Help for English

Futurama 1x07

INTERMEDIATE Vydáno dne 13.01.2009

30 slovíček ze sedmé epizody seriálu Futurama (My Three Suns) 
assassinate - spáchat atentát (na někoho), úkladně zavraždit
BrE
/ə'sæsəneɪt/ Přehrát
AmE
/ə'sæsəneɪt/ Přehrát

verb - to kill an important or famous person (esp. for money)

 
car wash - myčka na auta
BrE
/'kɑ:ˌwɒʃ/ Přehrát
AmE
/'kɑ:rˌwɑ:ʃ/ Přehrát

noun - a place where you can have your car washed

 
consort - králova choť, královnin choť
BrE
/'kɒnsɔ:t/ Přehrát
AmE
/'kɑ:nsɔ:rt/ Přehrát

noun - the husband or wife of a king or queen

 
coronation - korunovace
BrE
/ˌkɒrə'neɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌkɔ:rə'neɪʃn/ Přehrát

noun - a ceremony in which a new king or queen is installed

 
diarrhoea - průjem
BrE
/ˌdaɪə'rɪ:ə/ Přehrát
AmE
/ˌdaɪə'rɪ:ə/ Přehrát

noun - an illness or a symptom of an illness in which you empty your bowels more frequently and your stool is in a watery form

 
emperor - císař
BrE
/'empərə/ Přehrát
AmE
/'empərər/ Přehrát

noun - the ruler of an empire

 
enthrone - usadit na trůn
BrE
/ɪn'θrəʊn/ Přehrát
AmE
/ɪn'θroʊn/ Přehrát

verb - to put somebody on the the throne officially (and make them King or Queen)

 
gills - žábry
BrE
/'gɪlz/ Přehrát
AmE
/'gɪlz/ Přehrát

noun - the organ that enables fish to breathe under water

 
gourmet - labužník, gurmán
BrE
/'gʊəmeɪ/ Přehrát
AmE
/gʊr'meɪ/ Přehrát

noun - a person enjoys high-quality food and drink

grasshopper
grasshopper - luční koník, kobylka, saranče
BrE
/'grɑ:shɒpə/ Přehrát
AmE
/'græshɑ:pər/ Přehrát

noun - an insect that lives in the grass, jumps very high and far and makes a sharp sound by rubbing its legs together, it is usually green

 
hail - zdravit
BrE
/'heɪl/ Přehrát
AmE
/'heɪl/ Přehrát

verb, dated - to greet

 
ingredient - přísada
BrE
/ɪn'gri:dɪənt/ Přehrát
AmE
/ɪn'gri:diənt/ Přehrát

noun - one of the food items you need in order to cook something

 
lay off - nechat (někoho či něco) být
BrE
/ˌleɪ'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌleɪ'ɑ:f/ Přehrát

verb, informal - to stop annoying someone, to stop doing something annoying

 
notch - stupínek, stupeň
BrE
/'nɒtʃ/ Přehrát
AmE
/'nɑ:tʃ/ Přehrát

noun, informal - a point on a scale

 
oath - přísaha
BrE
/'əʊθ/ Přehrát
AmE
/'oʊθ/ Přehrát

noun - an official promise to do something, esp. at a court of law when you promise to tell the truth

octopus
octopus - chobotnice
BrE
/'ɒktəpʊs/ Přehrát
AmE
/'ɑ:ktəpʊs/ Přehrát

noun - a sea animal with eight strong arms and a head

 
outnumber - být v přesile, mít početní převahu
BrE
/ˌaʊt'nʌmbə/ Přehrát
AmE
/ˌaʊt'nʌmbər/ Přehrát

verb - to be larger in number

 
pansy - padavka
BrE
/'pænzi/ Přehrát
AmE
/'pænzi/ Přehrát

noun, informal - a man or a boy who is not behaving in a very man-like way

 
reckless - neopatrný, nedbalý, hazardující
BrE
/'rekləs/ Přehrát
AmE
/'rekləs/ Přehrát

adjective - careless, not worried about consequences of one's actions

 
reign - vláda, panování
BrE
/'reɪn/ Přehrát
AmE
/'reɪn/ Přehrát

noun - being king or queen somewhere

 
ridiculous - absurdní, směšný (absurdní), k smíchu (absurdní)
BrE
/rɪ'dɪkjʊləs/ Přehrát
AmE
/rɪ'dɪkjələs/ Přehrát

adjective - very silly

 
slug - slimák
BrE
/'slʌg/ Přehrát
AmE
/'slʌg/ Přehrát

noun - a slow-moving creature with very soft body, it is similar to a snail but has no shell

strangle
strangle - škrtit, uškrtit, udusit
BrE
/'stræŋgl/ Přehrát
AmE
/'stræŋgl/ Přehrát

verb - to squeeze someone's neck to prevent breathing

 
supportive - podpůrný, podporující
BrE
/sə'pɔ:tɪv/ Přehrát
AmE
/sə'pɔ:rt̬ɪv/ Přehrát

adjective - encouraging; holding something from below so that it doesn't fall or collapse

swarm
swarm - rojit se
BrE
/'swɔ:m/ Přehrát
AmE
/'swɔ:rm/ Přehrát

verb - (esp. of flying insects) to move about in large groups

sweat
sweat - potit se
BrE
/'swet/ Přehrát
AmE
/'swet/ Přehrát

verb - to let drops of liquid come through the skin when it is hot or when you do hard work

tank top
tank top - top, tílko (tričko bez rukávů)
BrE
/'tæŋkˌtɒp/ Přehrát
AmE
/'tæŋkˌtɑ:p/ Přehrát

noun - a sleeveless T-shirt with a large U-shaped neck

 
urinate - močit
BrE
/'jʊərɪneɪt/ Přehrát
AmE
/'jʊrɪneɪt/ Přehrát

verb, formal - to go to the toilet and let the yellowish liquid come out of your body

vomit
vomit - zvracet
BrE
/'vɒmɪt/ Přehrát
AmE
/'vɑ:mɪt/ Přehrát

verb - to throw up; to let food come out of your stomach through your mouth, esp. when you feel sick

 
wreck - pokazit, zkazit, zničit
BrE
/'rek/ Přehrát
AmE
/'rek/ Přehrát

verb, informal - to ruin something, to make something failPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Futurama (a jiné okruhy slovní zásoby)

Okruhy slovní zásoby z animovaného seriálu Futurama.
PRE-INTERMEDIATE

Grammar Theme Park: Futurama

Gramatický test, ve kterém se všechny věty týkají nějakého konkrétního tématu, tentokráte je to animovaný seriál Futurama.
INTERMEDIATE

Futurama 1x03

30 slovíček ze třetí epizody seriálu Futurama
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář