Help for English

EFFORT vs. AFFORD

INTERMEDIATE Vydáno dne 19.04.2018

Další dvojice slovíček, která se studentům často pletou. Potrápit dokáže hlavně výslovnost. (upravený článek z roku 2010)EFFORT vs. AFFORD

V dnešním článku si rozebereme opět dvojici slov, která se studentům často pletou. Studenti tato slova často zaměňují, nebo znají pouze jedno z nich. Je zde rozdíl v pravopisu i ve výslovnosti. Podívejte se na následující obrázek:

Slůvko effort/'efət/ je snaha, úsilí. Přízvuk je na první slabice. Sloveso afford/ə'fɔ:d/ znamená dovolit si a pro lepší zapamatování použijeme auto značky Ford, které je do slova “vsazeno”. Přízvuk je na druhé slabice, tedy právě na názvu značky tohoto auta.

Pokud máte peníze, můžete si třeba dovolit koupit auto. No a proč ne například Ford, který nám při psaní i výslovnosti pomůže.

Pojďme si nyní říci o těchto slovíčkách trochu více.

EFFORT

Podstatné jméno effort/'efət/ znamená úsilí, snaha, námaha apod.

a lot of effort = mnoho úsilí
much effort = mnoho úsilí

considerable effort = značné úsilí / námaha
minimal effort = minimální úsilí / námaha
wasted effort = promarněné úsilí / námaha
enormous / big effort = obrovské úsilí / snaha
great / huge / major effort = obrovské úsilí / snaha

use effort = vynaložit úsilí
take / require effort = vyžadovat úsilí
put effort into (doing) sth = vložit do něčeho úsilí

I lifted the box without using much effort. TTT
Sarah put a lot of effort into the project. TTT
It took great effort to persuade him to do that. TTT
Learning English takes considerable effort. TTT  

V příkladech výše je podstatné jméno effort nepočitatelné. Může však být i počitatelné:

make an / the effort = snažit se, přemoci se, vynaložit námahu
do sth with an effort = dělat něco s námahou (přemáhat se)
in an effort to do sth = ve snaze něco udělat
through / despite sb's effort (efforts) = díky / navzdory něčí snaze (snahám)
be worth the effort = stát za námahu

Please make an effort to be polite. TTT
Our garden is so beautiful solely through my mum's effort. TTT
Arranging the party was difficult, but it was worth the effort. TTT
Jack controlled his temper with an effort. TTT
In an effort to reduce cost, some manufacturers are moving their operations into Eastern Europe. TTT  

Další slovní druhy jsou effortless/'efətləs/ (lehký, snadný, nenamáhavý) a effortlessly/'efətləs­li/ (lehce, snadno, bez námahy).

AFFORD

Sloveso afford/ə'fɔ:d/ znamená dovolit si, a to ve významu mít dost peněz nebo času, nebo mít jistotu, že nenastanou problémy. Většinou se pojí se slovesem can (can't, could, be able to):

can afford sth = moci si něco dovolit
can afford to do sth = moci si dovolit něco udělat

I can afford to buy a Ford. TTT
I can afford a Ford. TTT (afford vyslovujeme stejně jako a Ford)

We can't afford to buy such an expensive house. TTT
Jack couldn't afford to go on holiday last year. TTT
I'm sure you can easily afford to pay for that. TTT
I can hardly afford to pay so much. TTT
It's expensive. Can we afford that? TTT  

He can't afford to ignore the warning from his boss. TTT
You can't afford to make any more mistakes. TTT  

Další slovní druh je affordable/ə'fɔ:dəb­əl/ (cenově dostupný). Pozor na výslovnost přípony -able.

Závěr

Jak jste si jistě všimli ve vysvětlení a příkladových větách, obě tato slovíčka jsou velice užitečná a určitě je dobré je znát. A když znát, tak i se správným pravopisem a výslovností. U výslovnosti mají totiž občas problémy i pokročilejší studenti.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

'Rock and roll' není nutně 'rokenrol'

Víte, že anglický výraz “rock and roll” neodpovídá významem českému “rokenrol”?

PRE-INTERMEDIATE

Škola, kámen úrazu

(Upravený článek z roku 2010) Upozornění na notorické chyby, kterých se dopouštějí především čeští studenti angličtiny. Zaměříme se na slovíčka a slovní spojení spojená se školou.
PRE-INTERMEDIATE

Divák v angličtině

Jak správně přeložit do angličtiny slovo ‘divák’? Je rozdíl mezi divákem televizním a divákem např. v kině?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno EFFORT vs. AFFORD 6 10528 Od AdrianaXXX poslední příspěvek
před 9 měsíci