Help for English

Michael Jackson - Earth Song

INTERMEDIATE Vydáno dne 13.05.2009

Slovíčka z písně ‚Earth Song‘ od Krále popu. 
beyond - za, na druhé straně
BrE
/bɪ'jɒnd/ Přehrát
AmE
/bɪ'jɑ:nd/ Přehrát

adverb - on the other side of something

blood
blood - krev
BrE
/'blʌd/ Přehrát
AmE
/'blʌd/ Přehrát

noun - the red liquid that flows inside our body

 
breathe - dýchat
BrE
/'bri:ð/ Přehrát
AmE
/'bri:ð/ Přehrát

verb - to take air inside your body and let it out (through your nose and mouth into your lungs and out)

 
common - běžný, normální
BrE
/'kɒmən/ Přehrát
AmE
/'kɑ:mən/ Přehrát

adjective - ordinary, usual

dead
dead - mrtvý, mrtev
BrE
/'ded/ Přehrát
AmE
/'ded/ Přehrát

adjective - not alive

 
despite - navzdory, přes
BrE
/dɪ'spaɪt/ Přehrát
AmE
/dɪ'spaɪt/ Přehrát

preposition - in spite of, even though something else is true

dream
dream - sen
BrE
/'dri:m/ Přehrát
AmE
/'dri:m/ Přehrát

noun - the images or pictures you have in your head when you sleep

 
drift - být hnán proudem, být unášen (proudem)
BrE
/'drɪft/ Přehrát
AmE
/'drɪft/ Přehrát

verb - to be carried by a current of water, air etc.

dust
dust - prach
BrE
/'dʌst/ Přehrát
AmE
/'dʌst/ Přehrát

noun - fine powder with small particles of dirt and sand etc. that usually covers things in your home if you don't clean very often

 
Earth - Země (planeta), zeměkoule
BrE
/'ɜ:θ/ Přehrát
AmE
/'ɜ:rθ/ Přehrát

noun - the planet that we live on

field
field - pole; pastvina, pláň
BrE
/'fi:ld/ Přehrát
AmE
/'fi:ld/ Přehrát

noun - a large area of open land used especially for farming

 
flower - kvést, rozkvétat, vykvést, rozkvést
BrE
/'flaʊə/ Přehrát
AmE
/'flaʊər/ Přehrát

verb - to produce flowers

 
gain - získat, dostat, obdržet
BrE
/'geɪn/ Přehrát
AmE
/'geɪn/ Přehrát

verb - to get or win something

 
glance - pohlédnout (letmo), podívat se (letmo)
BrE
/'glæns/ Přehrát
AmE
/'glæns/ Přehrát

verb - to look at something quickly

 
greed - nenasytnost, chamtivost, lakota
BrE
/'gri:d/ Přehrát
AmE
/'gri:d/ Přehrát

noun - the wish to have more and more, never having enough

 
holy - svatý, posvátný
BrE
/'həʊli/ Přehrát
AmE
/'hoʊli/ Přehrát

adjective - belonging to or related to a god

 
notice - všimnout si
BrE
/'nəʊtɪs/ Přehrát
AmE
/'noʊt̬ɪs/ Přehrát

verb - to see something suddenly

 
peace - mír
BrE
/'pi:s/ Přehrát
AmE
/'pi:s/ Přehrát

noun - the time when there is no war or fighting

 
plea - prosba, žádost
BrE
/'pli:/ Přehrát
AmE
/'pli:/ Přehrát

noun - a serious, urgent request

 
pledge - dát do zástavy, zastavit (dát do zástavy)
BrE
/'pledʒ/ Přehrát
AmE
/'pledʒ/ Přehrát

verb - to give something valuable as a guarantee

rain
rain - déšť
BrE
/'reɪn/ Přehrát
AmE
/'reɪn/ Přehrát

noun - the drops of water that fall from the sky

 
shed - ronit (slzy), shodit (listí)
BrE
/'ʃed/ Přehrát
AmE
/'ʃed/ Přehrát

verb - to let something fall, usually tears or leaves

 
shore - pobřeží
BrE
/'ʃɔ:/ Přehrát
AmE
/'ʃɔ:r/ Přehrát

noun - the line of land along the sea or lake

 
sunrise - východ slunce
BrE
/'sʌnˌraɪz/ Přehrát
AmE
/'sʌnˌraɪz/ Přehrát

noun - the time when the sun appears in the sky in the morning

trail
trail - cestička, pěšina, cesta
BrE
/'treɪl/ Přehrát
AmE
/'treɪl/ Přehrát

noun - a narrow road or path for walking

 
trust - důvěra
BrE
/'trʌst/ Přehrát
AmE
/'trʌst/ Přehrát

noun - the belief in somebody's honesty, sincerity etc

 
war - válka
BrE
/'wɔ:/ Přehrát
AmE
/'wɔ:r/ Přehrát

noun - a situation in which two nations fight against each other

 
weep - plakat
BrE
/'wi:p/ Přehrát
AmE
/'wi:p/ Přehrát

verb - to cry and shed tears

whale
whale - velryba
BrE
/'weɪl/ Přehrát
AmE
/'weɪl/ Přehrát

noun - a very large sea animal that looks like a very large fish

womb
womb - děloha
BrE
/'wu:m/ Přehrát
AmE
/'wu:m/ Přehrát

noun - the organ in a woman's body where the fetus develops before it is born

 
world - svět
BrE
/'wɜ:ld/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rld/ Přehrát

noun - everything around us, the planet where we live

 
worth - cena, hodnota
BrE
/'wɜ:θ/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rθ/ Přehrát

noun - the value of somethingPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Quiz: Percy Jackson Trivia

Tento hrdina se dostal už i do kin, tak si pojďte vyzkoušet, kolik toho o něm vlastně víte!
PRE-INTERMEDIATE

Test: A Kiss in a Cup (jevy obsažené v textu písně)

Test zaměřený na gramatické a lexikální jevy obsažené v písni skupiny Escape from Earth ‚A Kiss in a Cup‘.
ELEMENTARY

"Top of the World" by The Juliana Theory

Písnička pennsylvánské skupiny, do které při poslechu doplníte chybějící slovíčka a nakonec si budete moci zkusit text přeložit do češtiny.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář