Help for English

One Republic - All the Right Moves

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 08.05.2009

Slovíčka z písně ‚All the Right Moves‘ od ONE REPUBLIC 
better - lepší
BrE
/'betə/ Přehrát
AmE
/'bet̬ər/ Přehrát

adjective - of higher quality etc.

 
between - mezi
BrE
/bɪ'twi:n/ Přehrát
AmE
/bɪ'twi:n/ Přehrát

preposition - in a place that is in the middle of two or more things

 
bright - bystrý, chytrý, inteligentní
BrE
/'braɪt/ Přehrát
AmE
/'braɪt/ Přehrát

adjective - clever, smart, intelligent

 
death - smrt, úmrtí
BrE
/'deθ/ Přehrát
AmE
/'deθ/ Přehrát

noun - the end of life, opposite of 'life'

 
face - stát čelem, být otočený směrem
BrE
/'feɪs/ Přehrát
AmE
/'feɪs/ Přehrát

verb - to stand with your face in the direction of something

face
face - obličej, tvář
BrE
/'feɪs/ Přehrát
AmE
/'feɪs/ Přehrát

noun - the front of your head, there are two eyes and a nose and mouth

 
fight - bojovat, zápasit, prát se
BrE
/'faɪt/ Přehrát
AmE
/'faɪt/ Přehrát

verb - to use weapons or your own body to try to defeat somebody, usually in a violent way

grass
grass - tráva
BrE
/'grɑ:s/ Přehrát
AmE
/'græs/ Přehrát

noun - the green plants that grow everywhere in meadows, football fields, lawns etc., animals such as sheep or cows eat it

hearts
hearts - srdce (v kartách), červené (v kartách)
BrE
/'hɑ:ts/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rts/ Přehrát

noun - a playing card (or a group of playing cards) with a red heart symbol on it

king
king - král (v kartách)
BrE
/'kɪŋ/ Přehrát
AmE
/'kɪŋ/ Přehrát

noun - a playing card with the picture of a king and the letter K on it

 
matter - mít váhu, být důležitý
BrE
/'mætə/ Přehrát
AmE
/'mæt̬ər/ Přehrát

verb - to be of importance

 
move - pohyb, tah
BrE
/'mu:v/ Přehrát
AmE
/'mu:v/ Přehrát

noun - a change of place

 
nice - milý, hezký, sympatický
BrE
/'naɪs/ Přehrát
AmE
/'naɪs/ Přehrát

adjective - pleasant, polite

 
noise - hluk, rámus
BrE
/'nɔɪz/ Přehrát
AmE
/'nɔɪz/ Přehrát

noun - a loud sound, loud sounds

 
ocean - oceán
BrE
/'əʊʃən/ Přehrát
AmE
/'oʊʃən/ Přehrát

noun - a very large area of water, much bigger than a sea

paint
paint - malovat
BrE
/'peɪnt/ Přehrát
AmE
/'peɪnt/ Přehrát

verb - to make picture by using paint and brushes etc.

 
perfect - dokonalý
BrE
/'pɜ:fɪkt/ Přehrát
AmE
/'pɜ:rfekt/ Přehrát

adjective - the best possible, faultless

queen
queen - královna (v kartách)
BrE
/'kwi:n/ Přehrát
AmE
/'kwi:n/ Přehrát

noun - a playing card with the picture of a queen and the letter Q on it

rain
rain - déšť
BrE
/'reɪn/ Přehrát
AmE
/'reɪn/ Přehrát

noun - the drops of water that fall from the sky

 
right - správný, pravý
BrE
/'raɪt/ Přehrát
AmE
/'raɪt/ Přehrát

adjective - correct, true

shine
shine - svítit, zářit
BrE
/'ʃaɪn/ Přehrát
AmE
/'ʃaɪn/ Přehrát

verb - to produce light

 
sink - potopit se, potopit, ponořit, ponořit se
BrE
/'sɪŋk/ Přehrát
AmE
/'sɪŋk/ Přehrát

verb - to go down under water, to go down to the bottom

soldier
soldier - voják
BrE
/'səʊldʒə/ Přehrát
AmE
/'soʊldʒər/ Přehrát

noun - a person who is in the army

 
sound - znít (jako), vypadat
BrE
/'saʊnd/ Přehrát
AmE
/'saʊnd/ Přehrát

verb - to give an impression

 
sound - zvuk
BrE
/'saʊnd/ Přehrát
AmE
/'saʊnd/ Přehrát

noun - something that can be heard

space
space - prostor, místo
BrE
/'speɪs/ Přehrát
AmE
/'speɪs/ Přehrát

noun - room, empty place

spades
spades - piky (v kartách), zelené (v kartách)
BrE
/'speɪdz/ Přehrát
AmE
/'speɪdz/ Přehrát

noun - a playing card (or a group of cards) with a black leaf symbol on it

 
special - zvláštní
BrE
/'speʃl/ Přehrát
AmE
/'speʃl/ Přehrát

adjective - of a particular kind, value etc, not ordinary

 
world - svět
BrE
/'wɜ:ld/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rld/ Přehrát

noun - everything around us, the planet where we livePokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

One Republic - Apologize

Slovíčka z písně ‚Apologize‘ od ONE REPUBLIC (případně ve verzi od Timbaland)
PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: ALL nebo WHOLE?

Dělá vám potíže rozlišit mezi těmito anglickými slovíčky? Kdy se které používá? Podívejme se na ně společně v tomto článku.
PRE-INTERMEDIATE

"One of my ... "

Bude v této větě následovat jednotné číslo nebo množné? Další častá chyba studentů.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář