Help for English

ISLAND vs. ICELAND

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 10.09.2018

Další dvojice slov, která by se studentům mohla plést. Problém je také často u výslovnosti. (upravený článek z roku 2009)ISLAND vs. ICELAND

V dnešním článku si opět ukážeme dvojici slov, která by se studentům mohla plést. V češtině i angličtině existuje slovíčko “island”. Jejich významy se však nerovnají.

Možná víte, že pod anglickým slůvkem island/'aɪlənd/ se skrývá český ostrov. Ostrov Island se ovšem v angličtině neřekne Iceland/'aɪslənd/ (doslova “ledová země”).

Pozor na výslovnost!

Studenti velmi často chybují ve výslovnosti a to převážně u slovíčka island/'aɪlənd/ (ostrov), kde vyslovují písmeno -s-, které se zde však nevyslovuje. Jinak je to u slova Iceland/'aɪslənd/, což je vlastně složenina ice + land (ledová země).

island

large / big island = velký ostrov
small / little island = malý ostrov (ostrůvek)

desert/'dezət/ island = opuštěný ostrov
remote/rɪ'məʊt/ island = odlehlý ostrov
uninhabited/anən'hæb­ətɪd/ island = neobydlený ostrov

tropical island = tropický ostrov
Greek island = řecký ostrov

islander/'aɪləndə­/ = ostrovan

A když už jsme u ostrovů, určitě je dobré zmínit ještě tři slovíčka:

peninsula/pe'nɪns­jʊlə/ = poloostrov

archipelago/ˌɑ:kɪ'pel­əgəʊ/ = souostroví

isle/'aɪl/ = ostrov (používá se převážně v literatuře a v názvech ostrovů)

islet /'aɪlət/ = ostrůvek (používá se i přeneseně a anatomicky)

Iceland

Iceland/'aɪslənd/ = Island
Icelander /'aɪslənər/ = Islanďan
Icelandic /'aɪsləndɪk/ = islandský, islandština
The Republic of Iceland = Republika Island

islander vs. Icelander

Obě dnešní slovíčka mohou mít příponu -er, proto připomínáme:

islander /'aɪləndər/ = ostrovan
Icelander /'aɪsləndər/ = Islanďan

 

Ireland

Jako poslední přidáme ještě Irsko. Je zde totiž jistá výslovností podobnost:

Ireland/'aɪələnd/ = Irsko
island/'aɪlənd/ = ostrov
Iceland/'aɪslənd/Island

Závěr

Pletla se tato slovíčka i vám? Doufáme, že je to minulostí. Stačí si pamatovat, že stát / ostrov ‘Island’ je vlastně ‘ledová země’, tedy Iceland /'aɪslənd/.

Také je dobré nezapomenout na to, že v anglickém překladu českého slova ‘ostrov’ se nevyslovuje písmeno -s-, proto island /'aɪlənd/.

A může se hodit i věta Island je ostrov = Iceland is an island.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

US College Year Classifications

Jak probíhá studium na americké vysoké škole? Jak se říká jednotlivým ročníkům?
PRE-INTERMEDIATE

UNTIL vs. BY

Víte, že místo předložky UNTIL je často nutno použít předložku BY? Dnes vám ukážeme, kdy se bez BY neobejdete. (upravený článek z roku 2009)

PRE-INTERMEDIATE

Test: UNTIL vs. BY

Otestujte si, jestli umíte správně používat tato dvě slovíčka. Obě se v češtině překládají stejně, ale jejich použití má svá jasná pravidla.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno ISLAND vs. ICELAND 5 7571 Od Narim poslední příspěvek
před 6 lety