Help for English

Futurama 1x13

INTERMEDIATE Vydáno dne 25.02.2009

30 slovíček ze třinácté epizody seriálu Futurama (Fry and the Slurm Factory) 
addictive - návykový
BrE
/ə'dɪktɪv/ Přehrát
AmE
/ə'dɪktɪv/ Přehrát

adjective - that can make you unable to stop doing it or taking it (such as drugs)

behind
behind - zadek, zadnice
BrE
/bɪ'haɪnd/ Přehrát
AmE
/bɪ'haɪnd/ Přehrát

noun, informal - the part of your body on which you sit

berry
berry - bobule
BrE
/'beri/ Přehrát
AmE
/'beri/ Přehrát

noun - a small fruit, usually round

cap
cap - víčko
BrE
/'kæp/ Přehrát
AmE
/'kæp/ Přehrát

noun - a covering of a bottle etc.

cave
cave - jeskyně
BrE
/'keɪv/ Přehrát
AmE
/'keɪv/ Přehrát

noun - a hollow place inside a rock or under the ground

 
conclude - uzavřít, skončit
BrE
/kəŋ'klu:d/ Přehrát
AmE
/kəŋ'klu:d/ Přehrát

verb - to end, to form the end of something

 
contest - soutěž, závod
BrE
/'kɒntest/ Přehrát
AmE
/'kɑ:ntest/ Přehrát

noun - a kind of competition that tries to find the best, most beautiful etc.

 
creature - tvor, zvíře, bytost, stvoření
BrE
/'kri:tʃə/ Přehrát
AmE
/'kri:tʃər/ Přehrát

noun - a living being, an animal

 
curious - zvědavý
BrE
/'kjʊəriəs/ Přehrát
AmE
/'kjʊriəs/ Přehrát

adjective - wanting to know things

 
disgusting - odporný
BrE
/dɪs'gʌstɪŋ/ Přehrát
AmE
/dɪz'gʌstɪŋ/ Přehrát

adjective - having a terrible or extremely unpleasant taste, smell or look

 
emit - vydávat (např. zvuk), vysílat (něco do okolí)
BrE
/ɪ'mɪt/ Přehrát
AmE
/ɪ'mɪt/ Přehrát

verb - to send something out, such as smell, smoke, sound etc.

 
fever - horečka, vysoká teplota
BrE
/'fi:və/ Přehrát
AmE
/'fi:vər/ Přehrát

noun - a very high body temperature that you have when you are very ill

flavour
flavour - ochutit, přichutit, dochutit
BrE
/'fleɪvə/ Přehrát
AmE
/'fleɪvər/ Přehrát

verb - to add something to give the food a special taste

 
gain - nabírat (např. rychlost), nabrat (např. rychlost)
BrE
/'geɪn/ Přehrát
AmE
/'geɪn/ Přehrát

verb - to gradually get more of something

gauge
gauge - měřidlo, měřák, měřící přístroj
BrE
/'geɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'geɪdʒ/ Přehrát

noun - a small instrument that measures something

goggles
goggles - brýle (speciální)
BrE
/'gɒglz/ Přehrát
AmE
/'gɑ:glz/ Přehrát

noun - a special glasses of various kinds, ones worn by e.g. divers, pilots, soldiers etc.

 
ingredient - přísada
BrE
/ɪn'gri:dɪənt/ Přehrát
AmE
/ɪn'gri:diənt/ Přehrát

noun - one of the food items you need in order to cook something

 
moronic - debilní, hloupý
BrE
/mə'rɒnɪk/ Přehrát
AmE
/mə'rɑ:nɪk/ Přehrát

adjective - stupid

 
odds - pravděpodobnost, šance
BrE
/'ɒdz/ Přehrát
AmE
/'ɑ:dz/ Přehrát

noun - the likelihood of something happening

 
ooze - bahno, kal, břečka (v řece)
BrE
/'u:z/ Přehrát
AmE
/'u:z/ Přehrát

noun - soft mud found especially at the bottom of a lake or river

 
outlaw - postavit mimo zákon, zakázat
BrE
/'aʊtlɔ:/ Přehrát
AmE
/'aʊtlɔ:/ Přehrát

verb - to make something forbidden and illegal

plant
plant - továrna
BrE
/'plɑ:nt/ Přehrát
AmE
/'plænt/ Přehrát

noun - a factory

rotten
rotten - shnilý, prohnilý, zkažený
BrE
/'rɒtn/ Přehrát
AmE
/'rɑ:t̬n/ Přehrát

adjective - decayed, gone bad

 
secret - tajný
BrE
/'si:krət/ Přehrát
AmE
/'si:krət/ Přehrát

adjective - not known to most people, hidden

slave
slave - otrok
BrE
/'sleɪv/ Přehrát
AmE
/'sleɪv/ Přehrát

noun - a servant who has no freedom and is owned by his/her master

 
stinging - palčivý, pálivý, pichlavý
BrE
/'stɪŋɪŋ/ Přehrát
AmE
/'stɪŋɪŋ/ Přehrát

adjective - causing burning pain

torture
torture - mučení
BrE
/'tɔ:tʃə/ Přehrát
AmE
/'tɔ:rtʃər/ Přehrát

noun - the act of causing someone great pain esp. in order to make them give you information or to punish them

tummy
tummy - břicho, bříško
BrE
/'tʌmi/ Přehrát
AmE
/'tʌmi/ Přehrát

noun, informal - the belly, stomach (especially when talking to children)

worm
worm - žížala
BrE
/'wɜ:m/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rm/ Přehrát

noun - a small animal with no legs or bones, it lives in the ground and has no eyes

zinc
zinc - zinek
BrE
/'zɪŋk/ Přehrát
AmE
/'zɪŋk/ Přehrát

noun - (the chemical element of atomic number 30) a bluish-white metal which is used in many kinds of alloys, for example brass, and in galvanizing ironPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Futurama (a jiné okruhy slovní zásoby)

Okruhy slovní zásoby z animovaného seriálu Futurama.
ELEMENTARY

Budoucí čas

Jak se v angličtině vytváří a používá budoucí čas, dva typy budoucího času.
PRE-INTERMEDIATE

My future career and plans

Conversational questions for My future career & plans
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Futurama 1x13 0 6916