Help for English

Brainstorming (bouření mozků)

ALL LEVELS Vydáno dne 17.09.2010

Dnes nabízíme jednoduchý tip, jak oživit hodiny angličtiny a napomoci studentům zlepšit slovní zásobu i vyjadřovací schopnosti.Brainstorming (bouření mozků)

Dnes se obracíme spíše na učitele angličtiny se zajímavým nápadem na oživení hodin. Určitě se nejedná o žádnou novinku, ale někteří ji možná neznají. Není však důvod, proč by tento nápad nemohli použít i studenti věnující se samostudiu.

Brainstorming (brain = mozek, storm = bouře) je technika zaměřená na generování co nejvíce nápadů na dané téma (nebo k řešení nějakého problému).

Pozn.: Více si můžete přečíst na anglické Wikipedii

Tato technika je nejčastěji spojována s kreativními týmy reklamních agentur nebo vyšším managementem. Určitě se však dá velice úspěšně aplikovat i v hodinách angličtiny a to hned několika způsoby. Dnes si tedy řekneme, jak bouřit mozky ke zlepšení naší angličtiny.

Jak postupovat

Brainstorming v hodinách angličtiny je v podstatě hra se slovíčky. Pokud tuto hru hrajete poprvé, určitě je vhodné vysvětlit studentům, co vlastně brainstorming je, a připomenout (či naučit) slovíčka brain a storm.

Potřebovat budete pouze tabuli. Každý student (či dvojice studentů) bude mít před sebou papír a tužku. Na tabuli se napíše dané téma (ideálně jedno slovo), ke kterému se budou snažit studenti hledat slovíčka ze své vlastní slovní zásoby. Nepoužívají se slovníky ani poznámky z předchozích ho­din.

Studenti pak mají za úkol zapsat co nejvíce slovíček, která jakkoli souvisí s daným tématem. Může se jednat o podstatná jména, přídavná jména nebo slovesa a studenti je mohou psát pod sebe či vedle sebe. Nejde o to vymýšlet věty či vazby, pouze psát co nejrychleji slova, která se studentům vybaví k danému tématu.

Na začátku je dobré určit časový limit (např. 5 minut). Pokud však vidíte, že studenti před vypršením limitu nemohou na nic dalšího přijít, je samozřejmě možné skončit se zapisováním dříve. Skončit dříve lze také v momentu, kdy studenti mají slovíček napsáno již příliš mnoho, s ohledem na další práci s nimi.

Kdy se hodí použít

Bouřit mozky může učitel se studenty pochopitelně kdykoli, ale rozhodně není špatné zaměřit se na tuto aktivitu hlavně před začátkem nějakého tématu. Ať už jde o konverzační téma, o kterém bude v dané hodině řeč, nebo třeba téma nové lekce v učebnici.

Pravopis

To, že studenti musí svá slovíčka zapisovat, je určitě praktické i z důvodu zvládnutí správného pravopisu. Učitel může chodit během psaní po třídě a kontrolovat daná slovíčka. Na případné chyby může studenty rovnou upozornit, popřípadě si může nechat jejich chyby na pozdější hromadnou diskuzi.

Co se získanými slovíčky

Po skočení časového limitu mají studenti před sebou delší či kratší seznamy slovíček, která souvisí se zvoleným tématem. Úkolem učitele je dostat tato slovíčka na tabuli. Vyvolává studenty v řadě jednoho po druhém a ti pak buď řeknou jedno, nebo třeba tři slovíčka ze svého seznamu, dokud nejsou na tabuli všechna slovíčka celé třídy.

Nyní jsou slovíčka na tabuli. Mnozí studenti se určitě budou chytat za hlavu, že je slova jejich spolužáků nenapadla, jiní si zase budou pilně zapisovat nová slovíčka do sešitu. Jak se slovíčky naložit je pak na učiteli samotném. Zde je několik příkladů:

Vysvětlování

Pokud máte pokročilejší studenty, je dobré, aby se snažili anglicky vysvětlit, jak dané slůvko souvisí se zadaným tématem. Zde samozřejmě každý student vysvětluje právě své slovo.

Psaní

Studenti mohou ve dvojicích mít za úkol z náhodně zvolených slov vytvořit věty.

Vazby a fráze

Dále mohou studenti hromadně ve tříde nebo po dvojicích vymýšlet spojení, vazby a fráze k jednotlivým slovům.

Domácí úkol

Za domácí úkol pak můžete studentům zadat buď napsání eseje na dané téma, kdy se mohou slovíčka z tabule použít jako dobrá pomůcka, nebo můžete každému studentovi přidělit například pět slov, ke kterým musí za domácí úkol vymyslet věty.

Úroveň studentů

Dnešnímu článku není úmyslně přidělena úroveň znalosti angličtiny, jelikož se mozky dají bouřit na všech znalostních úrovních od elementary po advanced.

Samostudium

Pokud jste studenti, kteří nenavštěvují žádný kurz, můžete pochopitelně také bouřit mozky. Můžete někoho poprosit, ať vám vybere téma. Můžete si také udělat svůj seznam témat a náhodně vybrané téma se pak snažit rozebrat, napsat co nejvíce slov v co nejkratší době. Ideální samozřejmě je, když tak mohou pracovat alespoň dva studenti.

Témata

Na závěr vám nabízíme několik témat vhodných pro bouření mozků. Jejich výčet je však samozřejmě neomezený.

accidents flying religion
adventure health shopping
advertising history school
animals holidays sport
cars houses superstitions
crime love technology
education money television
environment music tourism
family pets travel
fashion politics work

Určitě se však snažte volit téma související s probíranou látkou. Většina lekcí učebnic angličtiny se vždy věnuje konkrétnímu tématu.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

YouTube pro učitele

I učitelé mohou využít v hodinách YouTube. Dnes si ukážeme pár tipů, jak pomocí tohoto serveru oživit hodiny angličtiny.

ALL LEVELS

Jak na to: Slovní zásoba

Co to znamená opravdu znát slovíčko? Jak se slovní zásobu efektivně učit? Spousty nápadů, jak se učit anglická slovíčka jinak než klasickým překladovým systémem.
INTERMEDIATE

Vazba "AS ... AS"

Tato vazba má velice široké použití. Dnes vám všechny možnosti představíme.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Brainstorming (bouření mozků) 1 18632 Od Otýlie Krásná poslední příspěvek
před 14 lety