Help for English

Michael Jackson - Earth Song

INTERMEDIATE Vydáno dne 13.05.2009

Slovíčka z písně ‚Earth Song‘ od Krále popu. 
beyond - za, na druhé straně
BrE
/bɪ'jɒnd/ Přehrát
AmE
/bɪ'jɑ:nd/ Přehrát

adverb - on the other side of something

blood
blood - krev
BrE
/'blʌd/ Přehrát
AmE
/'blʌd/ Přehrát

noun - the red liquid that flows inside our body

 
breathe - dýchat
BrE
/'bri:ð/ Přehrát
AmE
/'bri:ð/ Přehrát

verb - to take air inside your body and let it out (through your nose and mouth into your lungs and out)

 
common - běžný, normální
BrE
/'kɒmən/ Přehrát
AmE
/'kɑ:mən/ Přehrát

adjective - ordinary, usual

dead
dead - mrtvý, mrtev
BrE
/'ded/ Přehrát
AmE
/'ded/ Přehrát

adjective - not alive

 
despite - navzdory, přes
BrE
/dɪ'spaɪt/ Přehrát
AmE
/dɪ'spaɪt/ Přehrát

preposition - in spite of, even though something else is true

dream
dream - sen
BrE
/'dri:m/ Přehrát
AmE
/'dri:m/ Přehrát

noun - the images or pictures you have in your head when you sleep

 
drift - být hnán proudem, být unášen (proudem)
BrE
/'drɪft/ Přehrát
AmE
/'drɪft/ Přehrát

verb - to be carried by a current of water, air etc.

dust
dust - prach
BrE
/'dʌst/ Přehrát
AmE
/'dʌst/ Přehrát

noun - fine powder with small particles of dirt and sand etc. that usually covers things in your home if you don't clean very often

 
Earth - Země (planeta), zeměkoule
BrE
/'ɜ:θ/ Přehrát
AmE
/'ɜ:rθ/ Přehrát

noun - the planet that we live on

field
field - pole
BrE
/'fi:ld/ Přehrát
AmE
/'fi:ld/ Přehrát

noun - a large area of open land used especially for farming

 
flower - kvést, rozkvétat, vykvést, rozkvést
BrE
/'flaʊə/ Přehrát
AmE
/'flaʊər/ Přehrát

verb - to produce flowers

 
gain - získat, dostat, obdržet
BrE
/'geɪn/ Přehrát
AmE
/'geɪn/ Přehrát

verb - to get or win something

 
glance - pohlédnout (letmo), podívat se (letmo)
BrE
/'glæns/ Přehrát
AmE
/'glæns/ Přehrát

verb - to look at something quickly

 
greed - nenasytnost, chamtivost, lakota
BrE
/'gri:d/ Přehrát
AmE
/'gri:d/ Přehrát

noun - the wish to have more and more, never having enough

 
holy - svatý, posvátný
BrE
/'həʊli/ Přehrát
AmE
/'hoʊli/ Přehrát

adjective - belonging to or related to a god

 
notice - všimnout si
BrE
/'nəʊtɪs/ Přehrát
AmE
/'noʊt̬ɪs/ Přehrát

verb - to see something suddenly

 
peace - mír
BrE
/'pi:s/ Přehrát
AmE
/'pi:s/ Přehrát

noun - the time when there is no war or fighting

 
plea - prosba, žádost
BrE
/'pli:/ Přehrát
AmE
/'pli:/ Přehrát

noun - a serious, urgent request

 
pledge - dát do zástavy, zastavit (dát do zástavy)
BrE
/'pledʒ/ Přehrát
AmE
/'pledʒ/ Přehrát

verb - to give something valuable as a guarantee

rain
rain - déšť
BrE
/'reɪn/ Přehrát
AmE
/'reɪn/ Přehrát

noun - the drops of water that fall from the sky

 
shed - ronit (slzy), shodit (listí)
BrE
/'ʃed/ Přehrát
AmE
/'ʃed/ Přehrát

verb - to let something fall, usually tears or leaves

 
shore - pobřeží
BrE
/'ʃɔ:/ Přehrát
AmE
/'ʃɔ:r/ Přehrát

noun - the line of land along the sea or lake

 
sunrise - východ slunce
BrE
/'sʌnˌraɪz/ Přehrát
AmE
/'sʌnˌraɪz/ Přehrát

noun - the time when the sun appears in the sky in the morning

trail
trail - cestička, pěšina, cesta
BrE
/'treɪl/ Přehrát
AmE
/'treɪl/ Přehrát

noun - a narrow road or path for walking

 
trust - důvěra
BrE
/'trʌst/ Přehrát
AmE
/'trʌst/ Přehrát

noun - the belief in somebody's honesty, sincerity etc

 
war - válka
BrE
/'wɔ:/ Přehrát
AmE
/'wɔ:r/ Přehrát

noun - a situation in which two nations fight against each other

 
weep - plakat
BrE
/'wi:p/ Přehrát
AmE
/'wi:p/ Přehrát

verb - to cry and shed tears

whale
whale - velryba
BrE
/'weɪl/ Přehrát
AmE
/'weɪl/ Přehrát

noun - a very large sea animal that looks like a very large fish

womb
womb - děloha
BrE
/'wu:m/ Přehrát
AmE
/'wu:m/ Přehrát

noun - the organ in a woman's body where the fetus develops before it is born

 
world - svět
BrE
/'wɜ:ld/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rld/ Přehrát

noun - everything around us, the planet where we live

 
worth - cena, hodnota
BrE
/'wɜ:θ/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rθ/ Přehrát

noun - the value of somethingPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Quiz: Percy Jackson Trivia

Tento hrdina se dostal už i do kin, tak si pojďte vyzkoušet, kolik toho o něm vlastně víte!
INTERMEDIATE

"Colorado" by the Rentals (in pictures)

Poslechněte si píseň s názvem Colorado od skupiny THE RENTALS a při poslechu vyberte z nabídky odpovídající obrázky.

PRE-INTERMEDIATE

"A Kiss in a Cup" by Escape from Earth

Po úspěchu písně SO MUCH MORE skupiny Escape from Earth je zde další song této rockové sestavy. Do textu opět budete mít za úkol doplnit vynechaná slova.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář