Help for English

One Republic - Apologize

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 08.05.2009

Slovíčka z písně ‚Apologize‘ od ONE REPUBLIC (případně ve verzi od Timbaland) 
afraid - strachující se, bojící se, obávající se
BrE
/ə'freɪd/ Přehrát
AmE
/ə'freɪd/ Přehrát

adjective - full of fear, fearful

angel
angel - anděl
BrE
/'eɪndʒl/ Přehrát
AmE
/'eɪndʒl/ Přehrát

noun - a messenger from God, who watches over people and helps them

 
another - ještě jeden, další, jiný
BrE
/ə'nʌðə/ Přehrát
AmE
/ə'nʌðər/ Přehrát

determiner - one more

 
apologize - omluvit se, omluvit
BrE
/ə'pɒlədʒaɪz/ Přehrát
AmE
/ə'pɑ:lədʒaɪz/ Přehrát

verb - to say that you are sorry and regret having done something

 
beat - tlukot, bušení
BrE
/'bi:t/ Přehrát
AmE
/'bi:t/ Přehrát

noun - a regularly repeated hit

cut
cut - řezat, krájet, říznout, ukrojit, stříhat
BrE
/'kʌt/ Přehrát
AmE
/'kʌt/ Přehrát

verb - to separate with something sharp, e.g. a knife or scissors

fall
fall - pád, upadnutí
BrE
/'fɔ:l/ Přehrát
AmE
/'fɔ:l/ Přehrát

noun - a drop to the ground

fire
fire - oheň
BrE
/'faɪə/ Přehrát
AmE
/'faɪər/ Přehrát

noun - the process of burning something, usually producing flames, heat and smoke

 
ground - zem, země
BrE
/'graʊnd/ Přehrát
AmE
/'graʊnd/ Přehrát

noun - the surface of the earth

heart
heart - srdce (anat.)
BrE
/'hɑ:t/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rt/ Přehrát

noun - the organ in your body that makes the blood circulate

heaven
heaven - nebe, nebesa
BrE
/'hevn/ Přehrát
AmE
/'hevn/ Přehrát

noun - the place where a god lives or where he takes good people after they die

hold
hold - držet
BrE
/'həʊld/ Přehrát
AmE
/'hoʊld/ Přehrát

verb - to have something in your hand

 
chance - šance (příležitost či možnost)
BrE
/'tʃɑ:ns/ Přehrát
AmE
/'tʃæns/ Přehrát

noun - an opportunity to do or achieve something

 
late - pozdě
BrE
/'leɪt/ Přehrát
AmE
/'leɪt/ Přehrát

adverb - not in time

off
off - z, ze, pryč z
BrE
/'ɒf/ Přehrát
AmE
/'ɑ:f/ Přehrát

preposition - away from

rope
rope - provaz, lano
BrE
/'rəʊp/ Přehrát
AmE
/'roʊp/ Přehrát

noun - a strong string that is used for climbing or lifting heavy things etc.

 
shot - výstřel, rána (výstřel)
BrE
/'ʃɒt/ Přehrát
AmE
/'ʃɑ:t/ Přehrát

noun - the act of shooting; the sound you hear when somebody shoots from a gun

 
sound - zvuk
BrE
/'saʊnd/ Přehrát
AmE
/'saʊnd/ Přehrát

noun - something that can be heard

 
too - příliš
BrE
/'tu:/ Přehrát
AmE
/'tu:/ Přehrát

adverb - more than needed; more than is good

 
turn - proměnit
BrE
/'tɜ:n/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rn/ Přehrát

verb - to change or to make something change

 
turn around - otočit se, obrátit se
BrE
/ˌtɜ:n ə'raʊnd/ Přehrát
AmE
/ˌtɜ:rn ə'raʊnd/ Přehrát

verb - to move your body in a way to face the other directionPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

One Republic - All the Right Moves

Slovíčka z písně ‚All the Right Moves‘ od ONE REPUBLIC
PRE-INTERMEDIATE

"One of my ... "

Bude v této větě následovat jednotné číslo nebo množné? Další častá chyba studentů.

PRE-INTERMEDIATE

Test: Zástupné ONE

Test, ve kterém si vyzkoušíte, zda umíte používat zájmeno a zástupné slůvko ONE.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář