krátce s přízvukem na první slabice:

desert/'dezət/ = poušť, pustina
in the desert = na poušti / v poušti
desert island = opuštěný ostrov (nebo deserted island – viz níže)

There were no plants. It was mostly desert. TTT *6
They found an oasis in the middle of the desert. TTT *7
He got lost in a sandy desert. TTT *8
What would you bring on a desert island? TTT *9
The Sahara Desert is one of the hottest places on earth. TTT *10  


desert (v) = opustit, dezertovat

Pro pokročilejší studenty zmíníme ještě jednu věc. Slovíčko desert totiž může být nejen podstatné jméno, ale i sloveso. Píše se sice jako slovo poušť, ale vyslovuje se paradoxně jako moučník.

desert/dɪ'zɜ:t/ = opustit, dezertovat
desert a person = opustit člověka
desert a place = opustit místo
desert from the army = opustit armádu, dezertovat

deserted/dɪ'zɜ:tɪ­d/ = opuštěný, pustý
deserted island = opuštěný ostrov
deserted place = opuštěné místo
deserted street = opuštěná ulice
deserted wife = opuštěná manželka

My sister was deserted by her husband. TTT *11
The streets in the town were deserted. TTT *12  

desert island vs. deserted island

Pro “opuštěný ostrov” máme tedy dvě spojení:

 • desert island /ˌdezət 'aɪlənd/
 • deserted island /dɪˌzɜ:tɪd 'aɪlənd/

Častěji se používá desert island, kde je základem slovo desert/'dezət/, což je “pustina”. Je to tedy ostrov, který je (a vždy byl) pustý. Přesněji je to tedy “pustý ostrov”.

Spojení deserted island má základ ve slově desert/dɪ'zɜ:t/, které znamená “opustit”. Na takovém ostrovu někdo dříve bydlel, ale odešel, proto je ostrov nyní opuštěný.

Pozor na výslovnost! Tato spojení jsou odvozena od dvou rozdílných slov desert, proto se vyslovují značně odlišně.

Překlad:
 1. Podívej se na ten vozík s dezerty. Všechny vypadají vynikající.
 2. Můžu si dát trochu toho výborného dezertního vína?
 3. Co si dáš jako dezert?
 4. Jako moučník jsem měl cheesecake.
 5. Dáš si moučník nebo jen předkrm k hlavnímu chodu?
 6. Nebyly tam žádné rostliny. Byla to z větší části poušť.
 7. Uprostřed pouště našli oázu.
 8. Ztratil se v písečné poušti.
 9. Co by sis vzal na opuštěný ostrov?
 10. Sahara patří k místům, kde je největší horko.
 11. Moji sestru opustil manžel.
 12. Ulice byly v tom městě opuštěné.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Cloze: The Sahara Desert

Do textu o Sahaře doplníte chybějící slova.
PRE-INTERMEDIATE

Co vše může být PUDDING

Mnoho studentů si pod anglickým slůvkem PUDDING představí náš běžný ‘pudink’. Toto je však často poměrně zavádějící překlad.

INTERMEDIATE

NEAR vs. CLOSE

Přečtěte si, jaký je rozdíl ve významu a v použití slov NEAR a CLOSE a odvozených tvarů.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno DESERT vs. DESSERT 11 16656 Od Nevena poslední příspěvek
před 11 měsíci