Help for English

Animals (alphabet)

INTERMEDIATE Vydáno dne 14.10.2009

Animals from the Alphabet chart on our websiteant
ant - mravenec
BrE
/'ænt/ Přehrát
AmE
/'ænt/ Přehrát

noun - a very small black or brown insect which lives in forests etc, lives in large groups and works very hard

bird
bird - pták
BrE
/'bɜ:d/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rd/ Přehrát

noun - an animal with feathers and wings, it can usually fly

cow
cow - kráva
BrE
/'kaʊ/ Přehrát
AmE
/'kaʊ/ Přehrát

noun - a large farm animal that gives milk

dog
dog - pes
BrE
/'dɒg/ Přehrát
AmE
/'dɑ:g/ Přehrát

noun - an animal that often lives with people or helps them hunt or work on a farm, it is very friendly, people often keep it as a pet

elephant
elephant - slon
BrE
/'elɪfənt/ Přehrát
AmE
/'elɪfənt/ Přehrát

noun - a very large grey African or Asian animal with big ears and a long nose (trunk)

fox
fox - liška
BrE
/'fɒks/ Přehrát
AmE
/'fɑ:ks/ Přehrát

noun - a wild animal that looks like a dog, it is usually red and has got a thick tail

giraffe
giraffe - žirafa
BrE
/dʒə'rɑ:f/ Přehrát
AmE
/dʒə'ræf/ Přehrát

noun - a large African animal with a very long neck and legs

horse
horse - kůň
BrE
/'hɔ:s/ Přehrát
AmE
/'hɔ:rs/ Přehrát

noun - a large animal that people use for riding or pulling heavy things

ibex
ibex - kozoroh
BrE
/'aɪbeks/
AmE
/'aɪbeks/ Přehrát

noun - a kind of wild mountain goat

jellyfish
jellyfish - medúza
BrE
/'dʒelifɪʃ/ Přehrát
AmE
/'dʒelifɪʃ/ Přehrát

noun - a creature that lives in water, it has a soft body without any color, it can sting

kangaroo
kangaroo - klokan
BrE
/ˌkæŋgə'ru:/ Přehrát
AmE
/ˌkæŋgə'ru:/ Přehrát

noun - an Australian animal that jumps on its hind legs and carries its young in a pocket on its belly

lion
lion - lev
BrE
/'laɪən/ Přehrát
AmE
/'laɪən/ Přehrát

noun - a large animal from Africa or Asia, it looks like a big cat and eats other animals, people say it is the King of animals

monkey
monkey - opice
BrE
/'mʌŋki/ Přehrát
AmE
/'mʌŋki/ Přehrát

noun - a small animal with two legs and two arms, it has got a long tail and can climb trees, it lives in Africa and other hot countries

newt
newt - čolek, mlok
BrE
/'nju:t/ Přehrát
AmE
/'nu:t/ Přehrát

noun - an animal with a long thin body a tail and short legs, it lives both in water and on land

owl
owl - sova
BrE
/'aʊl/ Přehrát
AmE
/'aʊl/ Přehrát

noun - a bird that flies and hunts small animals at night

penguin
penguin - tučňák
BrE
/'peŋgwɪn/ Přehrát
AmE
/'peŋgwɪn/ Přehrát

noun - a sea bird with a black and white body, it cannot fly and lives in the Antarctic

quail
quail - křepelka
BrE
/'kweɪl/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - a small bird that looks like a pheasant, it is brown and it is hunted for meat

rhino
rhino - nosorožec
BrE
/'raɪnəʊ/ Přehrát
AmE
/'raɪnoʊ/ Přehrát

noun - a short word for a large African animal with thick skin and one or two horns on its nose

snail
snail - šnek, hlemýžď
BrE
/'sneɪl/ Přehrát
AmE
/'sneɪl/ Přehrát

noun - A small animal with no legs. It moves very slowly and has a shell on its back, like a small house

turtle
turtle - želva (vodní)
BrE
/'tɜ:tl/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rt̬l/ Přehrát

noun - an animal that usually lives in water, has a large hard shell on its back and short legs

unicorn
unicorn - jednorožec
BrE
/'ju:nɪˌkɔ:n/ Přehrát
AmE
/'ju:nɪkɔ:rn/ Přehrát

noun - an animal from fables and legends that looks like a horse and has a horn on his nose

vulture
vulture - sup
BrE
/'vʌltʃə/ Přehrát
AmE
/'vʌltʃər/ Přehrát

noun - a large bird that usually eats dead animals

whale
whale - velryba
BrE
/'weɪl/ Přehrát
AmE
/'weɪl/ Přehrát

noun - a very large sea animal that looks like a very large fish

X-ray
X-ray - rentgenový snímek
BrE
/'eksˌreɪ/ Přehrát
AmE
/'eksˌreɪ/ Přehrát

noun - a photograph of the inside of the body (organs, bones) made by using X-rays

yak
yak - yak
BrE
/'jæk/ Přehrát
AmE
/'jæk/ Přehrát

noun - a large domesticated ox that lives in Tibet

zebra
zebra - zebra
BrE
/'zebrə/ Přehrát
AmE
/'zi:brə/ Přehrát

noun - an African animal that looks a little like a horse, it is white and has long black stripesPokračovat můžete zde:

STARTER

ALPHABET (pomůcka)

Dnes nabízíme další pomůcku pro začátečníky, kterou si mohou vytisknout. Jde o abecedu s přepisem výslovnosti, kde jsou podobná nebo naopak problémová písmena barevně označena.
STARTER

ALPHABET (obrázek)

Dnes si můžete vytisknout list s jednotlivými písmeny anglické abecedy s obrázky zvířat reprezentujících jednotlivá písmena.
ALL LEVELS

Animals - Water animals

Fish and other creatures that live under water
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Animals (alphabet) 0 6488