Help for English

SKY vs. HEAVEN

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 10.07.2018

Jaký je rozdíl mezi slovíčky SKY a HEAVEN, která obě můžeme do češtiny překládat jako ‘nebe’? S jakými dalšími slovíčky by se mohla plést?SKY vs. HEAVEN

Dvojice slovíček sky/'skaɪ/ a heaven/'hevn/ mohou být poněkud matoucí. Do češtiny je totiž můžeme obě přeložit jedním slovíčkem nebe. V tomto článku se podíváme na to, jaký je v nich rozdíl, a upozorníme na další slovíčka, která si studenti s nimi mohou splést.

SKY – nebe, obloha

sky

První z obou slovíček nám asi bude nejbližší. Podstatné jméno sky/'skaɪ/ označuje nebe či oblohu ve smyslu atmosféry viditelné ze země. Obvykle se používá v jednotném čísle s určitým členem.

Look at the sky. There's a storm coming. TTT
The sky was blue and there wasn't a single cloud in sight. TTT
The night sky was full of stars. TTT  

Ve spojení se sky používáme předložku in (nikoliv on).

There are no stars in the sky tonight. TTT  

Někdy se setkáme i s množným číslem skies – nebesa. Je to poněkud poetičtější. Původně totiž sky znamenalo mrak, skies tedy oblaka, mračna.

It was beautiful – blue skies above and blue ocean waves below. TTT
In my dream, I was a gigantic eagle soaring through the skies. TTT  

Občas se setkáte s idiomem sky's the limit, který říká, že možnosti jsou obrovské nebo že nás nic nezastaví.

If you get a car, then sky's the limit. TTT 

Pozor, nepleťte si slovíčka sky/'skaɪ/ (množné číslo skies) a ski/'ski:/ (množné číslo skis). Více také v článku Slovíčko SKI.

V češtině používáme slovíčko obloha také ve smyslu zeleninové oblohy na talíři. V angličtině se v tomto významu používá podstatné jméno garnish/'gɑ:nɪʃ­/. České slovíčko nebesa (nad postelí) přeložíme jako canopy/'kænəpi/.

HEAVEN – nebe, nebesa

heaven

Na rozdíl od sky se podstatné jméno heaven/'hevn/ používá ve smyslu náboženském či duchovním, tedy pro nebe jako místo, kde v křesťanském pojetí žije Bůh a kam přijdou dobří a spravedliví lidé po smrti.

God and His angels live in heaven. TTT
Do good people really go to heaven when they die? TTT
Your grandma is in heaven now, sweetie. TTT  

Všimněte si, že i zde je předložka in, ale člen se zde nepoužívá.

Protože se jedná o náboženský koncept, píše se někdy heaven s velkým H:

Satan fell from Heaven for disobeying God. TTT  

V některých ustálených spojeních lze dokonce slovíčka God a Heaven zaměňovat:

  • God / Heaven forbid!
  • God / Heaven knows
  • God / Heaven help
  • In God's / Heaven's name
  • Thank God / Heaven

Přeneseně se ale podstatné jméno heaven používá i v nenáboženském významu. Označuje potom pocit blaženosti či něco, co nám tento pocit přináší.

This song is heaven. I can't stop listening to it. TTT
My mom's strawberry cheesecake tastes like heaven. TTT
Our weekend getaway was pure heaven. TTT  

Existuje také několik idiomů, kde se heaven objevuje:

He was in seventh heaven when he opened his birthday present. He was so happy! TTT
These socks stink to high heaven! TTT
Joe and Monica are a couple made in heaven. TTT
The weekend without kids was heaven on earth. TTT 

Od slovíčka heaven je odvozené přídavné jméno heavenly/'hevənli – nebeský, božský. I to má význam duchovní i přenesený.

Our Heavenly Father, forgive us our sins. TTT
I fell in love with the singer's heavenly voice. TTT 

Plurál the heavens může označovat i oblohu (podobně jako skies). Je to ale spíše v knižním či básnickém stylu.

From the earliest of times, man looked to the heavens and dreamed of being able to fly. TTT 

Pozor, existuje také slovíčko haven/'heɪvn/, které překládáme jako útočiště, úkryt či bezpečný přístav.

The game reserve is a haven for wildlife. TTT 

Ve státě Connecticut leží např. město New Haven. Není to tedy nové nebe ale nový přístav.

Závěrem

Nakonec ještě krátké shrnutí.

  • sky/'skaɪ/ – obloha nad námi, používá se s určitým členem. Na obloze je potom in the sky. Množné číslo je skies.
  • heaven/'hevn/ – nebe jako místo, kde žije Bůh. Používá se bez členu, někdy se píše s velkým písmenem. Přeneseně se používá pro velmi pozitivní pocit, blaženost apod.

Pozor na možnou záměnu:

  • sky/'skaɪ/ (množné číslo skies) x ski/'ski:/ (množné číslo skis)
  • heaven/'hevn/ (nebe) x haven/'heɪvn/ (útočiště)


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Na obloze

Slovíčka spojená s oblohou.

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako)

Jaký je rozdíl mezi předložkami LIKE (jako) a AS (jako), zaměříme se i na další způsoby vyjádření českého ‚jako‘ a na některé gramatické vazby.
PRE-INTERMEDIATE

What does he look like? / What is he like?

Jak je to s těmito záludnými otázkami? Jak je správně vytvořit, použít a co přesně znamenají? (upravený článek z roku 2009)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno SKY vs. HEAVEN 2 395 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 11 měsíci