Help for English

Business Vocabulary Unit 2

INTERMEDIATE Vydáno dne 25.04.2009

Slovíčka z UNIT 2 našeho kurzu obchodní angličtiny. 
advertisement - reklama, inzerát
BrE
/əd'vɜ:tɪsmənt/ Přehrát
AmE
/ˌædvər'taɪzmənt/ Přehrát

noun - information in the newspapers or TV etc. that tries to persuade people to buy a product, use a service etc.

 
achievement - úspěch (dosažený), výkon
BrE
/ə'tʃi:vmənt/ Přehrát
AmE
/ə'tʃi:vmənt/ Přehrát

noun - something that has been managed, esp. through hard work etc.

 
apply - zažádat, podat žádost, ucházet se, přihlásit se
BrE
/ə'plaɪ/ Přehrát
AmE
/ə'plaɪ/ Přehrát

verb - to make a formal request for something; to make a formal request for a job etc.

 
benefits - výhody (zaměstnanecké)
BrE
/'benəfɪts/ Přehrát
AmE
/'benəfɪts/ Přehrát

noun - something good that you get from your employer apart from your salary

 
bonus - prémie
BrE
/'bəʊnəs/ Přehrát
AmE
/'boʊnəs/ Přehrát

noun - extra money you get from your employer

 
branch - odvětví, obor
BrE
/'brɑ:ntʃ/ Přehrát
AmE
/'bræntʃ/ Přehrát

noun - an area of study, a division, a part (of a company etc)

 
classifieds - inzerce v novinách, inzeráty v novinách
BrE
/'klæsɪfaɪdz/ Přehrát
AmE
/'klæsɪfaɪdz/ Přehrát

noun - the section in a newspaper where you can find short ads

commercial
commercial - reklama (televizní apod.)
BrE
/kə'mɜ:ʃl/ Přehrát
AmE
/kə'mɜ:rʃl/ Přehrát

noun - an advertisement on TV or radio

 
covering letter - průvodní dopis, motivační dopis
BrE
/'kʌvərɪŋˌletə/ Přehrát
AmE
/'kʌvərɪŋˌlet̬ər/ Přehrát

noun, formal - a letter that you send along with some documents, esp. a personal letter you send with your CV

 
CV - životopis (strukturovaný), strukturovaný životopis
BrE
/ˌsi:'vi:/ Přehrát
AmE
/ˌsi:'vi:/ Přehrát

noun - (abbreviation) a formal list of your personal data, qualifications, experience, etc. used especially when you apply for a job

 
experience - zkušenosti, praxe
BrE
/ɪks'pɪəriəns/ Přehrát
AmE
/ɪks'pɪriəns/ Přehrát

noun - knowledge or skill that you get from what you have gone through and from practice

 
feedback - zpětná vazba, odezva
BrE
/'fi:dˌbæk/ Přehrát
AmE
/'fi:dˌbæk/ Přehrát

noun - people's comments and opinions you get in response to your performance, work etc.

 
fire - dát padáka, vykopnout z práce, vyhodit z práce
BrE
/'faɪə/ Přehrát
AmE
/'faɪər/ Přehrát

verb, informal - to take somebody's job away

 
full-time - na plný úvazek
BrE
/ˌfʊl'taɪm/ Přehrát
AmE
/ˌfʊl'taɪm/ Přehrát

adjective - (of a job) with the usual working hours

 
income - příjem
BrE
/'ɪnkʌm/ Přehrát
AmE
/'ɪŋkʌm/ Přehrát

noun - the money you get regularly, e.g. for your work etc.

 
job description - popis práce, náplň práce, pracovní povinnosti
BrE
/'dʒɒb dɪˌskrɪpʃən/ Přehrát
AmE
/'dʒɑ:b dɪˌskrɪpʃən/ Přehrát

noun - the list of responsibilities connected with a particular job

 
lack - nedostatek
BrE
/'læk/ Přehrát
AmE
/'læk/ Přehrát

noun - not enough, too little or too few

 
launch - zahájit, spustit
BrE
/'lɔ:ntʃ/ Přehrát
AmE
/'lɔ:ntʃ/ Přehrát

verb - to start using something, to introduce something and start using it

 
maintain - udržovat (v dobrém stavu), starat se
BrE
/meɪn'teɪn/ Přehrát
AmE
/meɪn'teɪn/ Přehrát

verb - to keep in good condition

 
part-time - na částečný úvazek
BrE
/'pɑ:tˌtaɪm/ Přehrát
AmE
/'pɑ:rtˌtaɪm/ Přehrát

adjective - (of a job) with shorter working hours than usual

 
pension - penze, důchod
BrE
/'penʃn/ Přehrát
AmE
/'penʃn/ Přehrát

noun - money paid regularly to somebody who has reached a certain age and stopped working

 
position - pozice (v zaměstnání), pracovní zařazení
BrE
/pə'zɪʃn/ Přehrát
AmE
/pə'zɪʃn/ Přehrát

noun - a job, a thing that you do as a job

 
representative - zástupce, představitel, reprezentant
BrE
/ˌreprɪ'zentətɪv/ Přehrát
AmE
/ˌreprɪ'zent̬ət̬ɪv/ Přehrát

noun - a person who represents another person, a group of people, an organization, a nation etc.

 
resign - rezignovat, odstoupit, dát výpověď
BrE
/rɪ'zaɪn/ Přehrát
AmE
/rɪ'zaɪn/ Přehrát

verb - to give up a job, a position or a post

 
responsibility - zodpovědnost, odpovědnost
BrE
/rɪsˌpɒnsɪ'bɪləti/ Přehrát
AmE
/rɪsˌpɒnsɪ'bɪləti/ Přehrát

noun - ability to be trusted or relied on

 
salary - plat
BrE
/'sæləri/ Přehrát
AmE
/'sæləri/ Přehrát

noun - the money you get every month for the work you have done

 
specialize - specializovat se, specializovat
BrE
/'speʃəlaɪz/ Přehrát
AmE
/'speʃəlaɪz/ Přehrát

verb - to concentrate on one field only in order to be very good at it

 
telemarketing - telemarketing
BrE
/'teliˌmɑ:kɪtɪŋ/ Přehrát
AmE
/'teləˌmɑ:rkətɪŋ/ Přehrát

noun - selling things or services by using the telephone

 
union - odbory, odborová organizace, odborový svaz
BrE
/'ju:njən/ Přehrát
AmE
/'ju:njən/ Přehrát

noun - an organization that protects the rights of workers

 
up to - až (až do výše)
BrE
/'ʌp tʊ/ Přehrát
AmE
/'ʌp tʊ/ Přehrát

preposition - as much as, as many as...

 
vacancy - volný pokoj (např. v hotelu), volné místo (pracovní)
BrE
/'veɪkənsi/ Přehrát
AmE
/'veɪkənsi/ Přehrát

noun - a place, room, position etc. that is available to be used

 
wage - mzda
BrE
/'weɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'weɪdʒ/ Přehrát

noun - money that you get for what you do at workPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Business Vocabulary Unit 6

Slovíčka z UNIT 6 našeho kurzu obchodní angličtiny.
INTERMEDIATE

Business Vocabulary Unit 7

Slovíčka z UNIT 7 našeho kurzu obchodní angličtiny.
INTERMEDIATE

Business Vocabulary Unit 1

Slovíčka z UNIT 1 našeho kurzu obchodní angličtiny.
Copyright info:

Slovníková hesla © Mgr. Marek Vít

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Business Vocabulary Unit 2 0 9520