Help for English

SKY vs. HEAVEN

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 10.07.2018

Jaký je rozdíl mezi slovíčky SKY a HEAVEN, která obě můžeme do češtiny překládat jako ‘nebe’? S jakými dalšími slovíčky by se mohla plést?SKY vs. HEAVEN

Dvojice slovíček sky/'skaɪ/ a heaven/'hevn/ může být poněkud matoucí. Do češtiny je totiž můžeme obě přeložit jako nebe. V tomto článku se podíváme na to, jaký je v nich rozdíl, a upozorníme na další slovíčka, která si studenti s nimi mohou splést.

SKY – nebe, obloha

sky

První z obou slovíček nám asi bude nejbližší. Podstatné jméno sky/'skaɪ/ označuje nebe či oblohu ve smyslu atmosféry viditelné ze země. Obvykle se používá v jednotném čísle s určitým členem.

Look at the sky. There's a storm coming. TTT *1
The sky was blue and there wasn't a single cloud in sight. TTT *2
The night sky was full of stars. TTT *3  

Ve spojení se sky používáme předložku in (nikoliv on).

There are no stars in the sky tonight. TTT *4  

Někdy se setkáme i s množným číslem skies – nebesa. Je to poněkud poetičtější. Původně totiž sky znamenalo mrak, skies tedy oblaka, mračna.

It was beautiful – blue skies above and blue ocean waves below. TTT *5
In my dream, I was a gigantic eagle soaring through the skies. TTT *6  

Občas se setkáte s idiomem sky's the limit, který říká, že možnosti jsou obrovské nebo že nás nic nezastaví.

If you get a car, then sky's the limit. TTT *7  

Pozor, nepleťte si slovíčka sky/'skaɪ/ (množné číslo skies) a ski/'ski:/ (množné číslo skis). Více také v článku Slovíčko SKI.

V češtině používáme slovo obloha také ve smyslu zeleninové oblohy na talíři. V angličtině se v tomto významu používá podstatné jméno garnish/'gɑ:nɪʃ­/. České slovíčko nebesa (nad postelí) přeložíme jako canopy/'kænəpi/.

HEAVEN – nebe, nebesa

heaven

Na rozdíl od sky se podstatné jméno heaven/'hevn/ používá ve smyslu náboženském či duchovním, tedy pro nebe jako místo, kde v křesťanském pojetí žije Bůh a kam přijdou dobří a spravedliví lidé po smrti.

God and His angels live in heaven. TTT *8
Do good people really go to heaven when they die? TTT *9
Your grandma is in heaven now, sweetie. TTT *10  

Všimněte si, že i zde je předložka in, ale člen se zde nepoužívá.

Protože se jedná o náboženský koncept, píše se někdy heaven s velkým H:

Satan fell from Heaven for disobeying God. TTT *11  

V některých ustálených spojeních lze dokonce slovíčka God a Heaven zaměňovat:

 • God / Heaven forbid!
 • God / Heaven knows
 • God / Heaven help
 • In God's / Heaven's name
 • Thank God / Heaven

Přeneseně se ale podstatné jméno heaven používá i v nenáboženském významu. Označuje potom pocit blaženosti či něco, co nám tento pocit přináší.

This song is heaven. I can't stop listening to it. TTT *12
My mom's strawberry cheesecake tastes like heaven. TTT *13
Our weekend getaway was pure heaven. TTT *14  

Existuje také několik idiomů, kde se heaven objevuje:

He was in seventh heaven when he opened his birthday present. He was so happy! TTT *15
These socks stink to high heaven! TTT *16
Joe and Monica are a couple made in heaven. TTT *17
The weekend without kids was heaven on earth. TTT *18  

Od slovíčka heaven je odvozené přídavné jméno heavenly/'hevənli – nebeský, božský. I to má význam duchovní i přenesený.

Our Heavenly Father, forgive us our sins. TTT *19
I fell in love with the singer's heavenly voice. TTT *20  

Plurál the heavens může označovat i oblohu (podobně jako skies). Je to ale spíše v knižním či básnickém stylu.

From the earliest of times, man looked to the heavens and dreamed of being able to fly. TTT *21  

Pozor, existuje také slovíčko haven/'heɪvn/, které překládáme jako útočiště, úkryt či bezpečný přístav.

The game reserve is a haven for wildlife. TTT *22  

Ve státě Connecticut leží např. město New Haven. Není to tedy nové nebe ale nový přístav.

Závěrem

Nakonec ještě krátké shrnutí.

 • sky/'skaɪ/ – obloha nad námi, používá se s určitým členem. Na obloze je potom in the sky. Množné číslo je skies.
 • heaven/'hevn/ – nebe jako místo, kde žije Bůh. Používá se bez členu, někdy se píše s velkým písmenem. Přeneseně se používá pro velmi pozitivní pocit, blaženost apod.

Pozor na možnou záměnu:

 • sky/'skaɪ/ (množné číslo skies) x ski/'ski:/ (množné číslo skis)
 • heaven/'hevn/ (nebe) x haven/'heɪvn/ (útočiště)
Překlad:
 1. Podívej se na oblohu. Bude bouřka.
 2. Nebe bylo modré a v dohledu nebyl jediný mrak.
 3. Noční obloha byla plná hvězd.
 4. Dnes večer nejsou na obloze žádné hvězdy.
 5. Bylo to krásné, modrá nebesa nahoře a modré vlny oceánu dole.
 6. V mém snu jsem byl obrovským orlem vznášejícím se v nebesích.
 7. Když si pořídíš auto, potom tě nic nezastaví.
 8. Bůh a jeho andělé žijí v nebi.
 9. Chodí hodní lidé opravdu do nebe, když umřou?
 10. Tvoje babička je teď v nebi, zlatíčko.
 11. Satan spadl z nebe za to, že byl neposlušný Bohu.
 12. Tahle písnička je nádherná. Nemůžu ji přestat poslouchat.
 13. Jahodový tvarohový dort od mojí mámy chutná fantasticky.
 14. Naše víkendová dovolená byla jako v ráji.
 15. Byl v sedmém nebi, když si otevřel narozeninový dárek. Měl takovou radost!
 16. Tyhle ponožky páchnou na sto honů!
 17. Joe a Monica jsou dokonalý pár.
 18. Víkend bez dětí byl úplný ráj.
 19. Náš nebeský Otče, odpusť nám naše hříchy.
 20. Zamiloval jsem se do zpěvaččina božského hlasu.
 21. Již od počátku věků člověk upínal zrak k nebesům a snil o tom, že umí létat.
 22. Ta přírodní rezervace je útočištěm pro divoká zvířata.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Na obloze

Slovíčka spojená s oblohou.

PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
INTERMEDIATE

MASK vs. DISGUISE vs. COSTUME

Jaký je rozdíl, mezi slovíčky MASK, DISGUISE a COSTUME, která často shodně překládáme jako ‘maska’?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno SKY vs. HEAVEN 3 2210 Od AdrianaXXX poslední příspěvek
před 3 lety