Help for English

RELATION vs. RELATIONSHIP

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 17.01.2021

Slovo ‘vztah’ lze kromě jiného vyjádřit dvěma anglickými výrazy: RELATION a RELATIONSHIP. Je mezi nimi nějaký rozdíl?RELATION vs. RELATIONSHIP

Studenti často zaměňují slovíčka relation a relationship. Obyčejný překladový slovník totiž u obou uvádí překlad vztah. My si ale dnes ukážeme, že to není vždy to samé.

relation

Podstatné jméno relation/rɪ'leɪʃn popisuje vztah mezi dvěma lidmi, který je daný, především vztah příbuzenský. Mají-li dva lidé mezi sebou vztah (relation), jsou příbuzní. Takový vztah se nedá ovlivnit, budovat, pokazit, chvíli ho mít a chvíli ne. Tento vztah je daný.

Jako podstatné jméno se ve spojení s lidmi nepoužívá moc často, běžné je však použití přídavného jména related/rɪ'leɪtɪ­d/ (příbuzný):

We're not related. TTT *1
Jack gets special treatment because he's related to the principal. TTT *2  

Pro pokrevní vztah se také používá spojení blood relation.

Podstatné jméno relation/rɪ'leɪʃn potom může označovat nejen takový vztah, ale i příbuzného člověka přímo. Potom se jedná o synonymum známějšího slova relative/'relətɪv:

The service was for the family and relatives only. TTT *3  

Ve spojení s příbuzenskými vztahy mezi lidmi tedy místo relation uslyšíte spíše přídavné jméno related či podstatné jméno relative.

relationship

Podstatné jméno relationship/rɪ'leɪʃ­nʃɪp/ označuje něco jiného. Vyjadřuje, jak spolu nějací dva lidé vycházejí. To je ten vztah, který může být dobrý či špatný, který se může budovat apod. Takové vztahy máte s lidmi ve vašem okolí, včetně těch ve vaší rodině.

Může to být tedy vztah s partnerem, ale i se sourozencem, rodiči, sousedy apod. Ten může být dobrý i špatný a lze ho budovat.

The distance is not very good for our relationship. TTT *4
I need to repair my relationship with my brother. We used to be so close. TTT *5  

relations

V poněkud formálnější angličtině se setkáte s množným číslem podstatného jména relation/rɪ'leɪʃn. To se používá v podobném významu jako relationship, tedy pro vztahy mezi lidmi (především mezi skupinami lidí), státy, národy, firmami apod.

Znáte možná výraz public relations – ten označuje vztahy nějakého podniku s okolním světem.

They have very good relations with all the European countries. TTT *6
After his death, the relations between his wife and the children deteriorated. TTT *7

Slovo relations spíše používáme v méně osobních kontextech, relationship je osobnější.

relation / relationship s věcmi

Mluvíme-li o vztahu dvou věcí, používáme nejčastěji relation, obzvláště v techničtějším smyslu. Mnohdy ale není potřeba nějak přísně mezi těmito dvěma slůvky odlišovat.

The speaker addressed the relation / relationship between poverty and crime. TTT *8

V některých ustálených formálních spojeních používáme pouze relation:

The movie PREY bears no relation to the book PREY by Michael Crichton. TTT *9
It's hard to understand copyright issues in relation to music. TTT *10  

I pro věci často používáme přídavné jméno related (to):

Poverty and crime are closely related. TTT *11
The movie PREY isn't related to Crichton's novel PREY. TTT *12  

Závěrem

Pokud jste četli pozorně, určitě se už nedopustíte následujících častých chyb:

I have a very bad relation with my brother.

Má být relationship, protože relation popisuje jen to, že jsme bratři. Takový vztah není ani dobrý ani špatný, ten prostě JE.

Our school has a good relationship with a school in Germany.

Lepší je použít good relations, protože mluvíme o nějakých méně osobních vztazích mezi školami, ne o tom, že někdo má někoho rád, je mu s ním dobře / špatně, nebo s ním má dokonce romantický vztah.

Překlad:
 1. Nejsme příbuzní.
 2. Jack má protekci, protože on a ředitel jsou příbuzní.
 3. Obřad byl pouze pro rodinu a příbuzné.
 4. Ta vzdálenost není pro náš vztah moc dobrá.
 5. Potřebuji napravit vztah se svým bratrem. Bývali jsme si tak blízko.
 6. Mají velmi dobré vztahy se všemi evropskými zeměmi.
 7. Po jeho smrti se vztahy mezi jeho ženou a dětmi zhoršily.
 8. Přednášející mluvil o vztahu mezi chudobou a zločinem.
 9. Film ‘Kořist’ nemá nic společného s knihou ‘Kořist’ od Michaela Crichtona.
 10. Není snadné pochopit otázku autorských práv týkajících se hudby.
 11. Chudoba a kriminalita spolu úzce souvisí.
 12. Film ‘Kořist’ nemá nic společného s Crichtonovým románem ‘Kořist’.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Vocabulary test: Family and friends (verze A)

Tests slovní zásoby zaměřený na slovíčka a vazby týkající se rodiny, vztahů, přátel apod.
PRE-INTERMEDIATE

Vocabulary test: Family and friends (verze B)

Tests slovní zásoby zaměřený na slovíčka a vazby týkající se rodiny, vztahů, přátel apod.
PRE-INTERMEDIATE

Friends and acquaintances

Conversational questions for Friends & acquaintances
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno RELATION vs RELATIONSHIP 10 11823 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 14 lety