Help for English

Futurama 1x08

INTERMEDIATE Vydáno dne 27.01.2009

30 slovíček z osmé epizody seriálu Futurama (A Big Piece of Garbage)



 
competition - konkurence
BrE
/ˌkɒmpə'tɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌkɑ:mpə'tɪʃn/ Přehrát

noun - a company that is doing the same business as you

 
density - hustota
BrE
/'densəti/ Přehrát
AmE
/'densət̬i/ Přehrát

noun - a measurement of how many units (people, things etc) are in one place

 
dibs - právo (na něco), nárok (na něco)
BrE
/'dɪbz/ Přehrát
AmE
/'dɪbz/ Přehrát

noun - the right to have something

 
distinguished - uznávaný, přední (uznávaný)
BrE
/dɪ'stɪŋgwɪʃt/ Přehrát
AmE
/dɪ'stɪŋgwɪʃt/ Přehrát

adjective - having good reputation, widely recognized and respected

 
embarrass - přivést do rozpaků, ztrapnit
BrE
/ɪm'bærəs/ Přehrát
AmE
/ɪm'bærəs/ Přehrát

verb - to make somebody feel silly or awkward, especially in front of people

 
event - událost (např. společenská)
BrE
/ɪ'vent/ Přehrát
AmE
/ɪ'vent/ Přehrát

noun - an occasion that has been organized and that is attended by many people

 
fetch - přinést, přivézt
BrE
/'fetʃ/ Přehrát
AmE
/'fetʃ/ Přehrát

verb - to bring, to go and get

 
filth - špína, odporná špína
BrE
/'fɪlθ/ Přehrát
AmE
/'fɪlθ/ Přehrát

noun - something disgusting, dirt

 
foul - odporný, hnusný, špinavý
BrE
/'faʊl/ Přehrát
AmE
/'faʊl/ Přehrát

adjective - filthy, extremely dirty, smelling badly

garbage
garbage - odpadky, odpad
BrE
/'gɑ:bɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'gɑ:rbɪdʒ/ Přehrát

noun, American English - things that are no longer needed and which you usually throw away, e.g. bits of food, old paper, tins etc.

grade
grade - známka (školní)
BrE
/'greɪd/ Přehrát
AmE
/'greɪd/ Přehrát

noun - a mark that you get at school for a test or exam

 
invention - vynález
BrE
/ɪn'venʃn/ Přehrát
AmE
/ɪn'venʃn/ Přehrát

noun - a new machine, design etc. that nobody has come up with before

 
inventor - vynálezce
BrE
/ɪn'ventə/ Přehrát
AmE
/ɪn'ventər/ Přehrát

noun - a person who makes something new, e.g. a machine or design, that nobody has come up with before

 
jackass - magor, trouba (urážka), blbec, debil
BrE
/'dʒækˌæs/ Přehrát
AmE
/'dʒækˌæs/ Přehrát

noun, informal - a stupid person (a man or a boy)

jar
jar - sklenice (zavařovací)
BrE
/'dʒɑ:/ Přehrát
AmE
/'dʒɑ:r/ Přehrát

noun - a glass container with a wide mouth, it is used e.g. for jam, pickles etc.

 
lame - trapný (hloupý), hloupý, přiblblý
BrE
/'leɪm/ Přehrát
AmE
/'leɪm/ Přehrát

adjective, informal - very bad

 
latest - nejnovější, poslední (nový), nový, úplně nový
BrE
/'leɪtəst/ Přehrát
AmE
/'leɪt̬əst/ Přehrát

adjective - very new

launch
launch - spustit (na vodu), vypustit (družici)
BrE
/'lɔ:ntʃ/ Přehrát
AmE
/'lɔ:ntʃ/ Přehrát

verb - to set on water (a boat etc.), to send into space (shuttle, sattelite etc.)

 
mayor - starosta, starostka
BrE
/'meə/ Přehrát
AmE
/'meɪər/ Přehrát

noun - a leader who manages a town or a city

 
nap - zdřímnutí
BrE
/'næp/ Přehrát
AmE
/'næp/ Přehrát

noun - a short light sleep

 
odour - zápach, pach, vůně
BrE
/'əʊdə/ Přehrát
AmE
/'oʊdər/ Přehrát

noun - a smell, esp. an unpleasant smell

 
peruse - přečíst (důkladně), prostudovat (důkladně)
BrE
/pə'ru:z/ Přehrát
AmE
/pə'ru:z/ Přehrát

verb, formal - to read carefully

 
pop quiz - nečekaná písemka, neohlášená prověrka, přepadovka (písemka), neohlášený test
BrE
/'pɒpˌkwɪz/ Přehrát
AmE
/'pɑ:pˌkwɪz/ Přehrát

noun - a short test that students weren't warned about beforehand

 
prize - ocenění, výhra, prémie, cena (pro vítěze)
BrE
/'praɪz/ Přehrát
AmE
/'praɪz/ Přehrát

noun - something valuable that is given to somebody who has won in a competition etc.

 
recycle - recyklovat
BrE
/rɪ'saɪkl/ Přehrát
AmE
/rɪ'saɪkl/ Přehrát

verb - to use something again after it has been processed, esp. about paper, plastic etc.

 
revenge - odplata, pomsta
BrE
/rɪ'vendʒ/ Přehrát
AmE
/rɪ'vendʒ/ Přehrát

noun - something you do in order to harm or hurt someone because they have hurt you

 
stench - smrad, puch
BrE
/'stentʃ/ Přehrát
AmE
/'stentʃ/ Přehrát

noun - a very bad smell

telescope
telescope - dalekohled
BrE
/'teləskəʊp/ Přehrát
AmE
/'teləskoʊp/ Přehrát

noun - an instrument that enables you to see very distant objects, or see them better

 
unbeatable - neporazitelný
BrE
/ʌn'bi:təbl/ Přehrát
AmE
/ʌn'bi:t̬əbl/ Přehrát

adjective - that cannot be beaten

 
wrinkled - zvrásněný, vrásčitý
BrE
/'rɪŋkld/ Přehrát
AmE
/'rɪŋkld/ Přehrát

adjective - having wrinkles



Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Futurama (a jiné okruhy slovní zásoby)

Okruhy slovní zásoby z animovaného seriálu Futurama.
PRE-INTERMEDIATE

Grammar Theme Park: Futurama

Gramatický test, ve kterém se všechny věty týkají nějakého konkrétního tématu, tentokráte je to animovaný seriál Futurama.
INTERMEDIATE

Futurama 1x10

30 slovíček z desáté epizody seriálu Futurama (A Flight to Remember)
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář