Help for English

Joseph's Son

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 10.04.2019

Velikonoční písnička v podání americké “keltské” skupiny THE CROSSING. Text písně je doplněný skrytým českým překladem.



TIP: Stejně jako všude na našem webu, i zde máte možnost využívat náš slovníček. Stačí dvakrát kliknout na neznámé slovíčko v textu, počítač vám ho sám vyhledá a výsledek zobrazí.

The Crossing

Joseph's Son

Oh where, oh where, is the carpenter? TTT *1
Oh father where is Joseph's son? TTT *2
I have looked high and I have looked low TTT *3
Oh tell me where, has the carpenter gone. TTT *4

He's gone, he's gone to walk this wide land TTT *5
My son the truth I'll tell to you TTT *6
He has twelve men to walk beside him TTT *7
His Father's will he has gone to do TTT *8

And he traveled north, and he traveled south TTT *9
No food, no drink did pass his mouth TTT *10
For forty days in the wilderness TTT *11
Our carpenter, did pass his test TTT *12

He traveled east, and he traveled west TTT *13
O'er mountain high, through valley low TTT *14
To heal the sick, the deaf and the blinded TTT *15
To shed His light in our darkened souls TTT *16

Oh where, oh where is the carpenter? TTT *17
Oh father where is Joseph's son? TTT *18
I hear the cries, I see the soldiers TTT *19
Oh tell me where has the carpenter gone TTT *20

He's gone, he's gone to yon green garden TTT *21
Of his twelve men took all but one TTT *22
To pray for strength for what lay before him TTT *23
Saying, “Not my will but Thine be done.” TTT *24

He's gone, he's gone to yon high hill TTT *25
Gone to where stood crosses three TTT *26
He cried his last 'neath the blackened sky TTT *27
And all alone died on the cursed tree TTT *28

A tomb so deep, and stones so cold TTT *29
Laid there, men thought, no more to see TTT *30
But just as the sun returns in the morning TTT *31
He rose from death and he set us free TTT *32

Oh where, oh where is the carpenter? TTT *33
Oh father where is God's own Son? TTT *34
My son, He's gone where we cannot follow TTT *35
But He'll return to take us home. TTT *36

Written and performed by The Crossing.
Copyright © 1995 Grrr Records, all rights reserved. Used with permission.

Grrr Records

Slovní zásobu z této písně si můžete nastudovat a procvičit zde:
Okruhy slovní zásoby: Slovíčka z písní: Joseph's Son

Překlad:
 1. Ó kde, ó kde je náš tesař?
 2. Tatínku, kde je Josefův syn?
 3. Hledal jsem nahoře, hledal jsem dole
 4. Pověz mi prosím, kam se tesař poděl?
 5. Odešel, odešel, aby kráčel po této širé zemi
 6. Můj synku, pravdu ti teď povím
 7. Má dvanáct učedníků, kteří jdou po jeho boku
 8. Šel konat vůli svého Otce
 9. Putoval na sever a putoval na jih
 10. ani jídlo, ani pití neprošlo jeho ústy
 11. po čtyřicet dní v pustině
 12. náš tesař složil svoji zkoušku
 13. Putoval na východ a putoval na západ
 14. Přes hory vysoké a údolími hlubokými
 15. aby léčil choré, hluché a nevidomé
 16. aby uvrhl světlo na naši potemnělou duši
 17. Ó kde, ó kde je ten tesař?
 18. Tatínku, kde je Josefův syn?
 19. Slyším výkřiky a vidím vojáky
 20. Ach pověz mi, kam se tesař poděl.
 21. Odešel, odešel až tam do zelené zahrady
 22. ze svých dvanácti učedníků vzal všechny až na jednoho
 23. aby prosil o sílu na vše, co leželo před ním
 24. a pravil “Ne má vůle, ale Tvá se staň.”
 25. Odešel, odešel až tam na vysoký kopec
 26. odešel tam, kde stojí trojice křížů
 27. Svá poslední slova vykřikl pod zčernalou oblohou
 28. a sám, opuštěný, zemřel na prokletém dřevě
 29. Hrobka tak hluboká a kámen tak chladný
 30. Položen tam byl, aby ho svět již nespatřil, tolik si lidé mysleli
 31. Ale jak se slunce k ránu vrací
 32. On vstal z mrtvých, aby nás osvobodil
 33. Ó kde, ó kde je ten tesař?
 34. Tatínku, kde je Boží Syn?
 35. Můj synku, On odešel tam, kam my za ním nemůžeme
 36. Ale vrátí se a vezme nás domů.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Joseph's Son (vocabulary)

Slovíčka z velikonoční písně na Help for English.
ALL LEVELS

Easter - Velikonoce na Help for English

Jaké velikonoční materiály naleznete na našich stránkách?

INTERMEDIATE

Eggs and Tricks, but No Whips

Přečtěte si krátké velikonoční příběhy dvou rodilých mluvčích.
Copyright info:

Written and performed by The Crossing. Copyright © 1998 Grrr Records, all rights reserved. Used with permission.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Joseph's Son 15 19343 Od Petr Šorm poslední příspěvek
před 12 lety