Help for English

Futurama 1x10

INTERMEDIATE Vydáno dne 31.01.2009

30 slovíček z desáté epizody seriálu Futurama (A Flight to Remember) 
bet - vsadit se, vsadit, sázet
BrE
/'bet/ Přehrát
AmE
/'bet/ Přehrát

verb - to risk money on something that might happen

 
bowels - útroby
BrE
/'baʊəlz/ Přehrát
AmE
/'baʊəlz/ Přehrát

noun - the inside of something, the center of something

bracelet
bracelet - náramek
BrE
/'breɪslɪt/ Přehrát
AmE
/'breɪslɪt/ Přehrát

noun - something worn around your wrist or arm as an ornament, usually made of silver, gold or other metal, leather, beads, etc.

 
catastrophe - katastrofa
BrE
/kə'tæstrəfi/ Přehrát
AmE
/kə'tæstrəfi/ Přehrát

noun - a disaster or great tragedy

comet
comet - kometa
BrE
/'kɒmɪt/ Přehrát
AmE
/'kɑ:mɪt/ Přehrát

noun - a bright thing in the sky that has a light head and a long tail

 
convincing - přesvědčivý
BrE
/kən'vɪnsɪŋ/ Přehrát
AmE
/kən'vɪnsɪŋ/ Přehrát

adjective - making somebody believe something

 
countess - hraběnka
BrE
/'kaʊntɪs/ Přehrát
AmE
/'kaʊnt̬ɪs/ Přehrát

noun - a noblewoman in some countries

cruise
cruise - výletní plavba, okružní plavba
BrE
/'kru:z/ Přehrát
AmE
/'kru:z/ Přehrát

noun - a sightseeing tour, usually on a large ship

deck
deck - paluba
BrE
/'dek/ Přehrát
AmE
/'dek/ Přehrát

noun - the main floor on a ship

 
fake - falešný, imitovaný
BrE
/'feɪk/ Přehrát
AmE
/'feɪk/ Přehrát

adjective - made to look like something or somebody

 
fiancé - snoubenec
BrE
/fɪ'ɒnseɪ/ Přehrát
AmE
/ˌfɪ:ɑ:n'seɪ/ Přehrát

noun - a man who has promised to marry someone

 
fraud - podvodník
BrE
/'frɔ:d/ Přehrát
AmE
/'frɔ:d/ Přehrát

noun - a person who commits the illegal act of cheating a person in order to get money

 
iceberg - ledovec (v moři), ledová hora (v moři)
BrE
/'aɪsbɜ:g/ Přehrát
AmE
/'aɪsbɜ:rg/ Přehrát

noun - a large mass of ice floating in the sea

 
itch - svědit
BrE
/'ɪtʃ/ Přehrát
AmE
/'ɪtʃ/ Přehrát

verb - to cause a kind of discomfort on the skin which makes you want to scratch it

 
jealous - žárlivý
BrE
/'dʒeləs/ Přehrát
AmE
/'dʒeləs/ Přehrát

adjective - being afraid of losing a person you like or love because somebody else likes him/her too

labour
labour - práce, úsilí, námaha, dřina, lopota
BrE
/'leɪbə/ Přehrát
AmE
/'leɪbər/ Přehrát

noun - hard work

 
malfunction - selhání, závada, porucha
BrE
/ˌmæl'fʌŋkʃn/ Přehrát
AmE
/ˌmæl'fʌŋkʃn/ Přehrát

noun - (of a machine) a failure to work properly

 
nebula - mlhovina
BrE
/'nebjʊlə/ Přehrát
AmE
/'nebjʊlə/ Přehrát

noun - a kind of large cloud (made up of gas and dust) in space

 
noble - šlechetný, hrdinský
BrE
/'nəʊbl/ Přehrát
AmE
/'noʊbl/ Přehrát

adjective - brave, heroic, unselfish

 
predict - předvídat, předpovídat
BrE
/prɪ'dɪkt/ Přehrát
AmE
/prɪ'dɪkt/ Přehrát

verb - to say what will happen in the future

 
security - ochranka
BrE
/sɪ'kjʊərətɪ/ Přehrát
AmE
/sɪ'kjʊərət̬i/ Přehrát

noun - a department or a group of people responsible for keeping safe the property of a company or an institution

 
seduction - svádění (někoho), svedení (někoho)
BrE
/sɪ'dʌkʃn/ Přehrát
AmE
/sɪ'dʌkʃn/ Přehrát

noun - the act of persuading someone to have sex with you or do other things that they are not supposed to do

 
star-crossed - komu není souzeno být spolu
BrE
/'stɑ:ˌkrɒst/ Přehrát
AmE
/'stɑ:rˌkrɑ:st/ Přehrát

adjective - (esp. about lovers) not able or allowed to be together because of circumstances, destiny etc.

 
suite - apartmá (v hotelu), hotelové apartmá
BrE
/'swi:t/ Přehrát
AmE
/'swi:t/ Přehrát

noun - a set of rooms in a hotel

 
tempting - lákavý
BrE
/'temptɪŋ/ Přehrát
AmE
/'temptɪŋ/ Přehrát

adjective - trying to persuade somebody to do something bad

 
trapped - uvězněný, chycený, lapený
BrE
/'træpt/ Přehrát
AmE
/'træpt/ Přehrát

adjective - caught with no possibility of escape

 
vacation - dovolená, prázdniny
BrE
/veɪ'keɪʃn/ Přehrát
AmE
/veɪ'keɪʃn/ Přehrát

noun, American English - the period of time when you do not go to school or work and can travel and relax instead

 
vessel - plavidlo
BrE
/'vesl/ Přehrát
AmE
/'vesl/ Přehrát

noun - a ship or any other craft used for water transportation

 
violation - porušení (např. předpisu)
BrE
/ˌvaɪə'leɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌvaɪə'leɪʃn/ Přehrát

noun - the act of breaking a law, a rule etc.

 
voyage - plavba
BrE
/'vɔɪɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'vɔɪɪdʒ/ Přehrát

noun - a journey in a ship, especially a long onePokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Futurama (a jiné okruhy slovní zásoby)

Okruhy slovní zásoby z animovaného seriálu Futurama.
PRE-INTERMEDIATE

Grammar Theme Park: Futurama

Gramatický test, ve kterém se všechny věty týkají nějakého konkrétního tématu, tentokráte je to animovaný seriál Futurama.
PRE-INTERMEDIATE

Futurama 1x01

30 slovíček z první epizody seriálu Futurama
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář