Help for English

DESSERT vs. DESERT

ELEMENTARY Vydáno dne 23.08.2020

Další dvojice slov, kde je minimální rozdíl v pravopisu, ale značný rozdíl ve významu i výslovnosti. (upravený článek z roku 2009)DESSERT vs. DESERT

Máme tady další z mnoha ‘záludných dvojic’. Tentokrát jde o slovíčka desert/'dezət/ a dessert/dɪ'zɜ:t/. Článek bude tentokrát docela krátký, protože zde nemusíte čekat žádné výjimky. Je třeba se pouze naučit pravopis, výslovnost a také význam.

  • dessert/dɪ'zɜ:t/ = dezert, moučník
  • desert/'dezət/poušť

dessert (n) = dezert, moučník

Překlad tohoto slova je velice jednoduchý. Jde o český moučník nebo dezert. Studentům však často dělá problémy pravopis: jsou zde dvě ‘s. Tento problém mají občas i autoři jídelních lístků v restauracích a místo “moučníku” tak můžete vidět “poušť”.

Další problém je výslovnost. Slovo je převzaté z francouzštiny, proto se bude číst tak trochu ‘francouzsky’ s přízvukem na druhé slabice.

dessert/dɪ'zɜ:t/ = dezert, moučník
dessertspoon = dezertní lžička
dessert trolley = vozík, na kterém vozí v restauraci moučníky
dessert wine = dezertní víno

Look at the dessert trolley. The desserts look delicious. TTT
Can I have some of the lovely dessert wine? TTT
What are you having for dessert? TTT
I had a cheesecake for dessert. TTT
Are you going to have a dessert or just a starter with your main course? TTT  

starter/'stɑ:tə = předkrm
main course/ˌmeɪn'kɔ­:s/ (main dish) = hlavní chod
dessert/dɪ'zɜ:t/ = dezert, moučník

desert (n) = poušť

Jako pomůcku si představte, že poušť je velmi suchá, proto zde píšeme ‘suše’ jen jedno ‘s a vyslovujeme ji ‘drsně’, krátce s přízvukem na první slabice:

desert/'dezət/ = poušť, pustina
in the desert = na poušti / v poušti
desert island = opuštěný ostrov (nebo deserted island – viz níže)

There were no plants. It was mostly desert. TTT
They found an oasis in the middle of the desert. TTT
He got lost in a sandy desert. TTT
What would you bring on a desert island? TTT
The Sahara Desert is one of the hottest places on earth. TTT  


desert (v) = opustit, dezertovat

Pro pokročilejší studenty zmíníme ještě jednu věc. Slovíčko desert totiž může být nejen podstatné jméno, ale i sloveso. Píše se sice jako slovo poušť, ale vyslovuje se paradoxně jako moučník.

desert/dɪ'zɜ:t/ = opustit, dezertovat
desert a person = opustit člověka
desert a place = opustit místo
desert from the army = opustit armádu, dezertovat

deserted/dɪ'zɜ:tɪ­d/ = opuštěný, pustý
deserted island = opuštěný ostrov
deserted place = opuštěné místo
deserted street = opuštěná ulice
deserted wife = opuštěná manželka

My sister was deserted by her husband. TTT
The streets in the town were deserted. TTT 

desert island vs. deserted island

Pro “opuštěný ostrov” máme tedy dvě spojení:

  • desert island /ˌdezət 'aɪlənd/
  • deserted island /dɪˌzɜ:tɪd 'aɪlənd/

Častěji se používá desert island, kde je základem slovo desert/'dezət/, což je “pustina”. Je to tedy ostrov, který je (a vždy byl) pustý. Přesněji je to tedy “pustý ostrov”.

Spojení deserted island má základ ve slově desert/dɪ'zɜ:t/, které znamená “opustit”. Na takovém ostrovu někdo dříve bydlel, ale odešel, proto je ostrov nyní opuštěný.

Pozor na výslovnost! Tato spojení jsou odvozena od dvou rozdílných slov desert, proto se vyslovují značně odlišně.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Cloze: The Sahara Desert

Do textu o Sahaře doplníte chybějící slova.
PRE-INTERMEDIATE

Co vše může být PUDDING

Mnoho studentů si pod anglickým slůvkem PUDDING představí náš běžný ‘pudink’. Toto je však často poměrně zavádějící překlad. (doplněný a upravený článek z roku 2011)

PRE-INTERMEDIATE

FAST vs. QUICK

Dnes si ukážeme, jaký rozdíl je mezi přídavnými jmény FAST a QUICK a další informace týkající se těchto slov. (upravený článek z roku 2006)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno DESERT vs. DESSERT 10 14413 Od Lucka Skrčená poslední příspěvek
před 8 lety