Help for English

Business Vocabulary Unit 4

INTERMEDIATE Vydáno dne 27.04.2009

Slovíčka z UNIT 4 našeho kurzu obchodní angličtiny. 
appreciate - ocenit, vážit si
BrE
/ə'pri:ʃieɪt/ Přehrát
AmE
/ə'pri:ʃieɪt/ Přehrát

verb - to be grateful for something, to realize the value of something and behave accordingly

 
appropriate - vhodný, výstižný, příslušný, přiměřený
BrE
/ə'prəʊprɪət/
AmE
/ə'proʊpriət/ Přehrát

adjective - right for a particular situation, suitable

 
attach - připojit, připevnit, přiložit
BrE
/ə'tætʃ/ Přehrát
AmE
/ə'tætʃ/ Přehrát

verb - to fasten something somewhere

 
attachment - příloha (např. k e-mailu)
BrE
/ə'tætʃmənt/ Přehrát
AmE
/ə'tætʃmənt/ Přehrát

noun - a file that you send as a part of en e-mail

 
background - původ, minulost
BrE
/'bækgraʊnd/ Přehrát
AmE
/'bækgraʊnd/ Přehrát

noun - the origin of something; the type of family or class that you come from

 
believe - věřit, domnívat se, předpokládat
BrE
/bɪ'li:v/ Přehrát
AmE
/bɪ'li:v/ Přehrát

verb - to trust somebody or think that something is true

 
consider - zvážit, zvažovat
BrE
/kən'sɪdə/ Přehrát
AmE
/kən'sɪdər/ Přehrát

verb - to think about something carefully

 
consideration - posouzení, úsudek
BrE
/kənˌsɪdə'reɪʃən/ Přehrát
AmE
/kənˌsɪdə'reɪʃən/ Přehrát

noun - the act of giving something careful thought

 
consignment - dodávka (zboží)
BrE
/kən'saɪnmənt/ Přehrát
AmE
/kən'saɪnmənt/ Přehrát

noun - the delivery of goods

 
enclose - přiložit (k dopisu apod.)
BrE
/ɪn'kləʊz/ Přehrát
AmE
/ɪn'kloʊz/ Přehrát

verb - to put something into the envelope with a letter, e.g. a photo, a document etc.

 
enclosure - příloha (např. dopisu)
BrE
/ɪn'kləʊʒə/ Přehrát
AmE
/ɪn'kloʊʒər/ Přehrát

noun - a document that is put in an envelope together with a letter

 
executive - vedoucí pracovník, člen vedení
BrE
/ɪg'zekjʊtɪv/ Přehrát
AmE
/ɪg'zekjʊt̬ɪv/ Přehrát

noun - a person responsible for running a business

 
figure - číslo, číslice, cifra
BrE
/'fɪgə/ Přehrát
AmE
/'fɪgər/ Přehrát

noun - a number

 
hand out - rozdávat, vydávat, rozdat, vydat
BrE
/ˌhænd'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌhænd'aʊt/ Přehrát

verb - to give something to all the people in a group

 
hand over - předat
BrE
/ˌhænd'əʊvə/ Přehrát
AmE
/ˌhænd'oʊvər/ Přehrát

verb - to give something to somebody

 
however - nicméně, avšak, však, ale
BrE
/ˌhaʊ'evə/ Přehrát
AmE
/ˌhaʊ'evər/ Přehrát

adverb, formal - but, although

 
inconvenience - obtíž, nesnáz, problém, nepohoda
BrE
/ˌɪnkən'vi:niəns/ Přehrát
AmE
/ˌɪnkən'vi:niəns/ Přehrát

noun - a kind of difficulty that makes you lose your comfort etc.

 
involve - zahrnout, zapojit, obsáhnout
BrE
/ɪn'vɒlv/ Přehrát
AmE
/ɪn'vɑ:lv/ Přehrát

verb - to include someone or something in an activity, to make use of something or somebody in an activity

 
item - položka
BrE
/'aɪtəm/ Přehrát
AmE
/'aɪt̬əm/ Přehrát

noun - one of the things on a list

 
match - hodit se k
BrE
/'mætʃ/ Přehrát
AmE
/'mætʃ/ Přehrát

verb - to be suitable for something

 
mention - zmínit
BrE
/'menʃn/ Přehrát
AmE
/'menʃn/ Přehrát

verb - to speak about something in very few words and without giving much information

 
obstacle - překážka
BrE
/'ɒbstəkl/ Přehrát
AmE
/'ɑ:bstəkl/ Přehrát

noun - something that stands in the way

 
present - přítomný, současný
BrE
/'preznt/ Přehrát
AmE
/'preznt/ Přehrát

adjective - happening or being now, at this time, belonging to the time around now

 
proven - prokázaný
BrE
/'prəʊvən/ Přehrát
AmE
/'pru:vən/ Přehrát

adjective - proved to be true, undoubted

 
since - protože, neboť, když
BrE
/'sɪns/ Přehrát
AmE
/'sɪns/ Přehrát

conjunction - for the reason that

 
tender - tendr, výběrové řízení
BrE
/'tendə/ Přehrát
AmE
/'tendər/ Přehrát

noun, formal - a formal invitation issued by governments or government agencies for companies to offer products or services

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Business Vocabulary Unit 6

Slovíčka z UNIT 6 našeho kurzu obchodní angličtiny.
INTERMEDIATE

Business Vocabulary Unit 7

Slovíčka z UNIT 7 našeho kurzu obchodní angličtiny.
INTERMEDIATE

Business Vocabulary Unit 3

Slovíčka z UNIT 3 našeho kurzu obchodní angličtiny.
Copyright info:

Slovníková hesla © Mgr. Marek Vít

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář