Help for English

Good King Wenceslas (vocab)

ALL LEVELS Vydáno dne 08.12.2009

Slovíčka z vánoční písně na Help for English. 
bear - nést, nosit
BrE
/'beə/ Přehrát
AmE
/'ber/ Přehrát

verb, dated - to carry something

 
bitter - krutý (mráz apod.)
BrE
/'bɪtə/ Přehrát
AmE
/'bɪt̬ər/ Přehrát

adjective - sharp and unpleasant (cold etc.)

 
bless - požehnat
BrE
/'bles/ Přehrát
AmE
/'bles/ Přehrát

verb - to make holy, to ask God to favour something

 
blessing - požehnání
BrE
/'blesɪŋ/ Přehrát
AmE
/'blesɪŋ/ Přehrát

noun - a thing that brings you much happiness and which you are grateful for

blood
blood - krev
BrE
/'blʌd/ Přehrát
AmE
/'blʌd/ Přehrát

noun - the red liquid that flows inside our body

blow
blow - foukat, vanout, dout, vát, fičet
BrE
/'bləʊ/ Přehrát
AmE
/'bloʊ/ Přehrát

verb - (of air) to move

 
bold - smělý, statečný
BrE
/'bəʊld/ Přehrát
AmE
/'boʊld/ Přehrát

adjective - brave, not afraid

 
brightly - jasně, zářivě
BrE
/'braɪtli/ Přehrát
AmE
/'braɪtli/ Přehrát

adverb - in a bright way

 
crisp - chladivý (o počasí), svěží (chladný)
BrE
/'krɪsp/ Přehrát
AmE
/'krɪsp/ Přehrát

adjective - frosty, pleasantly cold

 
cruel - krutý
BrE
/'krʊəl/ Přehrát
AmE
/'krʊəl/ Přehrát

adjective - enjoying hurting somebody and causing pain to someone

 
dine - večeřet, povečeřet
BrE
/'daɪn/ Přehrát
AmE
/'daɪn/ Přehrát

verb, formal - to eat dinner

 
dwelling - obydlí
BrE
/'dwelɪŋ/ Přehrát
AmE
/'dwelɪŋ/ Přehrát

noun, literary - someone's home, the building etc. where you live

 
even - rovný, hladký, stejný, rovnoběžný
BrE
/'i:vn/ Přehrát
AmE
/'i:vn/ Přehrát

adjective - flat, level, smooth; equal

 
feast - svátek, posvícení
BrE
/'fi:st/ Přehrát
AmE
/'fi:st/ Přehrát

noun - a special day celebrating something

fence
fence - plot
BrE
/'fens/ Přehrát
AmE
/'fens/ Přehrát

noun - a wooden or metal or wire barrier that runs around a garden etc. to prevent people or animals from getting in or out

 
flesh - maso
BrE
/'fleʃ/ Přehrát
AmE
/'fleʃ/ Přehrát

noun - meat

 
footstep - šlápota, stopa (otisk chodidla / boty), krok, šlépěj
BrE
/'fʊtstep/ Přehrát
AmE
/'fʊtstep/ Přehrát

noun - a mark left on the ground made by a foot, the sound of somebody making a step

forest
forest - les, prales
BrE
/'fɒrɪst/ Přehrát
AmE
/'fɑ:rɪst/ Přehrát

noun - a large area of land covered with trees

 
forth - vpřed, dopředu, dále
BrE
/'fɔ:θ/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rt/ Přehrát

adverb - forward

 
fountain - pramen
BrE
/'faʊntən/ Přehrát
AmE
/'faʊntn/ Přehrát

noun - a water spring

 
freeze - zmrznout, zmrazit, mrznout, mrazit
BrE
/'fri:z/ Přehrát
AmE
/'fri:z/ Přehrát

verb - to become frozen, to become solid because of a very low temperature

frost
frost - mráz, mrazík
BrE
/'frɒst/ Přehrát
AmE
/'frɑ:st/ Přehrát

noun - the weather condition with very low temperature

 
fuel - palivo
BrE
/'fjʊəl/ Přehrát
AmE
/'fjʊəl/ Přehrát

noun - material that is burned in order to produce heat or to make a machine work

gather
gather - shromáždit, shromáždit se, posbírat, sesbírat
BrE
/'gæðə/ Přehrát
AmE
/'gæðər/ Přehrát

verb - to come together, to pick things and put them in one place

 
hence - odtud, od této chvíle
BrE
/'hens/ Přehrát
AmE
/'hens/ Přehrát

adverb, formal - from here; from this time

 
hither - zde, sem
BrE
/'hɪðə/ Přehrát
AmE
/'hɪðər/ Přehrát

adverb, dated - here

 
lament - nářek, pláč
BrE
/lə'ment/ Přehrát
AmE
/lə'ment/ Přehrát

noun - a cry of sadness or grief

 
league - míle (stará)
BrE
/'li:g/ Přehrát
AmE
/'li:g/ Přehrát

noun, dated - a unit of distance, approx. 3 miles

log
log - kláda, poleno
BrE
/'lɒg/ Přehrát
AmE
/'lɑ:g/ Přehrát

noun - a tree trunk that has been cut and rid of branches

 
mark - povšimnout si, všimnout si
BrE
/'mɑ:k/ Přehrát
AmE
/'mɑ:rk/ Přehrát

verb - to notice something, to pay attention to something

monarch
monarch - panovník, monarcha
BrE
/'mɒnək/ Přehrát
AmE
/'mɑ:nərk/ Přehrát

noun - a king or queen, a ruler of a country who inherits the right to rule

 
page - páže, sluha, poslíček
BrE
/'peɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'peɪdʒ/ Přehrát

noun, dated - a boy servant

peasant
peasant - rolník
BrE
/'peznt/ Přehrát
AmE
/'peznt/ Přehrát

noun - a poor person, usually one that has a very low social status, who works on a small piece of land (grows crops or keeps animals)

pine
pine - borovice
BrE
/'paɪn/ Přehrát
AmE
/'paɪn/ Přehrát

noun - a tall tree with needles that bears cones

 
poor - chudý
BrE
/'pɔ:/ Přehrát
AmE
/'pʊr/ Přehrát

adjective - not having much money, not wealthy

 
possess - vlastnit, mít
BrE
/pə'zes/ Přehrát
AmE
/pə'zes/ Přehrát

verb - to have something as your own, to own

 
rage - zuřivost, hněv, běsnění
BrE
/'reɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'reɪdʒ/ Přehrát

noun - extreme anger and violence

 
rank - hodnost, postavení
BrE
/'ræŋk/ Přehrát
AmE
/'ræŋk/ Přehrát

noun - a position in a hierarchy (social, military etc.)

shine
shine - svítit, zářit
BrE
/'ʃaɪn/ Přehrát
AmE
/'ʃaɪn/ Přehrát

verb - to produce light

 
sight - pohled, podívaná
BrE
/'saɪt/ Přehrát
AmE
/'saɪt/ Přehrát

noun - what you can see

 
sod - drn, trávník
BrE
/'sɒd/ Přehrát
AmE
/'sɑ:d/ Přehrát

noun, formal - the layer of ground with grass and roots in it

 
therefore - tedy, tak tedy, a proto
BrE
/'ðeəfɔ:/ Přehrát
AmE
/'ðerfɔ:r/ Přehrát

adverb - for that reason

 
thither - tam
BrE
/'ðɪðə/ Přehrát
AmE
/'ðɪðər/ Přehrát

adverb, dated - there

 
thou - ty (zast.)
BrE
/'ðaʊ/ Přehrát
AmE
/'ðaʊ/ Přehrát

pronoun, dated - an archaic form of the personal pronoun YOU (used as a subject)

 
though - ačkoliv, ač
BrE
/'ðəʊ/ Přehrát
AmE
/'ðoʊ/ Přehrát

adverb - in spite of the fact

 
tread - šlapat, kráčet, našlapovat
BrE
/'tred/ Přehrát
AmE
/'tred/ Přehrát

verb - to make steps with your feet

 
underneath - pod, dole pod
BrE
/ˌʌndə'ni:θ/ Přehrát
AmE
/ˌʌndər'ni:θ/ Přehrát

preposition - under, below

 
wealth - bohatství
BrE
/'welθ/ Přehrát
AmE
/'welθ/ Přehrát

noun - a lot of money or valuable things that you own

 
weather - počasí
BrE
/'weðə/ Přehrát
AmE
/'weðər/ Přehrát

noun - the condition of wind, rain, sunshine, snow etc. at a certain time at a certain place

 
wild - divoký
BrE
/'waɪld/ Přehrát
AmE
/'waɪld/ Přehrát

adjective - (of animals, plants etc.) living in natural conditions; not grown or bred by people

wind
wind - vítr
BrE
/'wɪnd/ Přehrát
AmE
/'wɪnd/ Přehrát

noun - moving air

wine
wine - víno
BrE
/'waɪn/ Přehrát
AmE
/'waɪn/ Přehrát

noun - an alcoholic drink made from grapes

 
yonder - ten v dálce, tamten v dálce
BrE
/'jɒndə/ Přehrát
AmE
/'jɑ:ndər/ Přehrát

determiner, literary - distant and yet in sightPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Good King Wenceslas

Anglická vánoční koleda o Svatém Václavovi. Text je doplněn českým překladem.
UPPER-INTERMEDIATE

Advanced Vocabulary Test 1

Nejrůznější testové otázky týkající se slovní zásoby, frázových sloves, idiomů apod. pro pokročilejší studenty.

PRE-INTERMEDIATE

Tiffany Alvord - Crazy Good (wordlist)

Vybraná slovní zásoba z písně Crazy Good od Tiffany Alvord

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář