Help for English

The Legend of the Apache Gold

ALL LEVELS Vydáno dne 01.08.2009

Dlouho očekávaná textová hra, The Legend of the Apache Gold, je konečně tady!The Legend of the

Apache Gold

Apache Gold

Na světě je nová textová hra pro studenty angličtiny, která je pokračováním velmi úspěšné hry Ten Little Indians. Její ovládání je stejné, jako u jejího předchůdce, takže všichni, kdo si Indiány oblíbili, mohou v zábavném učení pokračovat dále. "Legenda o zlatě Apačů" však nabízí ještě více procvičování angličtiny, více textů, zajímavější děj, příjemnější grafické provedení a více než čtyřicet krásně ilustrovaných lokací. Zvýšila se i náročnost úkolů ve hře a úroveň angličtiny, kterou hra používá. Naučíte se mnohá nová slovíčka týkající se divokého západu, ale také slova, která se Vám budou hodit při každodenním používání angličtiny.

Apache GoldVzpomínáte si, jak skončila hra Ten Little Indians? Co se stalo, když jste posbírali všech deset kouzelných sošek? A právě tady hra The Legend of the Apache Gold začíná. Na divokém západě. Sedíte ve voze taženém Vaší věrnou herkou Daisy, v ruce máte mapu pokladu a rozzuřené Apače za zády. Podaří se Vám dostat se ze všech nesnází, překonat všechny překážky a najít cestu až na ostrůvek uprostřed hlubokého jezera, kde se skrývá dávný apačský poklad? To bude záležet jen na Vás, na Vašem důvtipu a schopnosti komunikovat v angličtině!

Apache GoldVývoj hry nebyl jednoduchý. Od počátku bylo hlavním problémem získat kvalitní ilustrace. O ty se nakonec postaral pan Patrik Turoň, jehož obrázky z našich stránek již jistě dobře znáte. Původní plány byly velkolepé - hra měla obsahovat nahrávky všech hlášek a dokonce dvě verze obtížnosti. Z toho nakonec sešlo, ale nebojte, vývoj hry ještě není u konce. Nahrávky pro Vás připravujeme a verze Apačů pro začátečníky by se také měla objevit. Rozhodl jsem se ale vydání hry neoddalovat a vydat verzi 1.1, která je plně hratelná, i když bez slíbených bonusů. Hra je samozřejmě zdarma ke stažení!

Stažení hry

Apache Gold

Apache Gold credits


Jak hrát The Legend of the Apache Gold

The Legend of the Apache Gold je hrou založenou na verbální komunikaci mezi počítačem a hráčem pomocí klávesnice.

1. Základní princip

Každá textová adventura má hrdinu, imaginární postavu, která s hráčem komunikuje. Hrdina popíše hráči situaci, např. Kde se nachází, co kolem sebe vidí a kam může jít. Hráč ho potom musí vést celou hrou pomocí jednoduchých příkazů v angličtině.

1.1 Slovní zásoba

Hra rozumí velkému množství anglických slov, sloves, podstatných jmen, přídavných jmen, předložek, členů atd. Slovní zásoba hrdiny je však omezena. Pokud nerozumí jednomu příkazu, hráč by se měl pokusit říct totéž jinými slovy, nebo zkusit jiný nápad.

1.2 Větná stavba

Nejpoužívanějším typem věty, kterým hrdina rozumí, je věta rozkazovací, jako je např. příkaz, či instrukce (např. open the door, go through the hole). Příkazy lze spojovat pomocí čárek či spojky "and" (např. take the glass and the key, unlock the door and then enter).

2. Zadávání příkazů:

Za pomoci příkazů se můžete prostředím hry pohybovat, zkoumat předměty, používat je a manipulovat s nimi, nebo aktivovat jeden ze zabudovaných herních prvků (jako např. Slovník, mapu, systém nápovědy atd.)

2.1 Pohyb


Hrdina buď sám přímo řekne, kam lze dále jít (např. I can go east and south) nebo na to hráč musí přijít sám z popisu místnosti (např. pokud hrdina řekne "I can see an open door"). Příkazy používané k pohybu herním prostředí jsou např. go, climb, walk, enter, leave etc. (go through the door, enter the house atd.) Většinou je možné pohybovat se pomocí světových stran (north, south, east, west, up, down nebo jejich kombinací, např. northeast). Příkaz potom může znít např. go north. Pro zjednodušení hra rozumí i jejich zkratkám. (n, s, e, w, u, d, ne, se, nw, sw). Snadno se můžete vrátit na místo, ze kterého jste přišli pomocí příkazu go back. A protože prostředí hry může být opravdu rozsáhlé a složité, můžete kdykoliv vyvolat automatickou mapu, která vám usnadní orientaci (viz Zvláštní herní prvky).

2.2 Zkoumání prostředí

Pečlivě zkoumat okolí je nesmírně důležité, protože spousta důležitých věcí, podrobností a předmětů je skryta, nebo ji nelze vidět na první pohled. K tomu můžete použít velké množství sloves, jako např. examine, look at/in/out of/through/under, search, read (look in the box, search the body, examine the sofa, read the book atd.)

2.3 Práce s předměty

Ve hře se setkáte s mnohými věcmi a předměty, které můžete nosit s sebou, navzájem je kombinovat a různě je používat. K tomu lze použít téměř neomezený slovník sloves (open, close, lock, burn, break, cut, sit on, throw, break, hit, dig, atd.) a vytvářet tak příkazy jako např. unlock the door with the big key nebo break the window nebo use the knife to destroy the painting. Pokud chcete s předmětem něco udělat, mnohdy bude důležité ho nejprve sebrat. Kdykoliv můžete zjistit, co má hrdina právě u sebe pomocí příkazu inventory nebo zkráceně inv.

3. Typy sloves

K zadávání příkazů lze používat různé typy sloves:

3.1 Sloveso (pouze)

Některá slovesa lze použít bez předmětu, např. SLEEP, RELAX, DIG

3.2 Sloveso + předmět

Některá slovesa musí mít předmět, např. OPEN THE DOOR, GET THE BOOK, RING THE BELL

3.3 Frázová slovesa

Frázové sloveso je sloveso, které se skládá ze dvou či více částí, a to ze slove a částice/částic, např. GET IN, PUT ON, LOOK AT, GO OUT OF atd. Většinou mívají předmět: GET IN THE HOUSE, BLOW OUT THE CANDLE. Částice těchto sloves může, za určitých okolností, stát i za předmětem, např. PUT THE HAT ON.

3.4 Sloveso + předmět + předložková vazba

Toto je nejsložitější struktura příkazu, kterému hra bezpečně rozumí. Příkazy tohoto typu vypadají takto: UNLOCK THE DOOR WITH THE KEY, PUT THE KEY IN THE BAG atd.

3.5 Sloveso + dva předměty

Některá slovesa mají předměty dva, např. sloveso GIVE, SHOW, OFFER apod. Můžeme si potom zvolit dva způsoby zápisu:
SHOW THE BONE TO THE DOG
SHOW THE DOG THE BONE
Zde je opravdu důležité dbát na správnou angličtinu, používání členů apod. Kdybychom např. ve druhém případě napsali jen SHOW DOG BONE, znamenalo by to "ukaž psí kost", nikoliv "ukaž psovi kost".

3.6 Sloveso + "konkrétní slovo"

S některými slovesy je nutné použít přímou řeč, tedy nějaké konkrétní slovo či spojení. Tento typ příkazů používáme např. při zadávání kódů, hesel, apod. Aby mu počítač porozuměl, je dobré dát toto slovo či spojení do dvojitých či jednoduchých uvozovek.

4. Zvláštní herní prvky

Hra nabízí několik prvků k usnadnění hraní. Můžete je vyvolat pomocí herního menu, nebo stisknutím jednoho z nastavených funkčních kláves, či kliknutím na jednu z ikonek pod obrázkem na hlavní herní ploše.

4.1 Herní menu: /F1/

Do herního menu vstoupíte vždy po stisknutí pravého tlačítka na myši.

4.2 Save/Load: /F9, F10/

Pravděpodobně se vám nepodaří dohrát hru za jediný den. To je důvodem, proč hra obsahuje jednoduchý prvek ukládání a načítání pozice. Pro uložení hry jednoduše napište save nebo použijte herní menu. Vyberte si jednu ze čtyř přihrádek /slotů/ a potom klikněte na "save". Načítání hry /Load/ je obdobné.

4.3 Herní mapa: /F5/

Zatímco hrajete, automaticky se kreslí mapa, aby vám usnadnila orientaci v herním prostředí. Tento prvek vyvoláte příkazem map nebo pomocí Herního menu. Pozice hráče je zvýrazněna. Můžete nahlédnou na jakékoliv místo, které jste navštívili, a to tím, že kliknete myší na příslušný čtverec na mapě. Důležitým a užitečným prvkem je to, že si můžete do mapky zaznamenávat jakékoliv poznámky, které vám mohou později pomoci, když už nebudete vědět jak dál. Toto můžete použít např. Když budete mít problém se zamčenými dveřmi a do poznámek k příslušné místnosti si zapíšete poznámku "locked door". Později, až najdete klíč, můžete se do mapy podívat a tato poznámka vám dveře připomene a napoví vám, kde přesně se nacházejí. Poznámky k mapě se ukládají společně s ukládáním herní pozice.

4.4 Slovník: /F12/

Protože je hra určena především pro studenty angličtiny, snadno použitelný slovník je důležitým prvkem. Nabízí více než 15000 hesel, tisíce nahrávek výslovnosti, 3000 ilustrací, slovíčka si můžete nechat vysvětlit přímo anglicky, nebo přeložit do češtiny či naopak. Do slovníku vstoupíte napsáním dictionary nebo z Herního menu. Nejsnadnějším způsobem však je dvakrát kliknout na jakékoliv slovo v popisu místnosti nebo v okně, kde se zobrazují odpovědi na zadané příkazy, a daný výraz je vyhledán automaticky.

Slovník lze používat pouze po zakoupení a instalaci jiného produktu Vitware,Word Manager (více informací na www.vitware.cz)

5. Různé

Nyní ještě několik důležitých poznámek pro hraní.

5.1 Zájmena

Můžete používat zájmena (it, him, her, them) když mluvíte o nějaké věci znovu (např. unlock the door, open it and enter).

5.2 Členy

Používání členů (a/an, the) není nezbytné, ale nezapomínejte, že jsou důležité pro dokonalé zvládnutí angličtiny. V některých případech je však jejich použití nezbytné k tomu, aby bylo možné příkazu rozumět. Např. 'open the door' je příkaz, zatímco 'the open door' je pouze předmět.

5.3 Přídavná jména

Používání přídavných jmen nebývá důležité. Pokud jsou však dva podobné předměty, které by mohly být zaměněny, např. malý a velký klíč, potom je použití přídavných jmen nutností.

5.4 Co máte u sebe

Použijte příkaz inventory a zjistíte, co má hrdina právě při sobě a na sobě.

5.5 Uvozovky

Používejte uvozovky s příkazy jako např. say, enter, type, shout, dial atd. (type 'hghgfhk', say 'sesame'). Toto se používá pro přímou řeč nebo zadávání kódů, hesel apod.

5.6 Zkracování

Pokud se vám nechce vždy zadávat příkazy v plném tvaru, můžete často použít zkratky. Například "examine" stačí napsat "exa" apod. Každé slovo by však mělo mít alespoň tři znaky, aby mu počítač mohl porozumět. Příkaz EXAMINE jde dokonce zkracovat písmenem X.

5.7 Victory code

Na konci hry se zobrazí tzv. "victory code", vítězný kód. Někam si ho zapište. Můžete ho použít jako důkaz, že jste hru dohráli. Hodí se pro soutěže a podobně. O soutěžích zjistíte více na www.helpforenglish.cz

6. Nápověda

  • Vždy zkoumejte věci okolo sebe. Mnoho tak získáte a zjistíte.
  • Pečlivě čtěte popisy místností, důležité věci bývají zvýrazněny tmavším písmem.
  • Pečlivě čtěte i odpovědi na zadané příkazy. Často je v nich drobná nápověda.
  • Všechny předměty se většinou k něčemu hodí. Zjistěte, jaký mají účel, nebo se zamyslete, co by jejich účelem být mohlo.
  • Používejte logiku. Když budete s logikou u konce, zkuste bláznivé nápady.
  • Nápovědu můžete hledat i na diskusním fóru: Fórum: Help forum: Apache Gold

Hodně zábavy!Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Legend of the Apache Gold (download)

Počítačová hra pro studenty angličtiny zdarma ke stažení (velikost cca 5 MB).
ALL LEVELS

Legend of the Apache Gold PREVIEW

Hratelná ochutnávka připravované textové hry pro studenty angličtiny.
ALL LEVELS

Seabase Delta

Další textová adventure hra z naší dílny je konečně na světě!
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno The Legend of the Apache Gold 98 49269 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 9 lety