Help for English

Beer Troubleshooting (vocabulary)

INTERMEDIATE Vydáno dne 12.09.2008

Slovíčka z článku na Help for Englishangle
angle - úhel
BrE
/'æŋgl/
AmE
/'æŋgl/ Přehrát

noun - the space between two lines that meet at a point

 
apply - aplikovat (na), nanést (na)
BrE
/ə'plaɪ/ Přehrát
AmE
/ə'plaɪ/ Přehrát

verb - to put on a surface

bar
bar - hospoda
BrE
/'bɑ:/ Přehrát
AmE
/'bɑ:r/ Přehrát

noun, American English - a place where you can have a drink, a pub

bartender
bartender - barman, barmanka
BrE
/'bɑ:tendə/ Přehrát
AmE
/'bɑ:rtendər/ Přehrát

noun - a person whose job is to serve drinks at a bar

bladder
bladder - močový měchýř
BrE
/'blædə/ Přehrát
AmE
/'blædər/ Přehrát

noun - a membranous sac where urine from the kidneys goes before it is excreted

 
blurred - rozmazaný, zastřený
BrE
/'blɜ:d/ Přehrát
AmE
/'blɜ:rd/ Přehrát

adjective - not having clear outlines

 
bottom - dno
BrE
/'bɒtəm/ Přehrát
AmE
/'bɑ:t̬əm/ Přehrát

noun - the lowest part, the base on which something stands

carry
carry - nést, nosit
BrE
/'kæri/ Přehrát
AmE
/'kæri/ Přehrát

verb - to move something from one place to another, esp. by lifting it up at one place and putting it down at another

 
complain - stěžovat si
BrE
/kəm'pleɪn/ Přehrát
AmE
/kəm'pleɪn/ Přehrát

verb - to say that you are not happy or satisfied with something

 
confirm - potvrdit
BrE
/kən'fɜ:m/ Přehrát
AmE
/kən'fɜ:rm/ Přehrát

verb - to say that something is true or right

 
contain - obsahovat
BrE
/kən'teɪn/ Přehrát
AmE
/kən'teɪn/ Přehrát

verb - to have inside

 
cushy - pohodlný
BrE
/'kʊʃi/ Přehrát
AmE
/'kʊʃi/ Přehrát

adjective, American English - comfortable (usually about furniture)

 
fall over - upadnout
BrE
/ˌfɔ:l'əʊvə/ Přehrát
AmE
/ˌfɔ:l'oʊvər/ Přehrát

verb - to drop to the ground, e.g. because you slip or trip etc.

 
fight - rvačka
BrE
/'faɪt/ Přehrát
AmE
/'faɪt/ Přehrát

noun - a situation in which you use weapons or your own body to try to defeat somebody, usually in a violent way

 
fluorescent - světélkující, fluorescenční
BrE
/ˌflʊə'resənt/ Přehrát
AmE
/ˌflʊə'resənt/ Přehrát

adjective - giving off bright electric light

 
guide - průvodce
BrE
/'gaɪd/ Přehrát
AmE
/'gaɪd/ Přehrát

noun - a person who shows you round a place which you don't know well

 
improper - nevhodný, nesprávný
BrE
/ɪm'prɒpə/ Přehrát
AmE
/ɪm'prɑ:pər/ Přehrát

adjective - the incorrect one, the wrong one, the one not suitable for the particular situation

 
leash - přivázat, připoutat, přikšírovat
BrE
/'li:ʃ/ Přehrát
AmE
/'li:ʃ/ Přehrát

verb - to tie with a rope

mirror
mirror - zrcadlo, zrcátko
BrE
/'mɪrə/ Přehrát
AmE
/'mɪrər/ Přehrát

noun - a glass surface in which you can see your reflection

 
pale - bledý, vybledlý
BrE
/'peɪl/ Přehrát
AmE
/'peɪl/ Přehrát

adjective - not bright, rather white

point
point - mířit
BrE
/'pɔɪnt/ Přehrát
AmE
/'pɔɪnt/ Přehrát

verb - to aim a gun etc. in a particular direction

punch
punch - uhodit (pěstí), dát pěstí, udeřit (pěstí), praštit (pěstí)
BrE
/'pʌntʃ/ Přehrát
AmE
/'pʌntʃ/ Přehrát

verb - to hit something or somebody hard with the fist

 
recognize - poznat, rozpoznat
BrE
/'rekəgnaɪz/ Přehrát
AmE
/'rekəgnaɪz/ Přehrát

verb - to know again something or somebody you've met or known before

restroom
restroom - záchody, veřejné záchodky
BrE
/'restru:m/ Přehrát
AmE
/'restru:m/ Přehrát

noun, American English - public toilets

 
retire - odstoupit, ustoupit
BrE
/rɪ'taɪə/ Přehrát
AmE
/rɪ'taɪər/ Přehrát

verb - to leave a post or a job (esp. after a long time you have been doing it)

 
rotate - otočit kolem osy, otočit (kolem osy)
BrE
/rəʊ'teɪt/ Přehrát
AmE
/'roʊteɪt/ Přehrát

verb - to turn something around an axis

 
sober up - vystřízlivět
BrE
/'səʊbə'rʌp/ Přehrát
AmE
/'soʊbər'ʌp/ Přehrát

verb - to become sober after you've drunk a lot of alcohol; to make somebody sober

 
tasteless - bez chuti, nechutný
BrE
/'teɪstləs/ Přehrát
AmE
/'teɪstləs/ Přehrát

adjective - not tasting good, or having no taste at all

 
troubleshooting - řešení problémů
BrE
/'trʌblʃu:tɪŋ/
AmE
/'trʌblʃu:t̬ɪŋ/ Přehrát

noun - the act of locating and fixing problems, especially with appliances, machines etc.

 
wander - toulat se, potulovat se, bloumat
BrE
/'wɒndə/ Přehrát
AmE
/'wɑ:ndər/ Přehrát

verb - to walk about without a particular goal or direction

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Beer Troubleshooting Guide

Humorný článek popisující problémy, které mohou nastat při návštěvě hospody, a jejich řešení.
INTERMEDIATE

Face2Face INT, unit 1A - reading

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 1A, Reading, strana 4
INTERMEDIATE

Face2Face INT, unit 1A - reading - the rest on p. 113

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 1A, Reading, strana 113
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář