Help for English

Business Vocabulary Unit 4

INTERMEDIATE Vydáno dne 27.04.2009

Slovíčka z UNIT 4 našeho kurzu obchodní angličtiny. 
appreciate - ocenit, vážit si
BrE
/ə'pri:ʃieɪt/ Přehrát
AmE
/ə'pri:ʃieɪt/ Přehrát

verb - to be grateful for something, to realize the value of something and behave accordingly

 
appropriate - vhodný, výstižný, příslušný, přiměřený
BrE
/ə'prəʊprɪət/ Přehrát
AmE
/ə'proʊpriət/ Přehrát

adjective - right for a particular situation, suitable

 
attach - připojit, připevnit, přiložit
BrE
/ə'tætʃ/ Přehrát
AmE
/ə'tætʃ/ Přehrát

verb - to fasten something somewhere

 
attachment - příloha (např. k e-mailu)
BrE
/ə'tætʃmənt/ Přehrát
AmE
/ə'tætʃmənt/ Přehrát

noun - a file that you send as a part of en e-mail

 
background - původ, minulost
BrE
/'bækgraʊnd/ Přehrát
AmE
/'bækgraʊnd/ Přehrát

noun - the origin of something; the type of family or class that you come from

 
believe - věřit, domnívat se, předpokládat
BrE
/bɪ'li:v/ Přehrát
AmE
/bɪ'li:v/ Přehrát

verb - to trust somebody or think that something is true

 
consider - zvážit, zvažovat
BrE
/kən'sɪdə/ Přehrát
AmE
/kən'sɪdər/ Přehrát

verb - to think about something carefully

 
consideration - posouzení, úsudek
BrE
/kənˌsɪdə'reɪʃən/ Přehrát
AmE
/kənˌsɪdə'reɪʃən/ Přehrát

noun - the act of giving something careful thought

 
consignment - dodávka (zboží)
BrE
/kən'saɪnmənt/ Přehrát
AmE
/kən'saɪnmənt/ Přehrát

noun - the delivery of goods

 
enclose - přiložit (k dopisu apod.)
BrE
/ɪn'kləʊz/ Přehrát
AmE
/ɪn'kloʊz/ Přehrát

verb - to put something into the envelope with a letter, e.g. a photo, a document etc.

 
enclosure - příloha (např. dopisu)
BrE
/ɪn'kləʊʒə/ Přehrát
AmE
/ɪn'kloʊʒər/ Přehrát

noun - a document that is put in an envelope together with a letter

 
executive - vedoucí pracovník, člen vedení
BrE
/ɪg'zekjʊtɪv/ Přehrát
AmE
/ɪg'zekjʊt̬ɪv/ Přehrát

noun - a person responsible for running a business

 
figure - číslo, číslice, cifra
BrE
/'fɪgə/ Přehrát
AmE
/'fɪgjər/ Přehrát

noun - a number

 
hand out - rozdávat, vydávat, rozdat, vydat
BrE
/ˌhænd'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌhænd'aʊt/ Přehrát

verb - to give something to all the people in a group

 
hand over - předat
BrE
/ˌhænd'əʊvə/ Přehrát
AmE
/ˌhænd'oʊvər/ Přehrát

verb - to give something to somebody

 
however - nicméně, avšak, však, ale
BrE
/ˌhaʊ'evə/ Přehrát
AmE
/ˌhaʊ'evər/ Přehrát

adverb, formal - but, although

 
inconvenience - obtíž, nesnáz, problém, nepohoda
BrE
/ˌɪnkən'vi:niəns/ Přehrát
AmE
/ˌɪnkən'vi:niəns/ Přehrát

noun - a kind of difficulty that makes you lose your comfort etc.

 
involve - zahrnout, zapojit, obsáhnout
BrE
/ɪn'vɒlv/ Přehrát
AmE
/ɪn'vɑ:lv/ Přehrát

verb - to include someone or something in an activity, to make use of something or somebody in an activity

 
item - položka
BrE
/'aɪtəm/ Přehrát
AmE
/'aɪt̬əm/ Přehrát

noun - one of the things on a list

 
match - hodit se k (něčemu), ladit s (něčím)
BrE
/'mætʃ/ Přehrát
AmE
/'mætʃ/ Přehrát

verb - to be suitable for something; look well together with something

 
mention - zmínit, zmiňovat
BrE
/'menʃn/ Přehrát
AmE
/'menʃn/ Přehrát

verb - to speak about something in very few words and without giving much information

 
obstacle - překážka
BrE
/'ɒbstəkl/ Přehrát
AmE
/'ɑ:bstəkl/ Přehrát

noun - something that stands in the way

 
present - přítomný, současný
BrE
/'preznt/ Přehrát
AmE
/'preznt/ Přehrát

adjective - happening or being now, at this time, belonging to the time around now

 
proven - prokázaný, potvrzený
BrE
/'prəʊvən/ Přehrát
AmE
/'pru:vən/ Přehrát

adjective - proved to be true, undoubted

 
since - jelikož, neboť, protože, když
BrE
/'sɪns/ Přehrát
AmE
/'sɪns/ Přehrát

conjunction - for the reason that

 
tender - tendr, výběrové řízení
BrE
/'tendə/ Přehrát
AmE
/'tendər/ Přehrát

noun, formal - a formal invitation issued by governments or government agencies for companies to offer products or servicesPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Business Vocabulary Unit 6

Slovíčka z UNIT 6 našeho kurzu obchodní angličtiny.
INTERMEDIATE

Business Vocabulary Unit 7

Slovíčka z UNIT 7 našeho kurzu obchodní angličtiny.
INTERMEDIATE

Business Vocabulary Unit 1

Slovíčka z UNIT 1 našeho kurzu obchodní angličtiny.
Copyright info:

Slovníková hesla © Mgr. Marek Vít

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář